Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
22. októbra 2013

REKLAMA pre rádio

 

Vážení poslucháči!

 

Je tu ešte jedna možnosť, ako šíriť reklamu pre naše rádio "ZÁCHRANA"!

Máme ponuku pre tých, ktorí majú automobil a sú ochotní využiť aj túto formu, nakoľko máme možnosť dať vyrobiť reklamné nálepky na automobil. Niektorí sme to už využili.

Výroba jedného nápisu stojí 4,50 Eur, bez poštovného.

V prípade záujmu sa môžu záujemcovia prihlásiť na adrese stránky rádia.

 

12. októbra 2013

LETÁK

 

Vzor letáku je k dispozícii na stránke: www.radiozachrana.sk

 

Vážení poslucháči!

 

Skúsenosť s propagáciou rádia "ZÁCHRANA" pred nás postavila jeden problém, ktorý chceme tiež ku spokojnosti väčšiny vyriešiť.

Nie všetci majú možnosť si vytlačiť doma tento leták, ktorí ho chcú aj šíriť medzi verejnosť a preto sme sa rozhodli, dať ho v potrebnej miere vytlačiť v tlačiarni.

Možno aj tí, ktorí zatiaľ váhali a neboli tomuto projektu naklonení, budú chcieť prispieť aspoň teraz touto formou k propagácii tohto projektu a preto prosím všetkých, ktorí budú ochotní sa zapojiť do tejto akcie a prispieť aj na tlač letáku, nech sa prihlásia na internetovú adresu tejto stránky a zároveň napíšu svoju požiadavku na množstvo týchto letákov. Potom ale aj poprosíme o príspevok na tlač, ktorej sumu zistíme, ale pravdepodobne sa bude cena odvíjať od množstva výtlačkov.

 

Letáky by sa potom posielali na dobierku podľa predchádzajúcej objednávky.

 

Preto sa treba čím skôr prihlásiť aby sme mohli aj túto časť našej aktivity úspešne zakončiť a uľahčiť aj túto aktivitu ochotných pomôcť.

V prípade malého záujmu reklamu ponecháme na každom jednotlivom poslucháčovi.

Kométa by mala byť impulzom, pre začatie našej reklamy a preto prosím o skorú spoluprácu, v mene všetkých tých, ktorí doposiaľ spolupracovali a pomáhali.

 

Ďakujeme!

 

Aktivisti projektu rádia "ZÁCHRANA"!

 

11. októbra 2013

ODKAZ

 

Vážení čitatelia - poslucháči rádia ZÁCHRANA!

 

Ja som už na stránke upozorňoval, že aktivity na tejto stránke ochladnú a skutočne nastáva doba, že sa tak deje, ba ešte len bude diať.

Svoje poslanie stránka plnila, ba aj plniť ešte bude, počas tej doby, na ktorú bola určená. Teraz väčšina týchto aktivít bude presunutá inde, teda tam, kde je a ešte to iba začne byť dôležité. Zároveň bolo čitateľom sľúbené, že bez pomoci nezostanú a myslím, že to už niektorí aj zistili, kde smerujeme.

 

Do pozornosti čitateľom dávam informáciu, ktorá im umožní sa nakontaktovať tým smerom, ktorý ich udrží pri PRAVDE a čo je dôležitejšie, v dobe ktorá sa blíži, bude to dostupnejšia forma, ba možno časom jediná.

Nie je to iba pre tých, ktorí už pri Pravde sú, ale hlavne pre tých, ktorí ju hľadajú, ale hlavne ešte iba začnú hľadať.

 

Kométa ISON je posol posledného súdu, ktorý mení naše kroky týmto smerom a preto nepremeškajte svoj čas všetci tí, ktorí už PRAVDU poznajú, ba chcú sa stať jej pravými služobníkmi!

Tento posol zmení kroky všetkých, ktorí ešte teraz o tom nevedia, ba vedieť nechcú!

S jeho príchodom nastáva doba pre pravé poznanie a teda konečne pre tú PRAVDU, ktorú sme tisícročia odmietali a jej poslov hanobili.

www.radiozachrana.sk

 

23. septembra 2013

TLAK TEMNA

 

Vážení čitatelia, ale hlavne poslucháči!

 

Všetci cítime, aké obdobie sme začali prežívať a teda aj vieme, čo nás očakáva. Teraz by možno bolo vhodné znovu zacitovať zo Slova, ale ja to už po istých ohlasoch neurobím a ponechám to na každom jednotlivcovi, ktoré citáty si vyberie a sú pre neho tie najvhodnejšie, lebo v Slove ich je viac. Lenže obyčajne tie osobne najdôležitejšie citáty, tí, ktorí ich najviac potrebujú - prehliadajú. Preto som konal tak, ako tomu bolo a preto som bol aj kritizovaný.

Zasľúbená "kométa", ktorá nie je iba takou bežnou a obyčajnou kométou, ktorá zodpovedá doposiaľ sformulovaným vedeckým teóriám, sa približuje a všetci pociťujeme jej tlak v nejakej, každému priliehavej forme. Každý to teda prežíva inak, ale všetci sa svorne zhodneme, že je to tlak pre všetkých, ktorí chcú slúžiť Svetlu, zatiaľ nie príliš povzbudivý a nápomocný, ale skôr naopak. Nie je to však chceným poslaním samotnej kométy, ale je tu niečo, čo je súčasťou jej pôsobenia na našu podstatu, ktorá je rozhodujúca. Je to teda náš odpor voči jej žiareniu, alebo okolitý tlak z temna. Temno je vo svojom vrchole a škodí všade, kde je služba, alebo iba túžba po Svetle. Svetlo to ponecháva v tejto forme, lebo je to pre naše dobro a rýchlejšie napredovanie - pre jedných; pre tých druhých však, pre rýchlejší pád.

Deje sa tak na všetkých úrovniach našej osobnosti a teda tlak temna pochádza tiež zo všetkých úrovní, do ktorých má prístup temno. Všetci dobre vieme, že je stlačené do okolia našej Zeme a teda aj vplyvy na jej obyvateľov sú najradikálnejšie práve tu. Lieta tu aj mnoho objektov, ktoré by sa dali tiež zaradiť do rôznych kategórií, ale väčšina z nich zatiaľ pochádza tiež z tej nesprávnej strany. Tlak temna sa ale chýli k bodu, kde jeho nadvláda skončí a začne sa to meniť v prospech tých, ktorí chcú slúžiť Svetlu. Lenže s príťažou tých nečistých, je to teraz nemožné!

Nie je to znovu iba výmysel niektorých, ale znovu tvrdá, a denne pociťovaná realita. Dá sa to dokázať na každodenných prežitiach tých všedných, ale hlavne tých dôležitých, kde o niečo podstatné ide. Ale pociťované je to iba tými, ktorí sú na správnej strane a hlavne aj konajú. Najdokonalejším dôkazom pre všetkých tých, ktorí sa stali testovanými poslucháčmi, ale hlavne pre mňa, ktorý som pri tom pôvodnom zdroji šírenia istých informácií, je to až očividne pozorovateľné. Uvediem teda konkrétne fakty.

Počas testov pri výkone vysielača na maximálny výkon 1 KW boli už pomerne slušné výsledky. Pokrytie Slovenska bolo vlastne úplné, aj keď niektoré lokality zostávali bez príjmu. Lenže globálne bol príjem na celom území, teda na západe a aj východe.

Potom došlo k poruche na zosilňovači a bol opravený v rámci záruky, teda vymenená hlavná elektrónka, ba boli sme pri tom aj veľmi prospešne poučení a zosilňovač, ba celá zostava správne doladené, pričom stúpol výkon temer na dvojnásobok. Naše, ale hlavne moje očakávania teda boli také, že teraz to už musí byť dokonalé a citeľne sa prejavujúce v prospech dokonalého pokrytia územia Slovenska. Lenže žiaľ, došlo k opaku a doterajšie testy to potvrdili. Zostava pracuje dokonale a na dvojnásobný výkon, pritom testami nedosahujeme očakávaných výsledkov. Samozrejme že to ešte môže byť ovplyvnené viacerými a teda aj prirodzenými faktormi, ale zatiaľ sa to javí podľa mňa inak. Teraz mám na mysli tie prirodzené, stupňujúce sa slnečné erupcie, ktoré majú tiež veľký vplyv na šírenie vĺn a hlavne tých krátkych. Potvrdzoval to aj TV príjem, aspoň pre tých, ktorí si to všimli.

Po takomto poučení sme začali s testami, ktoré sú iba také súkromné, alebo iba v malom kruhu verných poslucháčov, ale tých, ktorí ešte nemali príjem. A týmto spôsobom sa dostavil úspech. Teda keď sme vylúčili širšiu pospolitosť, ale hlavne aj časovo o testoch informovali iba tak narýchlo. Takto sa nám čosi potvrdilo, čo sme už niektorí tušili, ale aj získali potrebné skúsenosti, ktoré ešte boli potrebné. Nebudem to znovu rozvádzať, lebo je to pre nezainteresovaných aj tak neuveriteľné.

Poučili sme sa, že je dôležitý vysielací čas, teda postavenie slnka a mesiaca na oblohe. Pre východ Slovenska je potrebný iný čas vysielania, ako pre západ. Rovnako aj pre blízky okruh poslucháčov a tých vzdialených. Z tohto dôvodu treba rozumne určiť vysielacie termíny aby bol signál dostupný pre väčšinu. Vysielanie bude teda prebiehať vlastne periodicky počas celého dňa s prestávkami a to každý deň s rovnakou reláciou, aby bola dostupná pre väčšinu. Dôležité je pohľadať s rádiom vhodné miesto, lebo niekedy rozhodujú malé vzdialenosti a príjem sa značne líši, ba je to rozhodujúce. Rovnako pomáha aj anténa podľa už zverejneného návodu. Čas vysielania bude pre už potom začatú prevádzku zvolený predbežne nasledovne:

 

Vysielanie bude teda prebiehať od 7:00 hod; v trojhodinových cykloch, ktoré budú trvať približne hodinu - podľa náročnosti témy.

Začiatok jednotlivých cyklov: 7:00 - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00.

Vysielané bude teda v šiestich reláciách počas dňa, ktoré budú trvať približne hodinu a medzi nimi bude dvojhodinová prestávka!

 

Nezabúdajte, že to platí pre inú dobu - tú, ktorá ešte iba nastane.

 

Týmto spôsobom bude signál dostupný pre väčšinu územia Slovenska, ba aj mimo neho. Treba si uvedomiť aj to, že dnes je čas testu veľmi krátky a nemôžeme ho predlžovať, ale potom bude väčšia šanca sa správne naladiť.

Keď ešte zoberieme do úvahy skutočnosť, že vysielací stánok pre šírenie Slova bude výškovo na rozdiel od toho terajšieho z úrovne okolitých kopcov, tak sa pokrytie zákonite zlepší a to aj bez pomoci, ktorá potom určite príde vo forme, v ktorú mnohí neúfajú a neveria jej.

 

Všetci máte iste v pamäti jeden obrázok - symbol, ktorý som na stránke zverejnil koncom januára aj s istým úkazom na streche, kde je vysielač. Dotyčný príjemca sa vtedy ešte vyjadril v tom zmysle, že obrázok nie je dokonalý, lebo tá "mriežka", ako to nazval, bola zostavená z viacerých vrstiev, akoby závesov usporiadaných za sebou; teda akási viacvrstvová sústava.

Ja, ale vtedy možno viacerí sme si to ešte nie úplne dokonale dokázali vysvetliť, ba brali sme to skôr iba ako jednostrannú pomoc, ktorá príde pre nás v budúcnosti. Zabúdali sme však na skutočnosť, ktorú potvrdzuje aj Slovo, že najskôr tu bude ten vrcholne stupňujúci sa tlak temna tiež na všetkých úrovniach.

 

Toto je obraz zo sna:

Z mojej strany ešte treba dodať, že autor obrázka a príjemca tohto sna sa vyjadril, že ľudia mali rešpekt pred týmto symbolom na oblohe a mali veľký strach.

 

Teraz, po istých prežitiach, treba dodať a možno doplniť, že symbol, ktorý je potrdený rovnoramenným krížom pochádza zo Svetla, ale je určený pre tú, pre nás rozhodujúcu dobu, na ktorú čakáme, ale zo Slova presda vieme, teda sme boli poučený, že tej dobe musí predchádzať najskôr tá, ktorá bude v réžii stupňujúceho sa temna. Nebuďme teda prekvapení, keď teraz musíme prežívať diania, ktoré nezodpovedajú tomuto symbolu. Vidíme predsa z obrázka, že vtedy, keď bude už tu pre nás pomoc, bude na oblohe vidno ešte čosi dôležité, teda to podstatné, čo spôsobia tieto lietajúce objekty, ale budú to objekty z iných úrovní, ako tie, ktoré prevládajú teraz.

To, čo som predpovedal nedávno na stránke, už sa deje a tí, ktorí sa vtedy cítili dokonca urazení, to prežívajú ako prví, ba začínajú kolísať a stoja pred tým predpovedaným pádom. Slovo ich z ačína v rukách páliť, lebo nedokážu dávať, ale sú iba plní výhodných očakávaní. Skutočná služba, naplnená prácou je nad ich sily, lebo boli zvyknutí iba jalovo špekulovať a zbytočne diskutovať. A pri týchto neplodných diskusiach teraz narážajú na sebe podobných a teda dochádza k rozkolom. Je to presne v takej polohe, ako sa to dialo počas vekov a vzniklo toľko rôznych cirkví a siekt ale Boh je jeden, jeho Slovo zostáva stále jednotné a to, čo vzniklo, sú iba ľudské výmysly, ktoré splodila ľudská vypočítavosť a snaha po lacnom živobytí. Niekedy aj túžba po obdive.

 

Keby som uviedol, koľko prostriedkov som vložil do tejto služby ja, koľko energie a času, práce bez akéjmkoľvek snahe o odmenu, tak by mi aj tak nikto neuveril. Neuvádzam to teraz z dôvodu seba chvály, ani sa nesťažujem, lebo to bola pre mňa najradostnejšia doba plodnej služby v mojom živote; ba stále zostáva! Iste ste každý z vás už zažil aktivitu, ktorá vás tešila a pritom bola veľmi náročná a namáhavá, ba bez úplného zisku - skôr tomu bolo naopak! Nietorí tieto slová nikdy nepochopia a toto dianie teda neprežili, ale uvádzam to iba pre tých, ktorí to prežili a teda vedia, o čom sa tu hovorí.

Uvádzam to hlavne pre tých, ktorí sústavne so Slovom v ruke, dokázali všetko okolo seba iba kritizovať, o všetkom neplodne špekulovať, ale obetovať seba k službe úplne zabúdali. Dnes, keď sa už znovu plnia moje slové, dochádza k rozkolom, keď je projekt v záverečnom štádiu a priravenosti k použitiu; teda už o pomoc nie je záujem, dnes už môžem tieto slová smelo napísať a keď dianie mi dáva za pravdu. Teraz sa ukáže a prejaví každá nečistota v motíve slúžiť, a musíme sa všetci zbaviť každého zrnka, ba maličkej smieťky vypočítavosti a musí zostať holá a čistá chuť k pravej službe blížnemu a Bohu. Kde chýba táto úplná čistota, tam bude dochádzať k rozkolom, utrpeniu a aj pádu. Kde všetok čas nevyplní plodná a užitočná práca, bude dochádzať k rozkoloém a utrpeniu rôzneho druhu. Na to pamä tajme všetci, ktorí sme při Slove!

26. januára 2013

 

Do tej konečnej doby teda zostávame pod maximálne stúpajúcim tlakom temna, ktorý nás má pripraviť pre tú dobu Svetla, do ktorej nemôžeme stúpiť nehotoví. Neklesajme teda na mysli, keď sa nám nedarí, sme so všetkých strán, ba na všetkých úrovniach napádaný a je nám všemožne škodené. Vydržme, lebo my vieme, čo prichádza. Tí praví v tomto dianí ešte zosilnejú, ale tí nepraví odpadnú. Niektorí ľahostajní duchovní spáči budú zobudení. Je to súčasťou posledného triedenia v súde.

A k tomu má poslúžiť to naše rádio "ZÁCHRANA"!

Preto aj neúspech pri testoch ja teraz beriem so zreteľom na toto dianie, ba testami si to chcem vlastne ešte potvrdiť. A myslím, že tie sú dosť výrečné a zreteľné pre každého, kto je tiež v tom správnom obraze a rešpektuje Slovo. Podľa mojich už získaných skúseností, by teraz výsledky mali byť celkom iné, lebo indikátory na aparatúre to dokazujú. Lenže skutočnosť dokazuje niečo iné! Chápte to tak, že tí temní, ktorí lietajú "hore," teraz nad našimi hlavami, disponujú technikou, ktorej sa tá naša nemôže rovnať a ani priblížiť. Pre nich je hračkou zabrániť našim aktivitám. Ja sám som sa presvedčil viackrát, ako sa hore zvýšila premávka a potvrdzujú mi to viacerí. Od nich pomoc očakávať nemôžeme, ale práve naopak.

Ja viem, ba chápem práve niektorých tých, ktorí pomohli a zatiaľ sa im nedostalo posilnenia tak, ako iným. Práve to som chcel zmeniť v ich prospech a niekedy možno až kŕčovite, ba trochu unáhlene, lebo som to prežíval s nimi. Nie celkom sa mi to vždy darilo, ale ja už viem, že až sa nestane niečo nepredvídané a zostava bude v takom stave, ako je teraz, tak výsledky budú určite vyhovujúce a také, ako potrebujeme. Umocní to ešte ten pravý stánok vysielača, ktorý je v záverečnej fáze prípravy a vlastne všetko je už pozháňané. Potom aj pomoc, ktorá podľa mňa príde a tá vízia to dokazuje. Stánok šírenia Slova Božieho pre tých, ktorých tieto a ešte tvrdšie prežitia zobudia zo spánku ich ducha. Zostáva iba posledná práca na dokončení, pri ktorej je dosah temna nie až tak citeľný, lebo neprichádzam bezprostredne do kontaktu s tými, ktorí sú z opačnej strany a mohli by škodiť. Niekedy však predsa len nájdu spôsob a cestu aj k týmto aktivitám, ale ich dôležitosť už je teraz až druhoradá, ba dá sa opraviť ľahšie a nie sú pri nej také veľké škody. Sú to teraz hlavne hrubohmotné aktivity, ale aj tak je možné pociťovať tie škodlivé vplyvy, ba niekedy aj dosť bolestne.

Ja teda môžem teraz čas, ktorý mi zaberali testy a práca okolo zostavy, venovať už týmto aktivitám, ktoré sú ešte potrebné pre úplné dokončenie tohto stánku šírenia Slova. Na samotnej vysielacej zostave nemám čo riešiť, ale iba občas ešte niečo overiť. Prežitia nám ukážu, kedy nastáva naša doba a nemusí mať nikto obavy, že niečo premešká. Premešká iba ten, ktorý tomuto tlaku neodolá a teda nevydrží.

Tí, ktorí ma osobne spoznali pri týchto pracovných aktivitách, niekedy sa cítili, ba sa to aj následne potvrdilo, trochu, treba povedať, že nepríjemne prekvapení. Moje niektoré výrazy a celkové vyjadrenia, sa im nezdali zlučiteľné s obrazom, ktorý mali o mne vytvorený.

Prečo?

Moje písomné prejavy sú nie celkom mnou samotným, lebo nedá sa písomne podať svoje vlastné vnútorné cítenie, aj keď snaha je týmto smerom zameraná, lenže v mojom prípade ani nebola. Nedá sa cítenie vtesnať do slov a vôbec už nie pre širšiu pospolitosť. Preto sa niektorým, moje výrazy zdali trochu akoby nie celkom patriace ku mne - teda tomu, čo mali o mne vytvorené.

Na svoju obhajobu, teda vlastne pre isté vysvetlenie, musím dodať, že v osobnom styku som skôr človek, ktorý pôsobí s istou dávkou humoru a moje výrazy sú tomu priliehavé, na počudovanie, ba skoro k údivu tých, ktorí prišli do osobného kontaktu. Píšem to iba s prihliadnutím na skutočne prežité dianie.

Teraz predsa len musím zacitovať zo Slova:

 

"Mnoho ľudí je však tej mienky, že práve toto hĺbanie a pozorovanie sa je niečím obzvlášť veľkým, čím stúpajú nahor. Majú pre to mnoho slov, ktorými zastierajú skutočné jadro. Jeden hĺba v ľútosti, druhý v pokore. Sú tiež takí, ktorí intenzívnym hĺbaním sa snažia odhaliť svoje chyby a nájsť cestu ako sa im vyvarovať, atď. Stále hĺbajú, preto sa im zriedka alebo nikdy nedopraje opravdivej radosti.

Tak to nie je chcené. Je to nesprávna cesta a nikdy nevedie nahor ku svetlým, slobodným ríšam. Lebo hĺbaním sa človek spútava! Svoj pohľad nutne upriamuje len na seba, miesto na vysoký, čistý, svetlý cieľ!

 

"Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Len to nesmie byť smiech škodoradostný!"

 

Hĺbanie naproti tomu stláča nadol. Už aj v tom spočíva vysvetlenie, že to strháva a drží ducha dolu. -"

 

Toto som potreboval napísať na záver môjho príspevku, aby tí, ktorí ma osobne niekedy spoznajú, neboli prekvapení, ba radím im, aby sa snažili žiť podľa toho!

 

12. júla 2013

DUCHOVNÝ VÝDYCH A NÁDYCH

 

Posledné príspevky boli adresované všetkým tým, ktorí sú vo svojich aktivitách príliš utiahnutí, opatrní a neaktívni, ale naopak, sú až príliš aktívni v kritike voči tým, ktorí sa snažia žiť podľa Slova a vyvíjajú činnosť v zmysle samotným Slovom radenej pravej službe Bohu. Nevedia a nechcú si dať poradiť, že je to práve iba počúvanie vnuknutí z tej temnej strany, aby Svetlo stále zostávalo utiahnuté, bojazlivé a teda nemohlo sa šíriť. Aktivity temna sa ale takto stále stupňujú takýmto pričinením.

 

"NEBOJTE SA PREJAVIŤ, ČIEHO OTCA STE DETI!"

 

Toto je znovu rada nie moja, ale aj tak na ňu menovaní nedbajú!

V PG je viac citátov na túto tému, lenže pre väčšinu sú znovu zbytočné a ja ich už nebudem citovať, nakoľko vyhoviem tej nesprávnej kritike, ale iba preto, aby pôvodcovia sami zistili, že takto formulovaný príspevok stráca výpovednú hodnotu. Lenže im práve takáto forma vyhovuje, lebo ich ducha vecnosť Slova PG zraňuje, a vyberajú si z neho iba to, čo sa im samotným páči a ospravedlňuje vlastné pochybenia. Lenže to si myslia iba oni samotní!

"Príspevok!" Takto som nazval moje slovo, môj komentár k Slovu Absolútnej Pravdy! Je to a vždy bol, z mojej strany myslený iba ľudský príspevok k Pravde. Snaha prispieť mojim slovom k pochopeniu toho Slova pravého.

Všetci tí, ktorí v histórii šírili Slovo, dostávali k tomu patričné vnuknutia, snažili sa ho dávať ďalej, ba vysvetľovať pre tých, ktorí mu nerozumeli, alebo iba počúvali, ale žiť podľa neho nechceli, alebo niektorí by aj boli chceli, ale jednoducho nevedeli; títo "pomocníci" museli si vždy vybrať zo Slova ten ktorý - konkrétny citát, ktorý práve tie sledované slabiny vysvetľuje, ale ostatní ho akosi prehliadli. Potom ho vysvetľovať ľudsky pochopiteľne, lebo Slovu nie celkom bolo vždy porozumené, nakoľko to absolútne Slovo bolo nad ich schopnosti, ba potrebovali isté ľudsky už prežité podobenstvá iných, ako pomôcku. A to som sa snažil uviesť do pozornosti aj ja vo svojich príspevkoch. Taktiež nie všetci sme rovnako uspôsobení a hlavne duchovne vyspelí! A toto je to oprávnenie, ktoré niektorí majú, ba ho aj využívajú, aj keď kritizovaní tými, ktorí to nedokážu! Ku dôkazu správnosti tohto môjho slova poslúži v závere jedna vízia. Nie každý je takto obdarení, ale o to je potom pyšnejší a snaží sa byť čím menej vyrušovaný, ba dokonca je z neho potom tým väčší odporca. Niektorí dokonca tieto svoje "vyššie" schopnosti iba predstierajú, aby získali v okolí potrebnú vážnosť a s ňou potom aj istý prospech.

V PG je skutočne v mnohých citátoch vysvetlené, ako má vyzerať pravá služba Bohu.

Je to v prvom rade činnosť - práca, ktorá musí byť viditeľná všetkým, s ktorými takto slúžiaci prichádza do kontaktu. Samotné slovo "slúžiť" znamená predsa pracovať, teda vždy ide o aktívnu činnosť. Nie iba o teoretické špekulácie a dialógy, ktoré iba oberajú o ten plodný čas a zostávajú bez akéhokoľvek úžitku.

Táto aktivita je znovu v PG dokonale vysvetlená a je to prirovnané k ľudskému prijímaniu a vydávaniu, alebo ešte dokonalejšie, k samotnému výdychu a nádychu. Ja som schválne zvolil to poradie, ktoré je radené v Slove, lebo predchádzať musí plný výdych, ktorý až potom umožní dokonalý nádych. Ten, ktorý chce prijímať, musí sa teda najskôr naučiť dávať, lebo bez toho nedokáže správne prijímať.

Všetci tí, ktorí sa priblížia k Slovu, a je teraz jedno v akej forme a pod akým názvom, prichádzajú vždy z popudu - motívu hlavne prijímať, lebo hľadajú, teda niečo očakávajú, chcú teda niečo získať. Ak budú k sebe pravdiví, tak mi musia dať za pravdu; lebo iba potom následne zo Slova, ktoré takto získali, dostane sa im toho pravého poučenia, že podstatné je práve to dávanie, ktoré až potom umožní to správne prijímanie.

Aby som niektorým nekrivdil, musím dodať, že sú tu aj jedinci, ktorí už tento správny duchovný rytmus dávania a prijímania si priniesli so sebou z predchádzajúcich inkarnácií, preto aj mnohí tí, ktorí sa zatiaľ k Slovu nepriblížili, žijú už teraz podľa Slova, aj keď ho nepoznajú. Nepoznajú ho iba preto, že sú vo svojich aktivitách, ba by sa dalo povedať, že v pravej službe Bohu, takí aktívni, že na to prijímanie až ku samotnému Slovu, im už nezostáva čas. Pravé hodnoty, mravnosť, výdych a nádych, tie majú v sebe už ako samozrejmú vlastnosť ducha, ktorú nemusia teraz budovať a chýba im "iba tak málo", prijať tú hlavnú príčinu všetkých príčin, ten dôvod svojej pravej služby, poznať vlastne toho pôvodného darcu, zároveň pravého vládcu, ktorého ešte neobjavili, a nedokázali sa zamyslieť nad dôvodom svojich aktivít a svoj príjem usmerniť aj do tých jemnejších úrovní, ba potom aj výdaj.

Je tomu tak vo väčšine preto, že odstrašujúcim príkladom pre nich sú práve všetci tí, ktorí o sebe teraz sami tvrdia, že slúžia Bohu, lenže ich konanie je práve odstrašujúcim príkladom pre tých, ktorí skutočne slúžia. Slúžia s ich pohľadu zatiaľ hlavne ľuďom, lenže takto práve Bohu! Na túto službu nachádzame veľa podobenstiev v Biblii, teda rád od Ježiša, ale aj v PG. Pri pozorovaní skutočného života okolo seba vidia, ako sa tvoria rôzne skupiny, ktoré o sebe tvrdia, že práve oni sú praví veriaci, slúžiaci Bohu, ktoré medzi sebou vedú tie najodpornejšie rozbroje, neštítia sa ničoho, dokonca ani vraždy blížneho a mnohých nechutných intríg.

Od takýchto skupín sa teda držia radšej vzdialení a z tohto dôvodu nenachádzajú tú správnu cestu k Bohu, teda zmysel svojho snaženia a teda zostávajú vzdialení od PRAVDY!

Výdych je teda podmienkou nádychu! Dávanie podmienkou prijímania!

Iba v tomto správnom rytme môže potom povstať pravá služba Bohu. Dotyčný potom prijíma tie správne rady, svoje aktivity - svoju službu správne preduchovňuje, lebo prijíma z tých správnych úrovní a jeho činnosť sa stáva užitočnou pre človeka, vtedy však hlavne pre Boha, ktorému sa práve takáto služba páči. Takto konajúci potom nedbá na kritiku tých, ktorí dokážu iba prijímať, ale nie dávať, ich príjem potom pochádza z tých nesprávnych úrovní, ale oni žijú v presvedčení, že jedine oni sami idú tou správnou cestou, ale skutočne žiaľ, iba za svojimi očakávaniami.

Áno! Sú to vždy iba očakávania nejakej výhody, nejakého zisku, ktorí je ich vnútorným motívom, lebo dávať jednoducho nedokážu. Ak áno, tak pri každom dávaní je tu ten hlavný motív iba znásobeného prijímania. A nároky sa stupňujú s každým novým očakávaním.

Ja som už napísal a teraz to iba podtrhnem, že väčšina z tých, ktorí sú teraz pri Slove, sú iba schopní prijímať a dávanie je pre nich neznámi pojem. Pravá služba Bohu je potom tiež nemožná, lebo tá vyžaduje od nich práve to, čoho oni nie sú schopní. Preto som napísal, a teraz, pri tomto projekte a potrebnej aktivite - službe sa to plne potvrdilo, že to vlastne pripravujeme pre iných, pre tých, ktorí majú ten správny rytmus ducha už v sebe vybudovaný, Slovo zatiaľ nepoznajú iba kvôli takým, ktorí ho držia v rukách s rôznymi očakávaniami, ktoré sa aj tak nebudú môcť uskutočniť, lebo prijať dokáže iba ten, ktorí vie v prvom rade dávať. Aj k Slovu sa priblížili iba s očakávaniami, a tých sa ich ani s Jeho poučením nevzdali.

Tieto slová sú iba ľudské, ale prebraté ešte veľmi skromne zo Slova Absolútnej Pravdy. Doposiaľ som sa snažil byť veľmi ústretový, jemný a nie celkom podľa vlastnej chuti otvorený až priamy. Pravá ale potrebná prísnosť vždy odpudzovala a vábila iba vypočítavá prefíkanosť, ktorá stále jedným okom poškuľovala po nejakom ľahkom zisku. Mne sa také jednanie vždy protivilo a moje jednanie bolo vždy priame pri osobných kontaktoch. Tie svoje písomné príspevky som sa snažil tiež prispôsobiť týmto ľudským slabostiam do istej doby, ktorá ale práve vypršala a preto teraz, keď je ten úkol a to dôležité poslanie splnené, iba teraz môžem byť vlastne sám sebou a povedať to, čo som doposiaľ, pre úžitok samotných čitateľov nemohol. Keby som bol tieto slová zvolil skôr, nikto by ich nebol ochotní čítať a stránka by sa stala zbytočnou. Vlastne som v kútiku duše vždy očakával, že je to s ľudstvom, teda hlavne s tými, ktorí sú okolo Slova, nie až také zlé. Lenže teraz už poučený skúsenosťou a životom, teraz už viem, že je to ešte horšie, ako som v tom najhoršom prípade vôbec očakával.

Väčšina čitateľov PG a aj VZ sú iba tou skupinou, ktorá sa ešte iba musí naučiť aj dávať a zbaviť sa iba rôznorodých očakávaní a teda iba túžob po prijímaní. Keď nedokázali zmeniť svojho ducha už získaným Slovom, budú ho musieť zmeniť v prichádzajúcej dobe, plnej utrpenia. Svoje predsavzatie a chuť k službe preukázalo iba málo verných, ktorí pochopili v čom spočíva tá, touto dobou žiadaná služba. Podmienky pre siatie sú splnené a teraz už bude potrebné počkať na vhodný termín sejby, aby osivo padlo na tú správnu a presne pripravenú pôdu.

Osivo vo forme Slova Pravdy môže byť ponúkané tým, ktorí po ňom v núdzi siahnu a ktorým ešte aj dokáže pomôcť a zachrániť ich. Ich doterajšia ochota k službe blížnemu, sa povýši až na tú pravú službu Bohu, lebo ich duch už bol vychovaný k dávaniu v minulých inkarnáciách a teraz sa mu to iba oživí a pripomenie. Hlavne ten pravý zmysel ich doterajšieho konania, ktorý im chýbal.

Naopak mnohí, ktorí držia Slovo v rukách, začne ich časom tak páliť, že ho už neudržia a budú sa ho musieť zbaviť. Ak nie Slova, ale svojich očakávaní určite; lebo čakajú na to, čo je určené pre iných. Tak, ako bolo potrebné vyčistiť, ba sa aj čistili kalné vody Grálu v roku 1997- 98; presne tak sa začnú v krátkej dobe čistiť aj vody, ktoré mútia mnohí tí, ktorí držia Večné zákony v rukách.

Tieto slová nie sú znovu adresné, ba viem aj to, že mnohí v službe idú svojou vlastnou cestou a teda tiež dávajú. Ja osobne som dokonca uvažoval v začiatku rovnako, ba bol som odhodlaní, aj pri svojich skromných možnostiach to zvládnuť sám. Lenže časom som bol poučený a aj som pochopil, čo už teraz život jednoznačne potvrdil, že takto by som bol pripravil niektorých o veľkú radosť pri dávaní pre Svetlo, teda v tej pravej bohoslužbe. Ja sám by som takto zostal iba sebec, ktorý tiež na niečo podstatné zabudol. Znovu to väčšina nepochopí, ale tí, ktorí boli a sú pri tom, robili to s veľkou láskou, a odmenou im bola radosť. Radosť z nezištného dávania a služby Bohu samotnej!

Veľká väčšina však zostáva takou, ako bolo popísané. Najväčšou chybou pri tomto projekte s rádiom bolo z vonkajšieho pohľadu to, že mnohí ho chápali a teda sa k nemu aj stavali v takom zmysle, že je to moje "dieťa" a teda zostávali bez záujmu. Lenže v tom sa práve mýlili, lebo ja sám som iba jedným z tých všetkých, ktorí vypočuli volanie ku službe a boli ochotní aj dávať.

Aby som toto teraz napísané aj dokázal a teda potvrdil, musím zverejniť, so súhlasom jedného pána, jeho zaujímavé videnie - istú víziu. Treba však dodať, že s týmto pánom som sa v tom čase ešte osobne nepoznal a boli sme v ojedinelom styku iba cez E-mail.

Časovo sa to pre neho údajne odohralo ešte pred tým medzníkom, kedy som požiadal istých poslucháčov o pomoc na príprave vysielacieho stanovišťa na kopci v horách. Bolo to teda údajne podľa jeho vyjadrenia v čase, keď aj mne samotnému sa dostalo podobnej pomoci v tej forme, že som tiež akoby na základe istej vízie, dostal ponuku - pripomenutá mi bola určitá lokalita, ktorú som poznal, nakoľko to bolo v mne už známom teréne, ba potom som sa následne pre ňu rozhodol.

Keď som mal teda ja už jasno v tom, kde to bude tak som požiadal o pomoc - spoluprácu niektorých verných poslucháčov. Uvedený pán sa mi prisľúbil a teda bol ochotný pomôcť, lenže vtedy už mal za sebou aj on víziu tejto lokality, ktorú on v nijakom prípade nemohol osobne poznať, nakoľko táto lokalita je na strednom Slovensku, v jednej veľmi málo navštevovanej lokalite a on býva na východnom a v našich končinách nikdy osobne nebol. Dalo by sa povedať, že táto jeho vízia miesta, ktoré on nepoznal a nikdy na ňom nebol, vyvolala u neho samotného istý záujem alebo zvedavosť, či lokalita, ktorú mal vo videní, bude zodpovedať skutočnej, ktorú budeme pre tento účel pripravovať. Keď skutočnosť potvrdila jeho víziu, tak nám ju potom, keď sme už boli na tom mieste a pracovali tam, počas jednej oddychovej prestávky povedal. Teraz jeho samotné videnie:

 

"Presne teda na tom mieste, kde sme pracovali, stál na hornom, tom vyvýšenom mieste PÁN, tak to on cítil a všade okolo stáli zástupy ľudí.

PÁN dal údajne všetkým tým zúčastneným akoby pokyn, aby sa z tohto miesta rozišli po všetkých kútoch a šírili Jeho Slovo."

 

Dúfam, že tento stručný obraz je natoľko výrečný, aby som ho ja nepotreboval komentovať a ani ho nebudem.

Po tomto vyrozprávanom príbehu som zúčastneným povedal, ako sa táto lokalita priliehavo nazýva a bolo to preto, lebo všetci svorne cítili silu tohto miesta, ktorú som ja sám už dobre poznal z minulosti, lebo tam u mňa začalo bádanie v tom smere, ktorý je vysvetlený na stránke po názvom: "Objav prírodného zákona:" Dokazuje to práve cez tento prírodný zákon samotné toto stanovište, ale podrobnosti musia zostať utajené. Kto tento zákon aspoň čiastočne chápe, tak túto skutočnosť nemôže, na tomto mieste prehliadnuť.

Toto stanovište sme aj my sami vlastne posvätili, lebo znovu iba akoby "náhodne", bolo nás presne "7", ktorí sme tam pracovali; teda toľko sa mi prisľúbilo, vrátane mňa. Dúfam, že netreba vysvetľovať, v čom je tá sedmička taká dôležitá.

Iba toľkí sme sa dokázali zapojiť do tejto aktivity v tom práve príhodnom čase. Sú ešte aj ďalší, ktorí by boli ochotní, ale možno zas v inom termíne.

Väčšina sa však zachovala podľa svojej hodnoty:

Oni cítili, že týmto pripravovaným projektom už sami nič nezískajú; veď to, čo sa bude ponúkať, už dávno majú a dávanie a služba iným, to je nie predsa im vlastné. Lenže práve v tomto sa najviac zmýlili! Práve v tomto dávaní, by boli získali najviac, lebo takto by boli konali tú pravú bohoslužbu! Práve touto službou by boli získali to, čo im chýba k tomu, aby ich Slovo neopustilo, keď príde Jeho pravý čas.

Táto ich neschopnosť dávania spôsobuje aj to, že nedokážu dávať ďalej ani to, čo držia v rukách a malo by to tiež pokračovať ďalej - SLOVO! Potom dokonca kritizujú tých, ktorí to dokážu a stávajú sa takto prekážkou pravej služby.

Dnes je už projekt v štádiu použiteľnosti a teda z nášho pohľadu hotoví. V príhodnej dobe to bude cesta k tým dušiam, ktoré zatiaľ nenachádzali tú správnu motiváciu hľadať odpovede na podstatné otázky života, ale ich duch už je natoľko čistý, že žije v rytme prijímania ale aj dávania, sú teda ochotní slúžiť.

Dôležité informácie budú v praví čas zverejnené na stránke, aj keď na nej aktivita ochladne. O nič teda neprídu ani tí, ktorým bol hlavne adresovaní tento môj príspevok. To dôležité, kvôli čomu bola stránka zriadená, to na nej zostane a tie moje príspevky strácajú opodstatnenie, lebo v praví čas budú nahradené niečím dokonalejším a užitočnejším - rádiom ZÁCHRANA. Nech sa už ale nikto nepýta, od koho mám poverenie, aby som písal niečo podobné. Odpoviem preto teraz iba nasledovne:

Zo samotného života - z dlhoročných prežití!

 

Zatiaľ to musí stačiť a viac poučenia prinesie budúce prežívanie.

  

ZAUJÍMAVÉ

 

Chcem poprosiť čitateľov, ktorých nasledovná udalosť zaujme o spoluprácu. Najskôr a pre objasnenie uvediem istú komunikáciu, ktorá sa odohrala na podnet jedného čitateľa:

Dobrý deň pán Koškár

Nechcem Vás otravovať a vyrušovať pri Vašej práci na rádiu. Len mám jeden problém načo by ste mohli vedieť odpovedať.

Včera bol u mňa na návšteve jeden môj známi, ktorý priniesol zo sebou kompas, aby mi ukázal, že magnetické pole sa zbláznilo! Kompas jednoznačne ukazuje sever na juhu!!! Vykutral som aj môj starý kompas a na moje najväčšie prekvapenie ukazuje to isté!

Dnes skúsim zohnať nejaké ďalšie kompasy, ale žeby obidva boli naraz pokazené je dosť málo pravdepodobné. Ale to že Zemské póly sa vymenili a nikto to nezbadal, respektíve v médiách sa o tom nikde nepíše je ešte menej pravdepodobné. To by už bola dokonalá cenzúra. Dnes už klasický kompas málokto používa. Všade je GPS a pod. elektronické somariny, ale aj tak...

Je to vôbec možné??? Aký na to máte názor?

Určite to chce ďalšie preskúmanie.

A ešte Vám priložím prerobenú verziu článku o Veľkej kométe, kde autor už spomína aj možnosť tmy na niekoľko dní, po čom vznikne "nové Slnko" ! Mám to aj na mojej stránke, aj s ďalšími informáciami

S pozdravom

Tomáš

 

Vážený pán Tomáš,
ja som skúsil moju buzolu, ale tá je v poriadku a ukazuje normálne, teda tak, ako predtým.
Že by to bol lokálny jav?
Alebo sa skúste od kompasu vzdialiť a nech sa pozrie naň niekto iný. Ale keď tvrdíte, že Vás na to upozornil známi, tak neviem. Ja to ešte pár krát preverím.
J. K.

 

Ten môj známi je vzdialenejší ale dobrý sused. On to povedal kadekomu. Väčšinou sa mu vysmiali, ale niektorý to vraj potvrdili. Niekto aj z Rakúska, takže to lokálny jav nemôže byť. Kompasy sme odskúšali - reagujú na kov , vyzerajú byť v poriadku. Môj má asi 70 rokov ak nie ešte viac, ale funguje. Sused ani nevedel že či mám. On môj kompas  nemohol ovplyvniť.
Zajtra si kúpim nový a cez víkend aj tak cestujeme, vyskúšam to aj na západnom Slovensku, aj v Čechách...

Možno by to mohlo byť iba dočasné? Ale ani to sa mi veľmi nezdá...

Podľa suseda, keď to zbadal zvieratá sa správali veľmi divne. Pes zavíjal a mravce liezli úplne všade!

Nie som blázon, ani mne sa to nezdá, že by to nikto nezbadal, ale videl som to na vlastné oči! Teda iba tie 2 kompasy vedľa seba, zvieratá nie. To sa už stalo dávnejšie. Len mne to až teraz povedal

S pozdravom

Tomáš

 

Vážený pán Tomáš,
ten lokálny jav bol myslený tak po rôznych úsekoch, lebo inak by aj moja buzola musela vykazovať to, čo tvrdíte. Keďže je "zatiaľ" v poriadku, u nás je to teda tiež.
Teraz Vám musím uviesť jeden môj nedávny zážitok, ktorý podľa mňa s tým súvisí a je to všetko príprava na to, čo nastane. Treba sledovať, ako tieto lokality v budúcnosti dopadnú pri rôznych udalostiach - katastrofách a podobne.
Môj zážitok:

Okolo pol noci 14. 6. som spozoroval dva objekty, ktoré boli veľkosti ako mesiac v splne, ale akoby vytvorené iba z hmly - oparu, teda akoby to bola plazma, ktorá svietila studeným nie jasným svetlom, teda asi takým, ako lietajúce svätojánske mušky okolo mňa. Objekty sa pohybovali v kruhu o priemere okolo 500 metrov a v smere hodinových ručičiek. Pri tomto kruhovom pohybe to vyzeralo tak, akoby sa naháňali, ale ich vzdialenosť zostávala konštantná, pričom nalietavali až nad mňa a potom za vrchol protiľahlého kopca vo výške asi 100 - 150 metrov. Dokonca vo väčšej vzdialenosti odo mňa spoza toho kopca, sa vynárali na okamih presne rovnaké ďalšie dva objekty.
Lietali nado mnou asi minútu a  bolo by to asi pokračovalo, ale ja som potom chcel urobiť taký test a zistiť, či sú to inteligentné objekty a teda som na ne zasvietil. V tom momente zhasli a bolo po všetkom, až na to, že o malú chvíľu som pocítil akoby mravenčenie po celom tele a následne skončilo aj to. Pochopil som, že vtedy zas možno testovali oni mňa.

 

 

Vážený pán Tomáš,

tak vrátil som sa z lokality, kde som mal to pozorovanie a moje tušenie sa potvrdilo. Možno však nie tak, ako ste si prial. Na tejto lokalite je tiež magnetické pole v poriadku, rovnako, ako u mňa doma. Ešte treba uviesť, že vtedy, lietali aj ďalšie dva objekty o niečo ďalej, teda sa jednalo, ako o plošné nalietavanie istého územia. Podľa mňa práve tieto objekty na niektorých miestach udržujú doterajšie, teda pôvodné magnetické pole nezmenené. Dôvod zatiaľ nebudem komentovať, ale ako som uviedol, treba si všímať zmenené lokality a dozvieme sa viac.

J. K.

 

 

Z uvedeného dôvodu teda prosím o spoluprácu a chcem poprosiť, keby tí, ktorí majú kompas, skúsili zistiť a teda potvrdiť, alebo vyvrátiť toto podozrenie a jav, ktorý nám možno osvetlí to podstatné, čo niektorí tušíme, alebo dokonca vieme.

Nejdem zatiaľ robiť žiadne uzávery, lebo sú potrebné ďalšie dôkazy a preto aj spolupráca. Až zistíme niečo presnejšie, alebo viac informácií niečo potvrdí, tak sa posunieme znovu bližšie k Pravde.

Za spoluprácu ďakujem!

 

Jaroslav Koškár!

 

 

Dôležité upozornenie

Vážení čitatelia!

 

V Doznievaní PG bola objavená ešte jedna chyba, ktorú si treba opraviť:

 

V prednáške č. 187: Duša putuje, na strane 541

 

 

..."Tak nachádzame v každom dianí iba spravodlivosť! Preto je zasľúbené, že vlažní budú vylúčení, ako sa to zo Svetla doslovne splňuje.

Všetci duchovní pomocníci, veľkí či malí, budú teraz oslobodení od toho, aby v plnení zákona pod tlakom zlého alebo falošného chcenia ľudí museli formovať temné veci. A z oddelenej temnoty budú všetci bytostní súčasne vytiahnutí späť silou Svetla, ku ktorému sa tesne pripoja s radostným jasotom, aby teraz formovali a udržiavali to, čo je chcené Svetlom. Pritom zmocnejú v novej sile , aby sa zachvievali vo zvučiacom akorde s celým stvorením uprostred prúdiaceho Božieho Svetla!

Namiesto "duchovní" pomocníci, malo byť uvedené bytostní pomocníci.

 

Za chybu sa ospravedlňujem, aj keď neviem, odkiaľ pochádza, lebo rovnaká je aj vo výtlačku, ktorý vyšiel z tlačiarne, lenže v pôvodnom, teda pochádzajúcom zo Zlína, je to uvedené správne, teda "bytostní" pomocníci.

 

Ďakujem!

 

11. júna 2013

ROZKLAD A STRNULOSŤ

 

Všetci čitatelia Posolstva Grálu vedia, ako sa prejavuje postupný rozklad a čo sú jeho vonkajšie, teda pozorovateľné prejavy. Lenže je málo tých, ktorí si tieto prejavy dokážu povšimnúť v samotnom okolitom dianí, teda v skutočnom prežívaní. A teraz nech zas spozornejú kritici, či o tom vedia, či si to teda povšimli, ba či je moje slovo zbytočné a v rozpore s PG.

Ja teraz podám jasné dôkazy, ktoré sú jednoznačnými prejavmi tohto diania v prírode, teda na našej planéte. Pochopiť by to mohol každý, lebo to bude dianie, ktorého som bol, ba stále sa stávam svedkom v istých problémových situáciách, ktoré sú iba následkami, ktorých príčina zostáva nepoznaná.

Nakoľko som robil, ba stále ešte čiastočne robím lesného odborného hospodára, lebo to je tiež nie iba zamestnanie, ale isté poslanie a prichádzal som do styku s pracovníkmi geodézie, ktorí zameriavali pozemsky a teda to, čo bolo zakreslené na katastrálnych mapách do terénu. Lenže pri každom tomto zameraní dochádzalo k nezrovnalostiam a vždy bol niektorí účastník - sused poškodený. Práve vždy ten, ktorý si parcelu zamerať nedal. Dokonca sa vyskytla paradoxná situácia, že jedna parcela bola už zameraná a pri druhom zameraní pre suseda, bolo z tej už predtým zameranej odkrojené a musela sa tá pôvodná zmenšiť; samozrejme proti vôli majiteľa tej pôvodnej. Preto o tom viem, že poškodená bola takto viackrát aj urbárska spoločnosť, v ktorej som robil odborného hospodára. Pri týchto konfliktoch som si povšimol, že došlo k istému posunu pri súčasnom stave, oproti tomu, čo bolo vtedy, kedy sa prvé kartografické merania robili a mapy kreslili.

Teraz dochádza k tomu, že akoby chýbala potrebná zem oproti tej, ktorá bola k dispozícii kedysi, teda vtedy, keď sa tieto mapy tvorili. Dokonca sa to udialo v prípade, kde priamo pod parcelou bol záchytný - nový bod, ktorý zamerali z družice pre toto meranie a od neho sa odvíjalo zameranie. Týmto meraním sa vyvrátil aj môj dovtedajší predpoklad, že chybu robí istý mladý geodet, ktorý to snáď ešte neovláda, lebo toto posledné meranie robili viacerí geodeti z iného okresu a chyba sa vyskytla rovnaká. Viacerí preto, lebo išlo o rozsiahlejší projekt. Tí zobrali naše argumenty na vedomie, lebo boli logické a nevyvrátiteľné a svoje meranie úplne prerobili a jednoducho prispôsobili terénu, ktorý túto ich chybu vlastne jednoznačne potvrdzoval, nakoľko sa jednalo o úzku dolinku, medzi dvomi strmými svahmi, ktorá sa jednoducho nedala nebrať na vedomie a ani premiestniť tak, ako to oni namerali; posunúť ju do južného a strmého svahu.

Najskôr som si myslel, že došlo iba k posunu akoby zemskej kôry smerom k juhu, lebo všetko bolo posunuté tým smerom. Inak to nedávalo zmysel. Dokonca nedávno si môj syn nechal zamerať svoju parcelu, ktorú som ja zdedil po matke a nechal som ju prepísať na neho. Zo severnej strany ju oplotil môj otec, teda lepšie povedané, zmenil ten plot, ktorý som ja už predtým urobil, ale iba bez zamerania, lebo to vtedy nebolo potrebné, ba som vtedy ešte nepočítal, že sa všetko zmení, teda režim a že čo bude nasledovať. Ja som sa vtedy jednoducho dohodol s vedúcim štátneho majetku a prebral som si iba tú časť, ktorú oni vtedy nevyužívali. Lenže keď sa zmenil režim, tak môj otec, ktorý si pamätal, kde bola presne hranica kedysi, tak plot posunul týmto smerom (na sever), teda na tú, podľa neho správnu hranicu.

Stalo sa však to, že syn si chcel nechať vyrobiť geometrický plán a nechal si teda parcelu - hranice presne zamerať. Zistilo sa, že ten plot, ktorý prerobil môj otec podľa jeho vedomosti a teda tých starých hraníc, vôbec nesúhlasil s tým zameraním, ba dobre bol ten môj iba náhodne vytvorený. Začali sme teda upodozrievať môjho otca, že si hranicu nepamätá a že si ju iba vymyslel. Došlo však k istému prekvapeniu aj pre mňa. Protiľahlá hranica, teda tá južná, tá sa posunula samozrejme potom smerom na juh, teda rovnako, ako tá severná, lebo výmera parcely musela zostať zachovaná. Synova parcela teda bola čiastočne teraz na severnej parcele suseda, ktorého hranica sa posunula na juh, teda na synovu, ale vo väčšej miere naopak zabrala parcelu južného suseda. V tomto prípade som ale už aj ja zistil, že niečo nie je v poriadku, lebo tú južnú hranicu som si pamätal aj ja, ba pomohol aj fakt, že na tej južnej strane bol už iba jeden sused, ktorého som si jasne pamätal, ba som aj vedel, že jeho parcela bola pomerne široká a až po hlavnú - príjazdovú cestu do dediny. Podľa vykonaného merania však tomuto susedovi už zostal iba taký úzky pásik medzi našou parcelou a cestou. Podľa mňa chýbalo asi sedem metrov zo šírky parcely, ba takýto posun bol aj v tých predošlých prípadoch, ktoré som uviedol.

Príčinu som najskôr hľadal iba akoby v posunutí skutkového stavu, teda zemskej kôry, oproti kartografickým záznamom smerom na juh; ale podľa mojej prvotnej úvahy, tento fenomén by bol ľahko zistiteľný, nakoľko by sa to prejavilo druhotne v posune oblohy. Potom som si ale spomenul, že sa to aj čiastočne prejavilo, lebo napríklad Inuiti, ktorý žijú za severným polárnym kruhom upozorňovali, že obloha, teda hlavne tie bližšie objekty, slnko a miesiac zmenili razom miesto. Okolo pólu sa to teda prejavilo najviac a pozorovateľne, lebo tam je to všetko akoby zhustené, čo vidno aj na poludníkoch, ktoré sú tam husto.

Časom som si ale uvedomil, že je to dôsledok, ktorý je v PG zreteľne vysvetlený a je to prejavom prichádzajúceho rozkladu, kedy sa vzďaľovaním od Svetla všetko stáva hutnejším, strnulejším, teda aj samotná Zem sa zhutnieva - scvrkáva, ako keď sa zmenšuje sfukujúci balón. Zemská kôra - jej povrch sa stal menší a preto začína chýbať tá výmera, ktorú sme mali k dispozícii vtedy, keď sa mapy tvorili. Voči okoliu - vesmíru sa to nedá spozorovať, lebo sa to deje aj s tým vonkajškom. To, čo teraz vedci vidia vo vesmíre ďalej, podľa čoho by sa to dalo porovnať, je dianie minulosti, lebo rýchlosť svetla je limitovaná. Túto zmenu zachytia teda až o hodne neskôr. Vždy, keď pozorujeme vzdialené objekty, tak vlastne pozorujeme minulosť, ale nie prítomnosť, lebo svetlu to istý čas trvalo, pokiaľ dorazilo ku nám.

Teraz by podľa mňa, ale aj logiky a pravej dôslednosti mali nasledovať vhodné citáty z POSOLSTVA, ktoré to potvrdzujú, lenže ja ich neuvediem, kvôli tým, ktorý takéto jednanie odsudzujú a ponechám to na nich samotných, nech si ich vyhľadajú a takto sami zistia, či tento príspevok sa stane takto hodnotnejším, ako tvrdili, alebo tomu bude naopak. Každý triezvo mysliaci čitateľ pochopí, že teraz listovať v PG a hľadať to priliehavé, odvedie hľadajúceho od koreňa, ba stratí tú dôležitú niť súvislosti. Či sa snáď cítia takí fundovaní, že vhodné citáty majú v hlave pre tento prípad? Ak je tomu tak, tak "klobúk dolu" a ja sám by som si tie vhodné citáty od nich prečítal.

Dokonca túto skutočnosť potvrdzujú aj posledné zistenia vedcov v inej oblasti, že údajne zostávame rozumovo hlúpejší, teda pomalšie reagujúci - strnulejší. Oproti predkom z 18. storočia vraj pomerne výrazne a údajne to bolo zistené podľa reakcie očí, ktoré sú výrazne strnulejšie, oproti predkom.

A to nie je všetko, lebo aj posledné povodne niečo napovedajú, ba ja to tvrdím už dlhšiu dobu. Všetko sa zhutnieva a teda aj atmosféra Zeme, ktorá dokáže udržať také množstvá vody, ktorá potom keď spadne na zem, na malú plochu veľké množstvo, ako tomu predtým nebývalo, tak sa deje to, čoho sme každú chvíľu svedkami.

Podľa väčšiny a vždy je toho vraj príčina "globálne otepľovanie"! To je odpoveďou - frázou dneška. Lenže to nie je príčina, ale stále ešte iba následok! Následok tej príčiny, ktorú nikto nechce uznať!

Toto sú teda jasné dôkazy toho, že strnulosť Zeme sa stupňuje a dochádza k predpovedanému. Lenže tí, ktorí sa s týmito prejavmi v praxi stretávajú, tí nevedia nič o týchto skutočnostiach. Dovolím si tvrdiť, že keby sa teraz zamerali všetky parcely tak, ako tomu bolo v minulosti, potvrdilo by sa toto moje tvrdenie. Jednoducho by chýbala plocha zeme na vymeranie všetkých parciel. Vtedy by však vedci znovu zvalili vinu na predchodcov, že neboli presní a vznikol teda tento stav.

Nech teda tí, ktorí si teraz znovu myslia, že moje tvrdenia sú blud, nech skúsia nájsť logické vysvetlenie toho, s čím sa stretávame v takýchto prípadoch a je to skutočnosťou, ktorá sa nedá jednoducho obchádzať bez povšimnutia, lebo je to znovu samotný život. Možno moje vysvetlenie nie je úplne dokonalé, ale je to skutočný stav, ktorý sa zisťuje a to pri dnešnom modernom prístrojovom vybavení, ktoré sa používa. Ten posun k juhu je podľa mňa zapríčinený odstredivou silou pri otáčkach Zeme a narastá k od pólov k rovníku, teda pri póloch bude scvrknutie väčšie a k rovníku sa to bude javiť ako natiahnutie - posun tým smerom, teda k juhu. Na južnej pologuli tomu bude naopak, teda posun k severu.

Mohol by som doložiť fakty, aj konkrétne parcely, pri ktorých tento stav vznikol, ba aj naďalej zostáva. Nikto však nemá snahu to riešiť, lebo nie vlastne že by chýbala chuť, ale znovu chýbajú peniaze, ktoré by to vyžadovalo. A to pomerne veľké čiastky, lebo viem, že naša urbárska spoločnosť si to mohla dovoliť iba preto, že sme boli vybraný za pomoci istých konexií a získali sme na to dotáciu. Ten, kto by chcel previesť úplné a nové zameranie, ten by potreboval také čiastky, ktoré dnes už hádam ani nie je možné si dovoliť. Dovolia si to sporadicky iba nejakí zbohatlíci a tí vlastne takto získajú aj tú zem, ktorá by mala patriť iným, keby sa to spravodlivo rozmeralo a zistil by sa tento skutkový stav. Medzi doterajšími zameranými susedskými parcelami je však vždy táto nespokojnosť, ktorú som popísal.

Je to jednoducho "horúci zemiak", ktorý si iba tak prehadzujú medzi sebou kompetentní a krčia ramenami.

 

Dôležité upozornenie!

 

Vážení poslucháči rádia "ZÁCHRANA"!

 

Po sérii testov sme dosiahli výsledky, ktoré boli očakávané a mnohí už mali možnosť pocítiť tú očakávanú radosť. Iní naopak iba sklamanie. Lenže počas tejto doby sme získali isté skúsenosti a v mnohých prípadoch je nezdar na strane príjemcu.

Z tohto dôvodu je potrebné isté vysvetlenie, ktoré niektorých príjemcov možno zarmúti. Došlo k tomu, že niektorý doporučený rádioprijímač nemá žiadanú frekvenciu, nakoľko uvedený tip bol vyrobení pravdepodobne vo viacerých verziách a niektoré, hlavne tie novšie už požadovanú frekvenciu nemajú.

Aj keď na stránke bolo výslovne doporučené, že pri objednaní treba uviesť konkrétnu frekvenciu, došlo k istým chybám a to si myslím, že niekedy aj zo strany predajcu, lebo buď v nevedomosti, alebo naopak obchodníckej vypočítavosti poslali nevhodné prijímače. Treba ich jednoducho reklamovať a žiadať o výmenu.

Bolo doporučené, že frekvencia rádia je 7,3 MHz!

Niektorí však píšu, že majú rádio s touto frekvenciou, ale uvádzajú že je to frekvencia od 6,40 do 7,10 MHz. Lenže táto frekvencia je nie tá požadovaná!

7,10 MHz je málo, teda menej ako 7,30!

 

Konkrétna a presná frekvencia vysielača je: 7,300,40 MHz!

 

Treba si uvedomiť, že sa jedná o MHZ! (Megahertze) Na prijímačoch sa to uvádza bez tých ďalších miest za desatinou čiarkou; teda jednoducho iba 7; prípadne 7,1; alebo 7,10.

Lenže my potrebujeme jednoducho 7,3; alebo 7,30.....atď.

 

Záverom chcem poprosiť tých poslucháčov, ktorí na projekt finančne prispeli, aby poslali na seba kontakt, aj keď ich adresu máme, ak už majú potrebný prijímač a chcú sa zúčastniť testu. Teda tí, ktorí tak ešte neurobili. Uveďte aj región, kde budete na príjme. O testoch budú potom informovaní.

 

Najlepšie na E-mailovú adresu: info@absolutnapravda.sk

 

prípadne na číslo telefónu:

 

0915 257176

 

Tí ostatní nemusia byť sklamaní a nebudú tiež odstrčení, ba stále je možnosť toto postavenie zmeniť, ale z istých dôvodov musia zatiaľ zostať v inej pozícii. Pre nich je tu však ubezpečenie, že zámer sa podarilo splniť a "podmienky pre siatie osiva (Slova) sú vytvorené; keď teda bude k siatiu pripravená aj pôda (ľudské duše), môže dôjsť k sejbe." Zatiaľ táto pôda nie je pripravená a osivo by dopadlo tak, ako je to priliehavo podané v Ježišovom podobenstve. Zatiaľ je tu aj veľa tých "vtákov", ktorý by osivo vyzobali!

Aj keď ešte nie sme úplne hotoví, ba je stále treba veľa práce a aj prostriedkov, výsledky už dodávajú potrebnú silu ale hlavne istotu, už je to nie iba túžba a nádej. Už sú tu výsledky! Treba si iba uvedomiť, že podmienky potom, pri vysielaní sa v istom smere stanú priaznivejšie, ale naopak, budú vyžadovať viac úsilia, ale hlavne po technickej stránke to bude materiálne náročnejšie zabezpečenie. Chápať to treba nasledovne:

Do istej hranice, pokiaľ nebola istota, že výsledok bude priaznivý, nebol veľký záujem z mojej strany zaťahovať do tohto projektu veľa sympatizantov. To nakoniec nie je potrebné ani teraz, lebo dokončené to už bude s týmto skromným kolektívom ("malým hlúčikom") zdarne, a toto je naopak snaha o niečo celkom iné, čo zrejme tí, ktorým je to určené, ani nepochopia. Nie je potrebné to rozvádzať, lebo to bolo urobené dostatočne na stránke v posledných príspevkoch.

 

12. mája 2013

OČISTENÝ ROZUM

 

Nadviažem na minulý príspevok a Pánovo poukázanie na to, že k pochopeniu Slova je nevyhnutný "očistený rozum"! K tomuto výrazu som ja potom použil moju poznámku a vysvetlil, ako nám to treba chápať a prirovnal som to k farebným nánosom na čistej bielej farbe nášho mozgu. Dnes chcem k tejto téme ešte niečo doplniť, čo vyžaduje život a znovu sa mi dostáva dôkazov zvonku.

Práve toto priblíženie sa k nasledovnému problému je ešte potrebné, aj keď v Posolstve, ale aj v Biblii je tomu venované veľa priestoru, lebo obidvaja Synovia Boží nám radili: "Buďte ako deti!" Lenže ako to preniesť do bežného života, ako tomu rozumieť?

Každé dieťa sa rodí ešte s čistým rozumom - mozgom bielym ako sneh, ktorý ešte nenesie na svojom povrchu a ani vnútri žiadny iný odtieň, ktorý sa vytvorí až neskôr našou chybnou výchovou. Ja si dovolím tvrdiť, že keby sa dostalo výchovou dieťaťu iba tých pravých poučení a v zmysle Slova Božieho, skončilo by to terajšie blúdenie ľudstva, zbavili by sme sa všetkých následných problémov, aj keď duch by v detskom tele ešte nevykazoval kvality zrelosti. Postupne by sa ale pod vplyvom Slova menil a dozrieval. A to je jeho úlohou v hmotnosti.

Toto naše blúdenie potom spôsobuje, že často dobré úmysly a aj skutky, plodia práve vzájomné neporozumenie, nezhody, roztržky a vzniká mnoho výkladov jednotného Slova. Ja som mnohokrát pripomínal, ale tiež zbytočne, že tou detskou, ale nevyhnutnou jednoduchosťou by sme sa dokázali priblížiť k Pravde. Toho je už ale nie človek dneška schopný!

A teraz sa dostávame k veľkému neduhu ľudstva, že z tohto nepochopenia potom tie jednoduché a výstižné rady prehliadame, alebo ich ignorujeme ako prežité, snažíme sa vnikať do zložitého, ale to tiež nedokážeme, lebo ten náš rozum je už nie čistý. Kde teraz mierim? No znovu iba k nedávno prežitému dianiu, keď mi bolo ako osobe vytknuté, že si dovoľujem miešať moje slovo so Slovom Božím! Lenže to je znovu iba subjektívny pohľad niekoho, kto samotné Slovo nie celkom správne chápe.

Je ale priam groteskné, keď oni sami robia presne to isté, čo mne vytýkajú, že citujú, teda miešajú svoje slovo s Pánovým, hlavne, ba dalo by sa povedať, že stále v nasledovnom citáte:

"Vylož Slovo vysoko na skalu..." K tomu treba dodať iba nasledovné: To predsa Pán urobil a Slovo napísal tak, aby bolo vyložené vysoko a pochopí ho iba ten, komu je určené. Teda iba ten "očistený rozum"! Lenže! On sám rovnako odpovedal na otázky čitateľov, ktorí Slovu nerozumeli a dôkazom sú "Odpovede na otázky"! Pozorný čitateľ pochopil aj to, že mnohé prednášky vznikli vlastne na podnet otázok čitateľov.

Sťažnosti smerom na moju osobu by ale tiež mali zodpovedať Slovu a teda zákonom Božím. Bolo teda prihliadané samotným Pánom na našu nezrelosť, ba tento náš nedostatok sme neodstránili, skôr je tomu naopak. To Pán dobre vedel a preto nás samotným Slovom na to pripravil, napríklad prednáškou: "Ja posielam Vás!"

Lenže stalo sa to, že temno vyložilo toto Jeho Slovo ešte hodne vyššie, až tak vysoko, že už žiadny ľudský duch na Slovo nemohol dosiahnuť!

Potom tí, čo uvedenú vetu citujú, prehliadajú však iní citát: "Kto prijíma, musí dávať ďalej!" Jestvujú aj mnohé ďalšie, ktoré naopak potvrdzujú moje, ale aj ich niektorých konanie: "Choďte von, zvestujte a vysvetľujte Slovo Vo Svetle Pravdy..." Konajú tak tí, ktorí prichádzajú s výčitkami? A akou formou to robia teda oni? Nasledovnou formou:

Čo je na tom ešte horšie, udialo sa to vo viacerých prípadoch tak, že sťažnosť nebola adresovaná priamo mne, ako by to bolo správne a v zmysle Slova, ale bolo to presne naopak. Aj k priamej kritike sa neodvažujú pre vlastnú zbabelosť. Preto aj teraz, práve pre takých, ktorí sa snažia kráčať podobnou cestou, musím použiť znovu citáty zo Slova, ale výslovne upozorniť, že je to nie moje slovo, ale Slovo Božie, a ja som nútený ho použiť teraz, rovnako ako aj vždy predtým iba preto, že mnohí ho majú v rukách, ale ich rozum nie je očistený a preto na Slovo Božie nedbajú. Potom to moje slovo, je síce iba ľudské, ale práve takto ich urazená samoľúbosť spôsobí, že budú nútení si povšimnúť to, čo doposiaľ mysleli, že je určené iba pre iných. Teraz samotné citáty:

 

Prikázanie siedme: Nepokradneš!

 

"ZA JEDNÉHO z najviac opovrhnutiahodných tvorov je považovaný zlodej. Zlodejom je každý, ktorý druhému vezme niečo z jeho vlastníctva bez jeho vedomia!"

 

"Už si si pri dodržiavaní niekedy správne zvážil, čo je vlastne majetok druhého, z ktorého mu nič nesmieš zobrať?

Sú to jeho peniaze, šperky, šaty, možno i dom a dvor s dobytkom a so všetkým, čo k tomu patrí. Ale v prikázaní sa nehovorí, že sa to týka len hrubohmotných pozemských statkov! Veď sú hodnoty, ktoré sú ešte oveľa cennejšie! Do vlastníctva človeka patrí ešte i jeho povesť, verejné uznanie, jeho zmýšľanie, jeho svojráznosť, tiež dôvera, ktorej sa teší u iných, keď už nie u všetkých, teda aspoň u niektorých! Ak dôjde k tomu, tak pýcha nejednej duše zmalomyseľnie pri tomto prikázaní.Veď si len polož otázku: Ešte nikdy si sa nepokúsil, možno snáď v dobrom presvedčení, otriasť dôverou, ktorej sa človeku dostáva u iných varovaním, alebo ju úplne podkopať? Tým si toho, komu táto dôvera patrila, doslova okradol! Lebo ty si mu ju zobral! Lebo si sa aspoň o to pokúsil."

 

"Tieto samotné zaplietania v tom ťahajú cez všetky následky tejto činnosti trvalého prekračovania Božích zákonov takú obrovskú sieť, že títo ľudia sa nemôžu nikdy vymaniť a zostanú vydaní zatrateniu; lebo sa ťažšie previnili, než vlamači a zlodeji."

 

"Prikázanie ôsme: Nevydáš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu!

 

 

AK PREPADNEŠ alebo zbiješ svojho spoluobčana tak, že ho zraníš, a ak ho pritom ešte aj olúpiš, tak vieš, že si ho poškodil a že budeš vystavený pozemskému trestu.

 

Keď počujete o takomto surovom čine, o prepade a násilnom zranení, ste rozhorčení Ak tým trpia ľudia, ktorí sú vám blízki, ste vyľakaní a zhrození! Málo vám však prekáža, keď tu a tam počujete, ako je neprítomný človek stavaný prešpekulovaným zlorečením iného do zlého svetla, častokrát len veľavravnými gestami, ktoré nechávajú viac tušiť, než možno vysloviť slovom.

Ale zapamätajte si: Hrubohmotný útok možno oveľa ľahšie napraviť než útok na dušu, ktorá trpí v dôsledku podrývania povesti.

Vyhýbajte sa preto všetkým číhajúcim ohováračom rovnako ako hrubohmotným vrahom!

Pretože sú rovnako vinní a mnohokrát ešte horší! Tak ako oni nemajú súcit s dušami, proti ktorým sami štvú, tak nech aj im nie je ponúknutá pomocná ruka v záhrobí, keď budú o to prosiť! Chladné a nemilosrdné je nešťastné nutkanie ich vnútra zhadzovať iných, im dokonca mnohokrát cudzích ľudí, chlad a nemilosrdnosť budú preto proti ním v stonásobnej sile a na onom mieste, ktoré ich očakáva, len čo raz budú musieť opustiť svoje pozemské telo!

Ostanú v záhrobí vyobcovanými a hlboko opovrhovanými dokonca viac než zbojníci a zlodeji; pretože spoločná zlomyseľná a opovrhnutia hodná vlastnosť sa prelína celým druhom, počnúc klebetnicou až po také skazené stvorenia, ktoré sa neštítia pod nimi samými zloženou prísahou vydať krivé svedectvo proti blížnemu, ktorému mali dôvod byť za mnohé veci povďační!

Zaobchádzajte s nimi ako s jedovatou háveďou; pretože nič iné si nezaslúžili."

 

Pamätajme: Vždy keď hodnotíme "nedostatky" blížneho pred iným, a bez jeho účasti a teda možnosti sa brániť a obhájiť, porušujeme tieto dve prikázania. Keď sa teda neobrátime priamo na neho a jeho osobu takto adresne "pretriasame" (ako sa zvykne ľudovo hovoriť) pred iným a bez jeho účasti. Možno dotyčný si teraz povie: "veď teraz sa jedná rovnako!" To nie je pravda, lebo ja sa teraz, a nie iba teraz, ale vždy a snažím byť na svojej stránke neadresný.

Samozrejme že tieto poučenia nevylučujú možnosť kritizovať blížneho, lebo to tak nie je. Lenže treba to najskôr vykonať priamo k jeho osobe, teda sám musí byť vyrozumený o vašom názore na jeho osobu, teda konanie v určitej záležitosti. Nesmie to teda byť za "jeho chrbtom!" Poza chrbát sa aj zdravá a správna kritika stáva iba klebetou, teda prestúpením Božieho prikázania.

Rovnako je nesprávne chápané aj to, keď mi je vytýkané, že ja nemám právo komentovať Slovo Božie! Veď je to práve v úplnom rozpore zo samotným Slovom v tom, čo som nedávno na stránke riešil, ba aj doplnil. Jedná sa o tú najdôležitejšiu vetu - poučenie pre nás:

 

"Kto sa nenamáha aby Slovo Pánovo tiež správne pochopil, ten sa previňuje!"

 

Toto je tá námaha o pochopenie Slova, ba istá pomoc pre niektorých, ktorí o ňu stoja, ba priamo ju žiadajú.

A potom je tu ešte jedna skutočnosť a znovu musím zacitovať zo Slova, lebo tí, ktorí mi to vyčítajú, asi to všetci prehliadli:

 

"Pretože som musel hovoriť v hrubých rysoch, prechádzam teraz pomaly novým veciam. Inak by som robil skoky. I tak mi už bolo často povedané, že zo všetkého podávam len jadro, ktoré v širokej verejnosti nie je ľahko zrozumiteľné. Nemôžem však ináč, ak chcem predniesť ešte všetko to, čo povedať mám. Potom by sme museli skončiť v štvrtine, pretože pri širšom výklade by pozemský čas sotva stačil na niečo viac. Prídu iní, ktorí z každej mojej prednášky budú môcť napísať jednu alebo tiež viac kníh. Nemôžem sa teraz s tým zdržovať." - -

 

Ja sa teraz nesnažím tvrdiť, že patrím k ním, lebo to neviem, ale iba upozorniť, že netreba posudzovať osobu, ale slovo a skutky, teda znovu tak, ako nám je to v Slove radené, ale nepovšimnuté a iba preto to muselo byť mnou zacitované. Keď každé ľudské slovo zamietneme, tak ako spoznáme to pravé, ktoré nám bolo tiež zasľúbené a má nám tiež pomôcť? Treba si všímať iba fakty, teda vecnosť, tá vždy prehovorí o pravde.

Na túto tému som vôbec nikdy neplánoval rozvíjať svoju úvahu, ba chcel som to nechať úplne v ústraní; lenže situácia ma postrčila, teda okolnosti a rôzne osočovania ma prinútili zásadne zmeniť rozhodnutie. Vlastne mi je to teraz už jedno, ako to čitatelia príjmu.

Keď sa mi podarilo vniknúť do problému, ktorý mám teraz na mysli, ešte som PG vôbec nepoznal a preto som skutočne chcel napísať knihu na nasledovnú tému:" Myšlienkové formy" (Sila myšlienky)! Keď som potom objavil PG, tak som zistil, že tejto téme sa venuje viac prednášok z neho. Lenže začal som cítiť, že je to iba stručné poučenie, za ktorým by malo nasledovať vysvetlenie pre praktické využitie, alebo lepšie povedané, pre pochopenie tohto zákona, ktorý vlastne všetci dlhodobo v nevedomosti zneužívame. Namiesto toho, aby sme ho naopak prospešne využívali. A keď sa mne samotnému v tomto dostalo dokonalého poučenia a dokonca presvedčivých dôkazov! Mal som si to nechať iba pre seba?

Po zrelej úvahe som si povedal, rovnako ako sa to často používa: Raz vidieť, je viac, ako sto razy počuť!" Teda aj prečítať. A keď sa v tomto prípade jednalo o oblasť, ktorá sa vidieť dala, pre toho, kto chcel. Preto som napísanie knihy zavrhol a rozhodol som sa o niečo iné, teda "niečo viac". Podať zároveň aj dôkaz svojim tvrdeniam; zakúpil som si preto videokameru a všetky moje zistené a prežité poznatky, som začal dokumentovať už ako overené a skutočné dôkazy v prírode, kde boli markantne, ba dokonca evidentne sa prejavujúce.

Nejdem to rozvádzať, lebo som to už sem tam čiastočne urobil, ale nie v tých dôležitých súvislostiach, ako chcem urobiť teraz. Nasledoval dlhodobý boj s odbornou a aj vedeckou pospolitosťou, ktorý ale neviedol k želaným výsledkom rovnako, ako je tomu aj v duchovnej oblasti, na ktorej je to všetko založené, čoho dôkazom je skutočnosť, že o DVD, na ktorom je všetko zdokumentované a už som viackrát na stránke na túto skutočnosť poukázal, neprejavil nikto ani z čitateľov záujem, aby sa poučil. Taký sú ľudia - nezrelí. V čom je ich aktivita však vždy pozoruhodná, to je osočovanie a očierňovanie tých, ktorí sa vždy nezištne snažia pomáhať iným. Je to pre väčšinu nepochopiteľné dianie, lebo nie sú sami niečoho podobného schopní a preto takýto skutok nemôžu brať za možný a samozrejmý. Znovu je tejto téme v PG venované viac citátov, ale teraz ich ponechám na samotných dotknutých, nech si ich teda sami nájdu. Ak budú mať tú odvahu!

Veda a odborná verejnosť teda nie je schopná prijať poznatky z DVD preto, lebo neuznáva jemnejšie svety a teda tie prvotné príčiny, ktoré to pôsobia.

Čitatelia a tí, ktorí tieto jemnejšie svety už z čítania poznajú, nedokážu zaviesť tieto známe poznatky do skutočného života, lebo vyžadujú ich námahu, teda protitlak. Ich duch je však na to nie dosť živý. Stačí im iba teoretizovanie a špekulácie dookola, prípadne nejaký vodca, na ktorého sa upierajú v nádeji, že tú potrebnú námahu im odníme. Teraz je znovu na mieste citát: "Buďte ako deti!" V čom sa vlastne tu prejavuje tá detskosť? Práve v kladení tých jednoduchých otázok: "prečo?". V tej jednoduchej detskej zvedavosti: Hľadať príčinu, ale nie sa uspokojiť iba s následkom a zameniť ho za príčinu; teda dokázať položiť tú podstatnú otázku. Mám skoro štvorročného vnuka, ktorý mi položí za hodinu možno sto otázok: A pečo? S jednou odpoveďou sa neuspokojí, lebo tá moja odpoveď u neho vyvolá otázku ďalšiu. Lenže náš rozum dospelého je už tak pomýlený nesprávnymi odpoveďami, že nepotrebuje klásť tie ďalšie, ale zásadné otázky a spokojný je, ba priamo pyšný, už na tie svoje - chybné...iba následky. Pritom si namýšľa, že už objavil príčinu.

Ja som už penzista, ale zaujme ma všetko nové, málo pre mňa známe a nikdy nezostávam ľahostajný k neznámemu, ba snažím sa objaviť ten koreň diania. Pritom sú tu mladí, ktorí sa už cítia takí "plní múdrosti", že sa ju snažia doslova vnucovať iným a stále obťažujú. Poradím im: Nech si tak ako ja, zriadia stránku a nech rozdávajú svoju "múdrosť", nech ma teda nahradia, ja budem iba rád, lebo ja svoju činnosť skutočne úplne obmedzím. Som jednoducho znechutený tak, ako tomu bolo vždy aj v minulosti. Nech teda rešpektujú ale pri tom slobodnú vôľu hľadajúcich a teda nikomu nič nevnucujú. Nech iba čakajú, kto zatúži po ich pomoci. Rýchlo zistia, až budú poctiví, aká je to práca a akí sú hlavne ľudskí duchovia, ale hlavne oni samotní.

Na moju osobu príde kopa rôznych definícií a musím to tolerovať, ak ale naopak ja, použijem aj keď iba v dobrej snahe nie celkom vhodné slovo, alebo dokonca vtipnú poznámku, hneď je dotyčný urazený a ja sa stávam pre neho čiernou ovcou. Ako som už ale napísal, mne je to jedno!

Keby som popísal všetko, koľko úsilia, peňažných prostriedkov, námahy a mnohého iného bolo treba vynaložiť k tomu, a iba k tomu, aby som sa stal nechceným elementom, tak by to nikto neuveril. A musím dodať, že v úprimnej snahe pre šírenie Pravdy. A rovnaké je to aj teraz pri poslednom projekte, ktorým je tiež snaha iba pomôcť iným. Teraz je už ale na DVD neskoro, nech sa teda teraz nikto nesnaží o záchranu strateného v tomto smere. Teraz by to už bolo z mojej strany vnucovanie a teda ovplyvnenie slobodnej vôle. Jednoducho sa treba zmieriť s tým, že dnešné ľudstvo je ešte nie zrelé na podobné argumenty. Lenže netreba ani zabúdať, že už je niečo také tu! Ba je tu aj mnoho iného, dôležitého a rovnako nepovšimnutého. To je nateraz všetko, viac nemusím nič dodať, možno ešte toto:

Toto je pre mňa najlepším dôkazom toho, ako sa snažia čitatelia podľa Slova žiť!

To, čo je na DVD je život sám, nie žiadna teória!

Nemusí sa teda jednať ani o knihu, ale mnohokrát postačí dobrá rada a tie vysvetlenia, ktoré zostávajú nejasné! Dovolím si tvrdiť, že písať ďalšie nové knihy, v ktorých je Slovo ešte rozvité a doplnené, je pre dnešné ľudstvo ešte úplne zbytočné - predčasné, lebo nechápe, ale hlavne nevyužíva ani to, čo už dávno má. Rovnaké je to aj so všetkými radami a teda aj mojimi príspevkami. A k tomuto zisteniu som musel uraziť takú dlhú cestu. Konal som iba v nádeji, že ľudia už za pomoci tej Absolútnej Pravdy o čosi pokročili. Lenže mýlil som sa. A v tomto majú moji kritici pravdu. Lenže iba vďaka takým, ako sú sami, ale takých by už dnes vlastne vôbec nemalo byť.

Teraz si ale znovu dovolím zacitovať, a dokonca to, čo aj samotný autor iba citoval:

"Proti ľudskej hlúposti aj bohovia bojujú márne!"

V tomto prípade je tiež prebytok informácií na škodu. Nech sa teda ľudia nepýtajú a ja nemusím odpovedať. Teraz je to už ale úplne jedno, lebo aj keď sa budú pýtať, ja už nebudem odpovedať! To je predsa jednoduchá logika. Lenže práve tí, ktorí doteraz moje konanie napádali, obyčajne tieto vysvetlenia najviac potrebovali! Dokonca im teraz bude moje slovo najviac chýbať, lebo nebudú mať do koho rýpať. Lenže oni samotní si to vôbec nepripustia, že sa jedná o nich.

Moje príspevky na stránke sú teda vždy iba odpoveďou niektorému čitateľovi a sú neadresné. Lenže vždy najskôr predchádzala adresná odpoveď priamo dotyčnému. Príspevok na stránke má teda byť aj pre ďalších, ktorí majú možno rovnaký problém. A aj v tomto sa mi to priamo potvrdilo v živote, teda v ohlasoch "nezainteresovaných" čitateľov. Nezainteresovaných teda iba zdanlivo. Je tu ešte aj istá dôležitá okolnosť, ktorá ma núti to potom následne doplniť na stránke. Časom sa mne samému dostane istého poučenia, ktoré súvisí s témou a ja sám som prekvapený, ako som získal toto poznanie. Cítim, že nie je určené iba mne! Znovu musím pripomenúť: Ja nikomu nič nevnucujem, na stránku zavíta každý zo svojej slobodnej vôle, ale to isté vyžadujem pre seba.

Keď ja citujem zo Slova, vtedy sa iba snažím Slovom Absolútnej Pravdy potvrdiť to iba moje slovo ľudské, ktoré som použil na vysvetlenie, ba snažil sa odpovedať na konkrétnu otázku. Moje slovo sa však čiastočne líšilo od pôvodnej Absolútnej Pravdy, a práve preto vždy zvolím priliehaví citát, ktorý má potvrdiť to aj to slovo iba moje. Ak teda si niekto myslí, že moje slovo je v rozpore s citátmi, teda Absolútnou Pravdou, nech to vecne doloží a potvrdí tiež vhodným citátom, alebo na stránku nechodí. Aj keď na túto tému prebehlo tiež viac polemík a mnohokrát nikde neviedli. Ja sa snažím byť vždy iba vecný a také jednanie očakávam aj od iných. To ostané, tie iba klebety, to nechávam pre iných.

Ja sa nehnevám na tých, ktorí si myslia, ba sú tak zrelí, že žiadne otázky nemajú a vystačia si sami. Práve naopak, stále k tomu nabádam. Ak ale príde otázka, doteraz som sa snažil pomôcť, ak som mohol a sám som to dokázal. Život mi stále dáva za Pravdu a dáva čiastočne aj tým, ktorí mi to vytýkajú, že niečo niekomu zľahčujem, čo nie je správne, ba nemalo by byť pravidlom. Ja som si toho vedomí! Držím sa rady: "Žiadny rodič nedá dieťaťu hada, keď pýta chleba!" Lenže nech uvážia, aké Slovo by teraz čítali, mali teda k dispozícii, keby tu neboli aj tí druhí, tí, ktorí to možno prehnane uľahčujú, ale bez ktorých by dnes tí, ktorí s výčitkou prichádzajú, v najväčšej spokojnosti, hrdili sa rovnako iba trojzväzkovým, teda pokriveným PG. Teda tým slovom, ktoré iba temno hodilo im samotným pod nohy, ale tak zneuctené, že mu už ani pri najlepšej vôli nemôžu rozumieť! A takto bolo Slovo vyložené tak vysoko, že už naň nebolo možné dosiahnuť, ba ďalej aj stále našepkávané, že musí zostať takto nedotknuteľné. Lepšie by bolo povedať, že Slovo bolo naopak stiahnuté tak nízko, že ho už vôbec nebolo vidieť! Keď som pracoval na sprístupnení pôvodného, už vtedy som si musel vypočuť podobné výčitky.

Najzaujímavejšie je ale na tom, že tých, ktorí Slovo pokrivili a teda znevážili si nevšíma nikto, ale naopak tých, ktorí sa ho snažili a snažia uviesť do tej správnej - pôvodnej podoby, na tých sa sype spŕška kritiky sústavne zo všetkých strán. Toto je pre každého, kto je schopný ešte zdravého úsudku najlepším dôkazom, odkiaľ tieto útoky a aj našepkávania pochádzajú a teda ku kritikom prichádzajú! Nech sa teda zamyslia, a podľa toho sa zariadia terajší kritici.

Sú to iba našepkávania temna, ktoré sa snaží, aby iba jeho služobníci boli aktívni, ale tí pre Svetlo, nech sa vzájomne napádajú a boja vykročiť za svojou službou. Všetci proroci, všetci učeníci zvestovateľov Slova predsa vysvetľovali - citovali Slovo svojho učiteľa a potom ho sami snažili učiť iných; tých, ktorí to sami nedokázali a teda sa pýtali. V prvom rade sa ho ale sami snažili žiť. Nieto vari jedného môjho príspevku, v ktorom by som neradil k samostatnosti. Žiaľ, nie každý to dokáže.

Na záver tejto mojej obhajoby použijem ešte jeden citát, ktorý možno zobudí driemajúcich, ale pritom pyšných duchov:

 

"Pochopte to už konečne správne: Vy máte v tejto Božej vôli žiť , aby ste sa vyznali na všetkých cestách, prinášajúcich vám dobro. Božie posolstvá sú len vzácne pokyny, ktoré potrebujete, bez ich znalostí a bez ich dodržiavania ste stratení! Preto ich nemáte ukladať do nejakej sklenenej skrinky, aby na ne pozerali len v nedeľu v blaženom rozochvení ako na niečo posvätné, alebo aby ste sa utiekali na toto miesto len v utrpení, v strachu, k načerpaniu sily! Nešťastníci, posolstvo nemáte zbožňovať, ale využívať!Máte po ňom siahať smelo nielen v sviatočnom obleku, ale aj tvrdou rukou pracovného dňa, ktorá nezahanbuje, neponižuje, ale každého ctí! Klenot žiari omnoho čistejšie a jasnejšie v upotenej a od zeme ušpinenej mozoľnatej ruke, než v starostlivo pestovaných prstoch lenivého zaháľača, tráviaceho svoj pozemský život len prizeraním!"

 

To, čo sa deje na stránke, je to ono radené využívanie a siahanie tvrdou rukou pracovného dňa! Kto to nepochopil nech Slovo drží s tej skrinke a bojí sa po ňom siahnuť!

Viac poradiť nedokážem. Možno ešte toto:

Keby boli všetci, ktorí nedokázali rozoznať pokrivenosť Slova, pracovali s ním tak, ako je to v ňom radené a chcené, boli by sami dávno prišli na to, čo sa zo Slovom udialo. Keďže ho držia iba v tej sklenenej skrinke, tak im musia oči otvárať iní. Lenže ich pýcha im nedovolí ani to, aby cudziu radu poslúchli. Je pre takých teda nejaká pomoc ešte možná?

 

To však nič nezmení na skutočnosti, že moje aktivity na stránke pozvoľna ustanú, ba možno razom, nakoľko hlavné poslanie a prvotný zámer už bol naplnený: Absolútna Pravda na stránke je k dispozícii pre každého, kto po nej zatúži. A aj zostane! A to ostatné, tie moje komentáre, tie sa stávajú pomaly prežitkom, lebo to naberá rovnaký charakter, ako tomu vždy v minulosti bolo, ba všetci, ktorí s pomocou prišli, skončili s rovnakým znechutením - nie vlastnou vinou. Iba tlakom nechápajúceho okolia.

Kamene, ktoré sú hádzané, začnú byť časom také nepríjemné, že začne byť rozumnejšie sa im vyhnúť. Preto bola zvolená iná cesta, cesta bez tých nepríjemných kameňov, aj keď nie o nič jednoduchšia a zatiaľ ešte ťažšia. Nebudem to rozvádzať, ale iba doplním, že je tu veľa takých, ktorí zatiaľ, pokiaľ sme ešte v dosahu, kamene hádžu, ba sa na to patrične pripravujú. Situácia je zatiaľ taká, že isté testy prebehli, ale mimo dosahu tých kameňov; aj keď nie s najlepšími výsledkami. Tí praví však nemusia zúfať, lebo teraz je vysielané vlastne akoby z "jamy", teda vraj "záhradky", ktorá je akoby plotom - obkolesená kopcami a rádiové vlny sa šíria problematicky. Príde však doba, na ktorú čakáme a pre ktorú to pripravujeme, keď tie kopce, ktoré sú teraz prekážkou, budú pre nás naopak - pomocou. Lenže až tam je ešte pomerne dlhá cesta, ktorá vyžaduje mnohé aktivity.

Lenže aj toto snaženie je tŕňom v oku mnohých a pochybnosť pod tlakom temna ich tiež rozleptáva. Či už takto zmýšľajúci zabudli, že aj autorka Večných zákonov bola prítomná v mnohých rádiových programoch a aj TV? Lenže vždy bola obmedzovaná redakčnými rozhodnutiami a teda nemohla vlastne povedať všetko to, čo chcela. Tento terajší zámer by teda rozhodne podporila.

Tí, ktorí ani tomuto neveria, alebo sa im zdá znovu tento projekt zbytočný, nech teda zamerajú svoju snahu inam. Teraz poradím tým, ktorí sa zatiaľ snažia iba zaneprázdňovať zbytočnými aktivitami tých, ktorí sú plne vyťažení, nech hľadajú vlastný spôsob pomoci blížnemu skutkom. Nie iba prázdnym slovom odčerpávať potrebnú energiu na neplodné ciele. Potrebné je ešte informovať o dôležitom:

Výsledky, aj také, aké sú, sú však adekvátne a aj zodpovedajú očakávaniam. Výkon vysielača je podľa očakávania dostačujúci. Zostáva ešte doladiť, teda vyčistiť vstupný signál do vysielača, a na tom sa pracuje a je to temer doriešené. Rovnako treba zistiť najhodnejšie smerovanie vysielacej antény. To sa zisťuje pomocou testov. Zostáva posledná a tá najdôležitejšie aktivita:

Príprava reálneho vysielacieho stanovišťa na úrovni okolitých kopcov.

S týmto krokom bolo od začiatku počítané, ba aj sa vedelo, že bude vyžadovať najviac úsilia, hlavne vo forme energie, teda pracovnej aktivity. Aj na tomto sa úspešne pracuje.

Toto je ten dôvod, ktorý odsúva všetko doterajšie do úzadia a všetok čas, energiu a ešte mnoho iného, tiež dôležitého, je potrebné usmerniť inam. Preto prosím o pochopenie a isté strpenie, lebo náš čas ešte neprišiel. Ale ja pevne verím, že v krátkej dobe sa tak stane, ba že budeme hotoví. Nie je mnoho tých, ktorí na tom pracujú, ale ja verím, že výsledok naopak mnohých prekvapí.

Na mediálnom poli sa v tomto smere ešte pritvrdilo, lebo konkurenčný boj prerástol do nekalých praktík a teda aj testy budú musieť prebiehať obmedzene a iba medzi tými, ktorí si dôveru zatiaľ získali. Ide tu však aj v tomto boji teraz iba o tie stále prvoradé peniaze, teda nejedná sa o ideologický boj, alebo o výchovu ľudskej populácie. Toto zistenie je priamo od prameňa a skúsenosti toho, ktorého pomoc sme chceli využiť. Žiaľ, muselo zostať iba pri tom chcení, ba aj zmeniť kurz. Keď príde naša doba, potom bude všetko inak. Potom už nebude toho, kto bude ochotný financovať tieto aktivity, ktoré sú teraz prvoradé. Lenže už teraz treba niečo zariadiť, aby potom aj tí ostaní, nemuseli blúdiť a neboli odstrčení.

Mnohí už pochopili, že treba niečo urobiť aj na strane príjmu a teda sa tiež pousilovať. Nie teda iba pasívne očakávať a nechávať to na iných. Konfigurácia Slovenska je veľmi rozmanitá, čo pôsobia naše horstvá a teda niekde je nie potrebné vykonať nič a príjem je dokonalý aj na veľkú vzdialenosť, ale inde je potrebné isté úsilie, aj keď sa jedná o pár kilometrov. Pripravovaná zmena stanovišťa však práve toto má odstrániť, lenže dovtedy každé vylepšenie príjmu môže byť iba k úžitku, ba zostane aj potom. Preto ako pomoc teraz zverejním radu odborníka, ktorú môže každý veľmi jednoducho zrealizovať ku svojmu prijímaču:


Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Nakoľko znelka rádia je pomerne krátka k tomu, aby sa dalo rádio naladiť, nájsť vhodnú lokalitu pre dobrý príjem a mnoho iného, zverejním teraz jednu časť z úvodnej relácie, ktorá bude potom, pri aktuálnosti vysielania, často v úvode vysielaná. Podľa tohto textu sa potom poslucháč bude môcť zorientovať a naladiť sa na tú správnu vlnu.

Text je zvolený tak, že je nie ani veľmi krátky, a ani príliš dlhý, je formulovaný tak, aby bol v istom smere jedinečný, teda taký, ktorý nebude možné zameniť, teda pomýliť sa, lebo musí byť skutočne výnimočný. Rovnako v istom smere provokačný, aby sa pri ňom poslucháč, aj nezainteresovaný - pozastavil. Tento text dokonca má aj iné - výchovné poslanie, lebo obsahovo rieši to, čo zostávalo dlhé veky neriešené, ba zámerne, pre nepochopenie obchádzané. Naše nazeranie na ľudských duchov staroveku je značne zdeformované a pozeráme sa na nich ako na primitívov, ktorí nevedeli nič o duchovných svetoch. Lenže to je mylný názor, lebo v mnohom, hlavne vo vyciťovaní vyšších svetov boli hodne pred nami. Znovu vychádzam zo skúsenosti, lebo už mnohokrát som sa stretol s názorom, že biblický príbeh, ktorý bude nasledovať, stavia Boha do nepochopiteľného postavenia v očiach mnohých, ba až nezlučiteľného s tým, čo sa o ňom hovorí inde, teda ako o láskavom Bohu. Božia požiadavka na Abraháma zostávala nepochopiteľnou! Nakoľko sme už boli poučený Posolstvom Grálu, získal aj tento príbeh celkom iný rozmer. Väčšina to však prehliada, nekladie tú detskú otázku: prečo!? Alebo si s tým nevedia rady! Väčšine však vládne tá všadeprítomná ľahostajnosť! Aj tento nasledovný text by mohol otvoriť oči niektorých. Teraz jeho samotné znenie:

 

 

ABRAHÁMOVA OBEŤ

(K úvodnej relácii)

 

Prvé Božie prikázanie znie: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Zaiste všetci už toto prikázanie niekedy počuli, alebo je im dokonca jeho znenie dobre známe. Či však skutočne rozumieme aj hĺbke jeho obsahu, to nech posúdi každý sám za seba.

Teraz zacitujem z diela Vo Svetle Pravdy, z kapitoly venovanej desiatim Božím prikázaniam, konkrétne z časti, kde Syn Človeka - Imanuel, vysvetľuje zmysel tohto prvého prikázania:

Citujem:

 

"Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

KTO si dokáže tieto slová správne prečítať, už v nich zaiste uvidí rozsudok nad tými, ktorí nedbajú na toto najvznešenejšie zo všetkých prikázaní. "Nebudeš mať iných Bohov!"

Nejeden si pod týmito slovami predstavuje príliš málo. Príliš si to zjednodušil! Pod modloslužobníkmi si snáď v prvom rade predstavuje len takých ľudí, ktorí kľačia pred radom drevených figúr, z ktorých každá jedna predstavuje určitého boha, myslí možno i na uctievačov diabla a podobných zblúdilcov, na ktorých pomýšľa v najlepšom prípade súcitne, avšak nemyslí pritom na seba. Pozrite sa pokojne sami na seba a uvážte, či snáď tiež nepatríte k nim!

Jeden má dieťa, ktoré mu je skutočne nadovšetko, pre ktoré by priniesol každú obeť a pre ktoré zabúda na všetko ostatné. Druhý stavia nadovšetko pozemský pôžitok, ani pri najlepšej vôli by napokon nebol schopný kvôli niečomu sa tohto pôžitku vzdať, keby bol postavený pred takú požiadavku, ktorá si vyžaduje dobrovoľné rozhodnutie. Tretí zas miluje peniaze, štvrtý moc, piaty ženu, ďalší pozemské vyznamenania a všetci zase v tomto všetkom napokon len ... seba!"

 

Koniec citátu.

Vysvetlenie tohto prikázania bolo nutné uviesť, ako vysvetlenie zmyslu pravej lásky, a toho, že pravú lásku môže cítiť len ten človek, ktorý má presne podľa tohto prikázania usporiadaný svoj rebríček hodnôt. Teda ten, kto uznáva ako svojho jediného Pána svojho Stvoriteľa - a to nie len v slovách, ale vo svojom najhlbšom cítení - čo sa prejavuje aj v jeho myslení a v každom vonkajšom konaní.

 

Mnohí znalci Biblie, ale aj obyčajní veriaci, ktorí dokážu myslieť, ba snažia sa tejto knihe rozumieť, ale hlavne svojmu Bohu, sa dostali do rozporuplnej situácie pri počutí, alebo čítaní príbehu o Abrahámovi a jeho synovi Izákovi.

Ten rozpor a neporozumenie vyplynul z požiadavky Boha na Abraháma, aby obetoval svojho milovaného syna Izáka. A niet divu, lebo takáto požiadavka sa mnohým zdá zbavená akejkoľvek Božej lásky, ba v očiach hľadajúceho Pravdu a túžiaceho po porozumení svojmu Bohu, nepochopiteľná. Lenže tento príbeh by mal byť naším najdokonalejším poučením a príbehom toho, ako sa máme postaviť vo svojom živote tej pravej láske a všetko sa naučiť posudzovať v tých správnych súvislostiach. V súvislostiach večnosti! A to nám chýba, ba chýbalo to aj Abrahámovi a preto sa mu dostalo toho dokonalého poučenia. Lenže pisateľ tomuto príbehu tiež neporozumel, a toto potom následne uvádza do neporozumenia aj všetkých čitateľov. Kto má odvahu, nech teraz sleduje vysvetlenie ďalej, dozvie sa, ako to skutočne bolo s tým prežitím Abraháma.

S prihliadnutím na túto večnosť, mohlo to byť takto:

Vo svojom minulom živote mal Abrahám jedného úhlavného protivníka, ktorý ho dokonca pripravil o život. Nakoľko Božie zákony sú dokonalé a splácajú rovnaké rovnakým, teda znovu podľa Biblie: "Oko za oko, zub za zub"; preto sa tento vtedajší protivník vtelil znovu ako "milovaný" syn Abrahámov - Izák.

Abrahám miloval Boha, ale miloval aj svojho syna a preto Boh chcel poučiť Abraháma o tom, ako pôsobia Jeho zákony a požiadal Abraháma, aby obetoval svojho syna Jemu a tak sám vyrovnal minulý čin - previnenie svojho syna. Abrahám nevedel o svojom prežití v minulom živote a ani Izák. Biblický dej nebude popisovaný, nakoľko je známy. Budeme sa venovať príčine a teda skutočnému poučeniu.

Na obetnom oltári, sa Abrahám dozvedel Pravdu a bolo mu vysvetlené, kto je jeho synom, ba aj to, ako sa voči nemu jeho terajší syn zachoval. Abrahám sa teda mohol rozhodnúť, či vezme do ruky Boží zákon on sám, alebo povýši svoje správanie o ten vyšší rozmer, rozmer večnosti a nechá to na rozhodnutí Boha, podľa už známeho výroku Biblie:

 

"Moja je pomsta, ja odplatím!"

 

Abrahám pochopil, že je v jeho rukách zodpovednosť v tom, že keď to nechá na Boha, tak omilostí nie iba seba, ale aj terajšieho syna Izáka, lebo mu dá šancu napraviť svoje pochybenie tiež láskou. Netreba ďalej rozvádzať, ako to pokračovalo v živote obidvoch.

Naopak sa treba venovať tomu, aké ponaučenieby sme si mali z tohto príbehu zobrať my sami, pre terajší život. Mnohí máme deti a nikto z nás nevie, kto sa ukrýva v týchto telách našich blížnych. Keď už ale poznáme zákon Boží, bolo nám vysvetlené, čo je pravá láska, vieme pre čo sme opäť tu v hrubej hmotnosti, mali by sme svojimi skutkami podľa toho konať. Väčšina z nás naopak zabúda na tieto skutočnosti a pravú lásku zamieňa za tú, akou bola nazvaná v Posolstve Grálu: za "opičiu", teda iba telesnú a pudovú, pri ktorej musíme potom doplácať na svoje pochybenia. Použijem teraz iný konkrétny príklad, ktorý je dnes najčastejší a pri ktorom nás odvádza od Pravdy temno dnes. Táto návnada temna je pre mnohých založená na tejto opičej láske. Lenže to, čo bude teraz uvedené, bude znovu pre mnohých veľmi nepríjemné. Lenže bez tohto pochopenia, mnohí zahynú z vlastnej vôle.

Presne do rovnakej situácie sme teraz postavení aj my, teda presne ako Abrahám. Rozdiel je iba v tom, že v mnohých prípadoch usmernilo vtelenie duše do fyzického tela teraz niečo iné, ako Božie zákony.

Bolo to teraz všade a vždy prevládajúce temno, ktoré sa snaží o to, za pomoci tejto "opičej" lásky, teda veľkej našej slabosti, ktorá je založená na zneužití pravej lásky, aby ešte aj tých, ktorí usilujú ku Svetlu a chcú aj slúžiť, odviedlo od Pravdy - služby; odviedlo iba k službe týmto svojim potomkom, v ktorých telách sa ukrývajú tí najzarytejší nepriatelia Pravdy a Boha. Toto poznanie je veľmi tvrdé a zraní mnohých, ale bez tohto pochopenia, padnú aj tí, ktorí majú pre Pravdu veľké predpoklady. Samozrejme že to nie je pravidlo, ale ani veľká výnimka! Dokonca to môže byť aj naopak, teda že návnadou temna je rodič! A znovu treba dodať, že každý zo svojej slobodnej vôle rozhodne o svojom osude. Zoberme si z tohto diania potrebné ponaučenie:

Ku svojim najbližším sa snažme správať presne tak, ako sa správame teraz ku tým najväčším nepriateľom!

Ku svojim nepriateľom sa správajme tak, ako ku svojim blížnym!

 

Lenže keď už teraz poznáme Pravdu, tak nesmieme ani v jednom prípade zabúdať na spravodlivosť, ba po tomto poučení už ani na ostražitosť, ale hlavne na pravú lásku, ktorú vždy sprevádza zodpovednosť.

Dôvodom zverejnenia tohto poučenia bolo znovu skutočné a časté prežitie Toto prežitie sa stalo hlbokou trhlinou, ktorá sa nečakane roztvorila a veľmi poznačila priamo zúčastnených. Dôvodom je znovu iba nepochopenie Božích zákonov, alebo lepšie povedané, je to neschopnosť ich použiť ako zrkadlo Pravdy pre vlastnú osobu. Tiež aj zabúdanie na dôležité poučenie, že teraz žijeme v úplnom područí temna a preto musíme byť nanajvýš ostražití.

Nesmieme tiež zabúdať, že aj keď nepomôžeme konkrétne celkom svojim blízkym - terajším, nezúfajme, lebo pomôžeme možno tým pravým, ktorých teraz ani nepoznáme, ale náš duch ich pozná, ba je s nimi aj v styku a intuitívne to pre nich pripravuje. Preto aj výsledky nech každý posudzuje v týchto súvislostiach večnosti.

Ku svojim blížnym to teda nepreháňajme s prejavovanou láskou a nepriateľov od  nej úplne neodlučujme!

Nechajme všade a vždy vládnuť spravodlivosť a nezabúdajme na zodpovednosť!

 

13. apríla 2013

NOVODOBÉ EVANJELIÁ

 

Táto doba, ktorú prežívame prináša istý druh ale iba "cielenej slobody" v tých dôležitých informáciách, ktoré boli tiež zastierané rúškom tajomstva. Prejavuje sa to vynáraním nových textov a ich dostupnosťou pre "verejnosť". (Ale iba usilovne hľadajúcich.)

Lenže pozor! Neprehliadajme pri tomto dianí aj isté nebezpečenstvo, ktorého sme boli už svedkami v politike, náboženstvách a aj v medziľudských vzťahoch. Sloboda nesmie prerásť do anarchie, ktorá sa potom prejavuje v strate zmyslu pre realitu, ba hlavne v zabúdaní na stále pôsobiace zákony a teda na našu zodpovednosť. Znovu musím byť ale konkrétny a použiť prirovnania z prežívaného diania.

Všetky zatajené prednášky, ich jednotlivé časti, to všetko môže pre niekoho spôsobiť ešte väčší chaos, ak hľadajúci nemá v tom podstatnom jasno, alebo sa nesnaží konať podľa samotného Slova, ba venuje viac pozornosti tým častiam a vysvetleniam, ktoré sú nad jeho pôvodom, ktoré nikdy nebudú jeho domovom, ba jeho sa priamo nedotýkajú a pre tento hrubohmotný život ani nemajú opodstatnenie. Každý, kto sa už priblížil k Slovu Pravdy, nemal by zabúdať na dôležitú, už životom potvrdenú múdrosť: "Vývoj vždy pokračuje od primitívneho cez zložité k jednoduchému!" Teda aj pri práci so Slovom to nie je inak. Fázu toho zložitého by mal raz každý opustiť a v Slove sa zamerať na to jednoduché, pre svoj duchovný rast podstatné, ktoré obyčajne býva to najmenej príjemné a nami najradšej obchádzané. Jednoduché, ale podstatné "nepríjemnosti" obchádzame a dávame prednosť tým nepodstatným, "zaujímavým" a novým, lenže v živote nevyužiteľným informáciám! Dôkazom je aj skutočnosť, že práve to zjednodušené Slovo, ktoré nám bolo ponúknuté vo Večných zákonoch, pre jeho jednoduchosť ho mnohí nepoznali a odmietli.

Hneď na úvod musím ale poznamenať, aj keď nie veľmi rád, že nasledujúce citáty mi boli poslané iba teraz a teda aj pre mňa sú novými. Uvádzam to iba preto, že vlastne potvrdzujú moje predchádzajúce slová, ktoré neboli mnohým po vôli. Aby si teda niektorí nepovedali: "Dobre sa mu mudruje, keď má to, čo my nie!" Tieto citáty potvrdzujú pre mňa aj to, čo som doposiaľ iba cítil, ale nemal som to potvrdené. Až teraz! A tým sú pre mňa cenné a ďakujem za ne.

Dokonca sa vynárajú rôzne výpovede blízkych súčasníkov autora Posolstva, ale práve na tieto texty treba byť najviac opatrný. Nezabúdajme, ako to dopadlo napríklad so Slovom Ježiša; teda Jeho Slovo máme k dispozícii v štyroch verziách, ba ako sa niektorí vyjadrujú, práve tie pravé verzie nám boli zamlčané. V každom evanjeliu je potom Slovo podané odlišne!

Presne tak je tomu aj v tomto druhom prípade, keď rozhovory s autorom PG, sú podávané odlišne. Ja mám zatiaľ dve verzie popisu toho istého diania a už je tu rozdiel. Nejdem byť úplne konkrétny, ale iba jeden príklad nech je varovaním. Mnohí ste sa už stretli s textom: "Posledné slová v Kipsdorfu: V marci to začne.

 

Uvediem chýbajúcu časť, ktorú mnohí nepoznajú:

"Politické dění

 

Již roku 1932 hovořil Pán o atomové bombě a jejím účinku, roku 1939 o rozdělení Německa. Ruský národ jako celek bude prvním národem této země, který pozná Světlo. Americký národ bude druhým, který přijme Světlo.

 

Avšak posledními dvěma národy, které přijmou Svaté Slovo, budou německý a židovský národ.

 

V konečné fázi posledního soudu bude na celém světě vládnout bolševismus, pak jej ale před úplným zničením zachrání jeden německý generál. Z německého národa zbyde jen velmi málo lidí!

 

Doslova: "Z východu to přichází, ale na jihu to začne!" (Bolševismus přijde z východu, ale začne to v Arábii, Egyptě a Izraeli - "ale na jihu to začne!")

 

Poté, co budou vyvrženi vlažní, začne očista u nositelů kříže! Ta bude strašná, neboť bez pokory nemůže být zachráněn žádný lidský duch! Po očistě bude skupina pozemských pomocníků, kruh nositelů kříže poprvé takový, že bude stát jako skála v rozbouřeném moři. A pak začne konečný boj.

 

Pokud jsem Pánovi správně rozuměl, vtrhnou Rusové ještě jednou do Německa. Úplnému zániku západoevropské kultury však zabrání jeden německý generál.

 

Po tomto dění ještě zpočátku nebude hned mír, na některých místech ještě vzplane válka, ale bojovníci Grálu uhasí tyto plameny už v zárodku. Po tomto dění ještě lidé nebudou schopni přijmout Svaté Slovo. Zpočátku budou ještě existovat církve a také jiná náboženská vyznání, ale Světlo se po tomto dění bude šířit rychleji než kdy jindy, jelikož už nebude existovat žádné temno.

 

Zpočátku zde ještě bude vražda a zločin, ale v Tisícileté říši budou zákony všude tak přísné a tvrdé, že si to dnes žádný člověk nedokáže představit.

 

V Tisícileté říši už nevládne lidská vůle, ale Boží Vůle.

 

Zda se lidstvo během těchto tisíce let naučí oprostit se od hmoty, to Světlo nedokáže předpovědět.

 

"Já mám však o lidstvo strach!""

 

 

Zvýraznený citát je zaujímavý svojim obsahom, lebo sa mi zdá aktuálny pre dnešok, alebo nedávnu minulosť, ktorú sme prežívali, ba nie je ešte ukončená.

Úplné znenie nejdem zverejňovať a dôvod sa dozviete z ďalšieho textu. Táto časť nám teda chýbala, ale neviem tiež, či týmto slovám porozumieme a či im dokonca porozumel sám pisateľ. Musíme si uvedomiť, že autor predpovede - Pán, sa už nedočkal konca vojny a teda predpovede môžu byť určené dianiu, ktoré už máme z istej časti prežité, ale záver na nás čaká. Kde je pre nás to dôležité rozhranie a ako nám treba chápať predpoveď z pozície našej doby, to je ťažko posúdiť, čo dokazuje svojim slovom aj samotný pisateľ.

 

 

"Pokud jsem Pánovi správně rozuměl, vtrhnou Rusové ještě jednou do Německa. Úplnému zániku západoevropské kultury však zabrání jeden německý generál."

 

Ten prvý odsek už máme podľa mňa prežitý a vzťahoval sa na záver druhej svetovej vojny, lenže to malo pokračovať hneď po vojne ďalším vývojom podľa druhého scenára (predpovedaného Pánom), ale aj tento sa našou vinou zmenil, čo dokazuje posledná veta. Prečo to všetko uvádzam? No iba preto, aby sme boli opatrnejší vo vynášaní uzáverov, ba nezabúdali, že je to slovo ľudské, ktoré tak, ako tomu bolo pri evanjeliách, sa nemusí zhodovať s Pravdou, iba kvôli nepochopeniu tohto slova samotnými pisateľmi ktorí predpovede počuli, ale nie správne im rozumeli.

Je to iba také moje tušenie, ktoré ale potvrdzuje čiastočne nasledovný citát, že hneď po vojne to malo pôvodne pokračovať celkom inak, ako to nakoniec pokračovalo. Temno aj po svojom porazení vo vojne, keď si človek uvedomil jej nezmyselnosť, našlo svoju cestu k mocným, a znovu sa situácia zvrtla na tú nesprávnu stranu. Jednu skupinu temných nahradila iná, ale tiež temná.

A situácia je stále rovnaká, lebo nacistické znaky a propagácia týchto hodnôt je síce dnes akoby zakázaná, ale v TV na rôznych staniciach každodenne sa môžeme stretnúť na obrazovke so samotným Hitlerom, ale o predstaviteľovi a nositeľovi Pravdy nikto nevie a ani sa o tom nikde nedozviete. Práve naopak, keby ste s tým verejne vystúpili, tak máte problémy väčšie, ako v tom prvom prípade. A to je údajne dnes demokracia, ba sloboda prejavu. Pravda je taká, že nám stále pretierajú nútenými odtieňmi naše mozgy! (O tom ale neskôr.)

 

"Poté, co budou vyvrženi vlažní, začne očista u nositelů kříže! Ta bude strašná, neboť bez pokory nemůže být zachráněn žádný lidský duch! Po očistě bude skupina pozemských pomocníků, kruh nositelů kříže poprvé takový, že bude stát jako skála v rozbouřeném moři. A pak začne konečný boj."

 

Tento citát je vlastne istým dôkazom môjho cítenia v tom, kde sa hovorí o "nositeľoch kríža", nakoľko ja uznávam za nositeľa kríža iba takého, ktorého týmto krížom poveril samotný Pán. Lenže z tých už dnes hádam nikto nežije. Preto sa dá ale iba predpokladať, že pôvodný vývoj mal pokračovať inak, ale hlavne aj skôr. To všetko už záviselo od vývoja v tom, ako sa ľudstvo zachová a či po veľkej lekcii - vojne, prvej fáze očisty, dokáže zobudiť svojich spiacich duchov a zmeniť sa k obratu, ktorý nám bol zasľúbený. Lenže my sme nedokázali ani to a aj na utrpenia vojny sme rýchlo zabudli. Hitlera nahradili nový despotovia a na Slovo toho pravého sa zabudlo; dokonca sme si ho tiež "vylepšili." Neobrátili sme sa tým smerom, kde sa pred očistou - vojnou ponúkala Pravda, ba túto Pravdu sme znovu ukryli a pokrivili. Druhý scenár sme teda tiež odmietli! Prečo? Znovu sme iba očakávali, že to niekto urobí za nás, lenže keď sa tak nestalo, tak Pravda pre nás prestala znovu byť zaujímavá.

 

Našou vinou došlo teda už dokonca až k tretiemu scenáru, ktorý autor PG možno ani úplne tiež nepoznal, o ňom prezieravo veľa nehovoril, aj keď mnohé vedel, ale iba niečo naznačil, lebo vedel hlavne to, že tomuto konečnému dianiu bude ešte predchádzať úplne nové zasľúbenie, ktoré bude šírené niekým iným, ktorého identita mala zostať z istých dôvodov neznáma.

Dôkaz pre moje zvýraznené slová: " ?"

Dôležitý dialóg:

 

"Zeptal jsem se ještě Pána: "Ve kterém roce se to stane?"

 

Na to řekl Pán se smíchem: "To nevím!""

 

"Rád, velmi rád bych šel, ale zůstanu tak dlouho, jak to můj Otec chce!"

 

"Do Tyrolska se už nevrátím. Budu řídit výstavbu z Hradu a nechám k sobě čas od času přijít povolané."

 

Táto posledná veta je tiež veľmi dôležitá, lebo mnohí na základe tohto výroku Pána usúdili, že už na Zem Pán nepríde!

A ešte toto:

 

V této souvislosti mi jednou řekl: "Nejstrašnější pro mne je toto: Rád bych chtěl pomoci všem lidem. Jestliže však pomoc nepřijímají, pak jim nemohu pomoci. Člověk musí všechno udělat sám, já mu mohu dát jen sílu. Tím, že lidstvo a všichni povolaní strašně selhali, bude nyní všechno jinak. Jak tomu bude, nevím sám, neboť splňuji. Jak bude nyní síla působit, nemohu v jednotlivostech přehlédnout."

 

Slová pisateľa a súčasníka Pána:

 

"To vše mi bylo tak nejasné a nemohl jsem to pochopit, neboť Trigon přece patří k sobě. A Hrad Grálu měl přeci vzniknout v Tyrolsku na Svaté hoře. Nemohl jsem si to vysvětlit, ale netroufal jsem se Pána zeptat. Kromě toho byla mezi mnou a Pánem obrovská propast. On byl docela vzdálen světu, i když tělesně stál vedle mě."

 

Tieto Pánove Slová niečo dokazujú a možno čiastočne potvrdzujú, čo som naznačil.

Niečo dokazujú aj tie slová pisateľa a súčasníka Pána.

Moje slová berte ale iba ako moju úvahu, ktorá by mala byť iba istým varovaním, pred vytváraním si presvedčivých uzáverov. Je to iba možný predpoklad. Pre niektorých to však môže byť inšpirácia pre vlastné hľadanie odpovedí, až si povšimli isté "hádanky", ktoré sa stále vynárajú. Skúsim ešte niečo naznačiť, čo podľa môjho názoru a pre našu dobu zostáva ešte zakončené otáznikom.

Ja som si osobne kládol už dávnejšie jednu otázku, ktorá teraz, týmto vyššie uvedeným citátom ešte nabrala na dôležitosti. Prečo sa Pán pri popisovaní záverečných udalostí následne nikdy, teda podľa výpovedí týchto pamätníkov, nezmienil už o ním samotným, v Jeho Slove spomínanom: "Príchode v oblakoch"?! Mohli by sme si položiť aj otázku, prečo to nezaujímalo žiadneho Jeho súčasníka a prečo sa na to nikto neopýtal? Túto otázku by možno bolo možné zodpovedať teraz už pomerne ľahko, lebo v tej dobe bol tento fenomén neznámi. Mám na mysli UFO a teda lietajúce objekty. Lenže my, naša doba, je týmto už pomerne značne poznačená, ba hádam niet nikoho, kto by nevedel, čo tá skratka znamená. Či už je fanúšik, alebo odporca.

A práve tento fenomén tiež potvrdzuje moje tušenie - cítenie, že sa jedná nie iba o dva scenáre, ktoré nám už boli zasľúbené Pánom, ale vlastne tri. Lebo v tom Pánovom scenári nášho konca, ktorý adresoval svojim súčasníkom v rozhovoroch, sa nikdy nevyskytla zmienka o tom "Príchode v oblakoch", ale vo svojom napísanom Slove o tom hovoril. Pripomeňme si to:

 

Cirkvi a ich sluhovia sami zvestujú hlasito môj príchod slovami Kristovými z evanjelia Jánovho, keď zbožne predčítajú svojim veriacim: "Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej Pravdy. Keď On príde, bude trestať svet za hriechy a kvôli spravodlivosti! A prinesie súd. Ja však idem k Otcovi a vy ma už viac neuzriete. Od Otca som vyšiel a prišiel som na svet. Opäť opúšťam svet a vraciam sa k Otcovi!"

 

Tu sa sám autor odvoláva na evanjeliá, teda Slovo Ježiša, ktorý hovorí o príchode v oblakoch.

 

Keď Kristus hovoril kedysi o jeho príchode, tak to platilo o jeho príchode k súdu! Pre súd nebolo však nutné, aby zostúpil až nadol do tohto pozemského tela. Prichádzajúc v oblakoch, nachádzajúc sa nad zemou, bol by mohol splniť svoje poslanie! Pozemské utrpenie a ľudská nenávisť boli by mu tým celkom ušetrené. Až Ján zvestoval potom jeho pozemský príchod zo Svetla, keď krátko po vražde na Synovi Božom bolo mu to na jeho prosbu dovolené.

 

Ale tento posledný citát je ten dôležitý, lebo predošlé boli iba nepriamym dôkazom, ale v ňom sa priamo samotným Synom Človeka hovorí o Jeho príchode v oblakoch:

 

A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!

A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!

A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.

Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

 

Sám Syn Človeka teda hovorí o svojom príchode v oblakoch vo svojom Slove, ale pri popisovaní konečných udalostí súčasníkom, o príchode v oblakoch sa už vôbec nezmieňuje. Prečo asi?

Ja mám na to svoj osobný názor a pre seba isté vysvetlenie, ale to nebudem zverejňovať, lebo to by už bolo zasahovaním do slobodnej vôle. Nech si každý hľadá pre seba odpoveď. Ja som iba ponúkol inšpiráciu pre hľadanie vlastné, ale zároveň to má byť aj v istom zmysle pomoc, aby znovu niektorí nemuseli úplne blúdiť. Uviesť môžem iba toľko, že autor mal pre také jednanie určite dobrý dôvod, lebo vedel to, čo bude nasledovať znovu z dôvodu nášho pochybenia a teda to ďalšie zasľúbenie - to posledné a veľmi dôležité prenechal ako znamenie pravosti pre Tú, ktorá s tým zasľúbením príde - prišla. To malo byť jej preukazom pravosti a dôkazom pre hľadajúcich.

Je však v Pánovom konaní jedna zvláštnosť, ktorej nerozumeli ani jeho súčasníci, ale ani my, ktorá o niečom vypovedá:

 

44. Pán byl několikrát s Trigonem a velkou družinou na Gardském jezeře. Pokaždé zdůrazňoval, a zmiňoval se při tom i při jiných příležitostech, že se při tom nejedná o cesty za zábavou, nýbrž o velká duchovní splňování.

 

48. Během let cestoval Trigon několikrát autem na Gardské jezero. Pokaždé v doprovodu apoštolů a učedníků, samozřejmě také Bílého rytíře a Pánova praporečníka. Moji rodiče, kteří oba byli nositeli zlatého kříže, mohli se také několikrát těchto cest zúčastnit. Abychom pochopili, že to pro mé rodiče byla zvláštní milost, že jako jediní nositelé zlatého kříže se toho směli zúčastnit mezi těmi vysoce povolanými, musíme se pokusit pochopit toto: "Každá služba pro Svatý Grál je velká a svou cenou daleko přesahuje lidské chápání."

 

A tak se tyto cesty nekonaly pro zotavení nebo zábavu, ani pro změnu prostředí, nýbrž každá z těchto cest ke Gardenskému jezeru byla velkým splňováním. Proč pro to bylo vyhlédnuto právě Gardenské jezero, mi není známo.

 

Teraz ešte pár pekných, málo známych citátov od Pána, ktoré nám majú čo povedať:

 

Takto velmi smutně mi jednou řekl Abd-ru-shin v Kippsdorfu nahoře ve svém pokoji: "žádný člověk by nepotřeboval učení Kristovo, pokud by žil podle toho, co bylo stejnoměrně vnořeno do všech lidských duchů, touha po Světle! Kdo v sobě nepotlačuje touhu po Světle, tomu se dostane všeho, ale i všechno! Bude vytažen nahoru jako pomocí neviditelného lana a vznikne mu poznání za poznáním, tisíceronásobné.  Pokud by lidský duch přijal do sebe a oživil jen jednu Kristovu větu, stoupá vzhůru a nepotřebuje také moje učení".

 

Sú potom ešte potrebné tie všetky naše špekulácie? NIE! Preto pred nimi stále varujem a radím iba vlastné hľadanie! To je ten záver v jednoduchom!

 

"Při jiné příležitosti nahoře na Vomperbergu mi řekl Pán (to mohlo být v roce 1933): "Lidský duch, který vězí velmi hluboko v bahně, ale v jehož duši nevyhasla touha po Světle, je mému srdci bližší než lidský duch, který stojí již velmi vysoko, ale u kterého touha po Světle vyhasla."

Co jsem poznal Poselství, tak mohou být zachráněni dokonce i lidští duchové, kteří v podstatě klesli tak hluboko, že jsou vlastně ztraceni, kteří ale v posledním okamžiku vyvinout skrze touhu po Světle takovou sílu, že tím mohou být zachráněni. Naopak musejí ale lidští duchové, kteří stojí velmi vysoko a byli by vlastně zachráněni podle své hodnoty, klesnout potom když v nich tato touha po Světle vyhasla. Toto je na různých místech Poselství Grálu naznačeno."

 

11. "Hříšník, který trčí hluboko v bahně, v němž je však velká touha po Světle, je mi bližší než lidský duch, který stojí velmi vysoko, ale duchovně zlenivěl.

 

V týchto citátoch sa potvrdzuje čo som už viackrát napísal, ale hlavne to, že pre toho, kto nemá v sebe silnú túžbu po Svetle, veľa informácií je vlastne na škodu, lebo ich nedokáže správne spracovať a teda využiť. "ZÁCHRANA" - rádio je pripravované práve pre tých, teraz ešte v bahne!

Znovu sa pravdivosť potvrdila aj v roku 1998, lebo mnohí boli blízko Pravdy, ale ju opustili, lebo túžba po Svetle nebola ich motívom, ale viedla ich iba vypočítavosť!

 

"Stále opět mnou otřásalo ve všech těch letech Slovo Pána a zcela obzvlášť tím, co mi řekl naposledy v roce 1941 v Kippsdorfu: "Pane Fritschi, všichni nositelé kříže dostanou tušení o vysoké síle Svatého Slova teprve potom, až se všechno na zemi zhroutí, zřítí, ustane, sesype se, až na celé zemi zavládne nejhlubší noc a temnota bude tak veliká, že postihne beznadějí všechna lidská srdce; pak teprve, až všichni lidé uvidí zářící Svatý kříž Pravdy, teprve potom nositelé kříže, vyznavači Poselství Grálu zažijí, jaká mocná božská síla ze shora bude u nich." (Toto je již téměř doslovné, alespoň to zcela odpovídá smyslu)."

 

Znovu je tu dôkaz toho tretieho scenára, lebo nositelia kríža a už toho zrútenia nedočkali.

To bude tá doba, ktorá iba príde a odpečatí úplne éter rádiu "ZÁCHRANA"! Aj tieto Pánove Slová o záchrane, sú patričným dôkazom pre mňa, že názov rádia som ako radu získal z tej pravej strany. Aj keď zatiaľ je to s veľkými prekážkami, ja si dovolím prehlásiť:

Zatiaľ je Pravda všade prekrikovaná, ale dlho už nebude! Ani v rádiu nie!

To, čo nám teraz najviac prekáža, bude potom práve ku najväčšej pomoci. A k tomu dôjde v mnohých oblastiach.

Nasledujúci citát je pre tých, ktorí teraz prísnosť nedokážu prijať!

 

"Kdyby věděli nositelé kříže a všichni, kdo na této zemi touží po Tisícileté říši, jak přísné a tvrdé budou zákony v Nové říši - pozemské zákony budou netušené a dosud neznámé tvrdosti -, pak by teď po Nové říši netoužili. Tvrdost, které nebudou rozumět, jež však bude k jejich dobru, zpočátku způsobí, že mnoho lidí dokonce zatouží po tom, aby se vrátily staré časy, kdy mohli sami dělat a nechat i jiné dělat, co chtěli. V Nové říši platí jen zákony Boží - ty jsou nevýslovně tvrdé pro každého člověka, který se nechce sklonit před Tvůrcem všech světů."

 

Milióny lidí již žijí Poselství, aniž jsou si toho vědomi a až pro ně přijde doba, také je naleznou. Budou jich přes noc miliony.

Ne nositel kříže je mému srdci blízký, nýbrž lidé, kteří plní vůli mého Otce."

 

34. V Kipsdorfu jsem jednou řekl Pánovi: "Jsem tak smutný, snažím se přece vniknout do Poselství, přesto se však nestávám lepším a nedozrávám." Tu se Pán dobrotivě usmál:

 

"To se vám tak zdá. Žádný lidský duch neví, kde stojí, a také to nemá vědět. Není jediného lidského ducha na této Zemi, který by přijal do sebe jen setinu síly." Když Pán uviděl můj zděšený obličej, usmál se opět a řekl:

 

"Proto nemusíte klesat na mysli. Pokud vládne temno, není ještě lidem možno přijímat plně světlou sílu." Abych porozuměl dějům, které Pán líčil, vytvořil jsem si později toto přirovnání: Jestliže množství aut zvíří prach a zkazí benzinovým zápachem přirozený, čistý, svěží vzduch, pak nemůže žádný člověk, který je nucen zdržovat se v blízkosti pouliční dopravy, vdechovat nezkažený, výstavbu podporující vzduch. "Duchovní atmosféra" této Země je v současné době tak zamořena špatným cítěním a myšlenkami, že ani nejlepší mezi těmi, kdož chtějí dobro, nemají nejmenší tušení o tom, jak může působit na celého člověka, na ducha, duši i tělo, znamenitě osvěžujíc a oživujíc očištěná jemnohmotná atmosféra, která bez obtíží propouští všechna světlá záření.

 

40. Jednou jsem řekl nadšeně Pánovi: "Poselství Grálu je tak logické a tak jasně srozumitelné, že jsem přesvědčen, že dokonce jenom rozumem je možno poznat zákonitou výstavbu." "Ano, pane Fritschi," odpověděl Pán , "máte naprostou pravdu, ale může to být jen očištěný rozum." ( * Moja poznámka: vysvetlenie v závere)

 

41. " Jak daleko je Poselství rozšířeno a známo na druhé straně," tak mi to řekl Pán, "vyjde najevo z jednoho jediného příkladu. V jednom chrámu v Japonsku je Poselství uchováváno mnichy v jedné posvátné skříňce. A ti vědí o mně a o Pravdě Slova." Na mou otázku, proč tedy ještě nepůsobí veřejně pro Pána, mi Pán odpověděl: "Ještě nepřišla doba."

 

Táto zvýraznená veta je aj pre tých, ktorí sa pýtajú: "Prečo sa s rádiom stále iba čaká?"

Teraz nech skúsia obhajcovia trojzväzkového PG porozmýšľať, ako sa do Japonska Slovo dostalo a nech s ním idú porovnať pravosť toho svojho.

 

"Miliony lidí žijí již nyní Poselství a přijdou k němu přes noc, až přijde čas."

 

45. Jednou mi Pán řekl: "Je mi nevýslovně smutno z toho, že žádnému člověku není možné říci pravdu, vyjma několika málo výjimek. Většinu lidí si tím znepřátelíte. Jediná možnost, jak říci lidem pravdu, je udělat to formou veselé žertovné hry. To se pak necítí zasaženi sami, smějí se jiným a ve své ješitnosti nepozorují, že všichni lidé jsou v tomto bodě stejní."

 

K tomuto citátu môžem ja osobne dodať, že je veľmi poučný, ba ja som už na to prišiel sám a snažím sa to dlhú dobu praktizovať a aj využívať pri styku s hľadajúcimi. Snažím sa o to, aby vlastne nevedeli, kde končí žart a začína ich vlastná realita. Ten múdrejší sa zamyslí! Len musím dodať, že tak jednám s novo - hľadajúcimi, pre ktorých by ešte priama cesta ale hlavne prísnosť, znamenala nepochopenie, ba odpor.

Lenže pre tých, ktorí už sú pri Slove, je prísnosť potrebná, ba nevyhnutná, teda iná forma, lebo by to mala byť príprava na zasľúbenú tisícročnú ríšu. Prečo? Lebo to povedané by nikdy neprisúdili - ako určené sebe samému, ale vždy iba tým druhým! Tomu ma naučil už samotný život. Teraz to potvrdilo Slovo samotného Pána, keď hovoril o zákonoch v tejto ríši.

 

8. V roce 1932 přišel na Horu člověk zcela mimořádně omilostněný. Nikdy dříve ani později nebyl přijat lidský duch Pánem, paní Marií a slečnou Irmingard s tak otevřenou náručí. Tento lidský duch byl, pokud vím, jediným, kterému byla slečna Irmingard přátelsky nakloněna. Šlo o mladou Iden Freitag, zvláštní osobnost, okouzlující, a přece něčím nesympatickou. Poté, co přišla na Horu, uměla docela náhle, přes noc, podivuhodně básnit a komponovat hudbu, také kreslit, ačkoliv to nikdy dříve nedělala. Na Hoře napsala knihu "Z doznělých tisíciletí". Když v tom nedokázala pokračovat, vzal ji Pán do domu Grálu (správní budova tehdy ještě nestála, byla postavena mnohem později). Každý den seděla Iden Freitag po celé hodiny s Pánem v jedné místnosti a mohla psát tuto knihu jen v Jeho blízkosti. Brzy se u ní vynořil jiný dar. Uměla pojednou překrásně recitovat. Na Pánův popud ji vyučoval herectví a řečnictví dvorní herec Otto König z Mnichova, aby zvládla také vnější techniku. Za tímto účelem přicházel Otto König velmi často na Vomperberg. Její recitační talent při uměleckém přednesu byl tak úžasně veliký, že dokonce její učitel řekl, že tak mimořádné nadání ještě nikdy nezažil a ostatní herci, kteří ji poznali, tento úsudek potvrdili. Mezitím poznala Iden Freitag muže jménem Tietze (křestní jméno jsem zapomněl). Byl to, pokud si vzpomínám, továrník a vyšší funkcionář u svobodných zednářů. Tento pan Tietze se nakonec s Iden Freitag oženil. Ta měla podle Pánovy vůle podniknout velké turné po Německu, aby vyburcovala německý národ svým uměleckým přednesem, což uměla mistrně, a přivedla jej ke Svatému Grálu. Podle mého názoru byl pan Tietze obchodnicky velmi vypočítavý muž. Požadoval od Abd-ru-shina, aby vyplatil vysokou částku jako honorář jeho nynější paní za knihu "Z doznělých tisíciletí". Poněvadž však kniha nebyla vlastním uměleckým dílem, nýbrž byla přijata mediálně, honorář, pokud si vzpomínám, nebyl povolen. Přes noc se stala Iden Tietze, roz. Freitag, zuřivou nepřítelkyní Pána. Ona, kdysi kvetoucí a nadšená Pánova stoupenkyně, se stala ve své nenávisti nízkou a ubohou. Tato náhlá proměna člověka, který byl sám o sobě dobrý, v nejhlubší bezcharakternost, bolela a otřásla Trigonem tak hluboce, že Pán, paní Maria a slečna Irmingard neopustili několik dní dům Grálu. Všichni nositelé kříže na Hoře, kteří Pána milovali, pociťovali tuto nenávist rovněž velmi bolestně.

 

9. Iden Freitag, provdaná Tietze, směla přijímat v blízkosti Abd-ru-shinově v téže místnosti, kde býval On, mediálně i jiná zvěstování, m. j. "Hrad" (Hrad Grálu), "Tisíciletá řiše" a "Poslední soud". Než začala psát "Poslední soud", řekl jí Pán, že si z tohoto díla nesmí ponechat ani jeden exemplář. Ona to však přesto učinila. V této knize, kterou jsem nemohl a nesměl číst, se pojednávalo také o Hitlerově vzestupu a zhroucení Německa. Spis byl dokončen v roce 1932, tedy ještě před převzetím moci Hitlerem. Iden Tietze se stýkala s mnohými umělci, vědci i politiky. Ve své slepé nenávisti k Abd-ru-shinovi poslala rukopis, který si tajně odnesla, do rukou jednomu z nejbližších Hitlerových důvěrníků. Pro Hitlera to musel být důkaz, že Abd-ru-shin je jeho osobní nepřítel a že sám usiluje o moc. Proto Iden Ttietze, roz. Freitag, uškodila Abd-ru-shinovi jako žádný jiný odpadlý učedník. Pokud vím, byla také ze všech učedníků s Trigonem nejúžeji spjata.

 

Predchádzajúci text je odpoveď pre tých, ktorí sa domnievajú, že sprístupniť Slovo formou audio je istým zľahčovaním, ktoré by sme nemali praktizovať. Nepripomína vám tento Pánov zámer celkom naše počínanie? Rozdiel je iba v tom, že dnes máme už iné technické vymoženosti, teda že nemusí cestovať po svete "prorok" s Božím Slovom, ale dokáže to už aj SLOVO samotné! Je to predsa jednoduchšia forma, ba aj pre "proroka" bezpečnejšia! Už nemusí byť vystavený kameňom, ktoré sú často po ňom hádzané.

Lenže ako skončil aj tento dobre myslený čin zo Svetla, vidíme dokonale na tomto prípade tiež.

To, čo malo byť najdokonalejšou pomocou pre ľudských duchov, stalo sa pre neho samotného najhroznejšou krivdou!

Presne s rovnakými problémami sa stretávame aj my, pri našej snahe a aj toto je čiastočnou príčinou ešte nie zdarného ukončenia projektu, ale aj presvedčivým dôkazom jeho správnosti. Ja dodám iba to, že sa znovu potvrdili moje slová a prežitá skúsenosť, že "médiá", teda mám na mysli teraz osoby, ktoré sú citlivé na príjem, sú to vlastne nesamostatné duchovné osobnosti, pred čím ja varujem, ktoré potom veľmi ľahko podliehajú tým vonkajším vplyvom, rovnako zo Svetla, ale aj temna, keď sa vzdialia vlastnou vôľou od Svetla, alebo s pod jeho vplyvu. Napomáha pri tom zväčša ich pýcha. V Posolstve je to tiež povedané, že média nemôžu vlastne byť vedúce osobnosti, ale iba nástroj. Potvrdzuje to najdokonalejšie tento skutočný prípad. Ten všestranný talent pochádzal vlastne od duchov, ktorí podľa potreby sa prejavovali cez jej telo a ovládali ho, podľa potreby rôzne talentovaní duchovia. Keď sa však od Svetla - Pána vzdialila, tak jej telo ovládli tí opační.

Niet určite medzi čitateľmi toho, kto by neodsúdil tento čin uvedenej slečny - panej, vlastne média, ktorej ducha ovládli cudzí duchovia. Z tohto uhla pohľadu už potom previnenie jej vlastného ducha vyznieva celkom inak a najväčšia váha previnenia dopadá na toho ducha samotného, ktorý ovládal jej telo. Aký duch to bol, netreba vysvetľovať. Preto nech je naše súdenie zodpovednejšie a aj opatrnejšie, lebo mnohí konáme podobne. Samozrejme že aj vlastný duch uvedenej panej nie je bez viny, lebo svojou lenivosťou umožnil ovládať svoje telo duchom iným. Tu sa dostávame znovu k tomu problému, neduhu mnohých, ktorý tak často kritizujem, ba varujem pred ním, že sa vlastnou vôľou vzdávame slobodnej vôle a aj zodpovednosti za svoje rozhodovanie a necháme sa viesť inými, ba tieto vedenia dobrovoľne vyhľadávame. Takto ponúkame šancu tým z druhej strany! Poučme sa na tomto prípade a skutočnom prežití v blízkosti Pána, a staňme sa samostatnými a pevnými pri práci so Slovom, ale aj v jeho uskutočňovaní životom nenechávajme za seba rozhodovať iných. Rovnako nech je tento prípad varovaním pre všetkých, ktorí sa snažia stavať do pozície vodcov.

V Bratislave je na návšteve teraz Írska "vizionárka", ktorá je v podobnej situácii, ale nejdem radšej nikoho dráždiť. Čitatelia PG vedia, ako tiež v mnohom blúdi. Keby nie, tak by so svojou "pravdou" mala tiež väčšie problémy.

Ten silný a samostatný duch musí ísť úplne za svojou vôľou a potom zo Svetla dostane tie správne usmernenia na nebezpečných križovatkách, ale vo forme, že si ani vlastne nie je vedomí pomoci. Lenže pomoci sa mu dostalo tej najdokonalejšej! Toto je rada z mojej dlhoročnej skúsenosti, ale skutočne iba rada!

 

Nasledujúci citát je z PG; prednášky: "Bohovia, Olymp, Valhala."

 

"Jasnovidci a médiá všetkých čias majú vlastne slúžiť len k tomu, aby svojím nadaním napomáhali ľudstvu neustále hore, i keď nie ako vodcovia, teda aspoň ako nástroje. Mediálny človek by totiž nikdy nemohol byť vodcom, lebo je príliš závislý na prúdeniach a na iných veciach. Títo majú byť prechodne otvorenými bránami k ďalšiemu vývoju. Majú byť priečkami rebríka k vzostupu."

 

Nemali by sa snažiť viesť, ale mali by sa snažiť, aby boli čisto vedení a čerpali zo správneho zdroja! Ak ten zdroj nepoznajú, tak sú od Pravdy vzdialení.

Nasledovný text je už z nového evanjelia, ale tiež to potvrdzuje.

 

Obzvláště bolestivé pro Pána bylo, když musel vždy znovu zjišťovat, že lidé nepěstují vlastní názor, vlastní sílu úsudku a vlastní samostatné myšlení. Proto kázal v jedné ze svých přednášek o "prodejných žoldácích". Klidně můžeme říci, a to platí i o nositelích kříže: Takoví lidé, až na nepatrné výjimky, jsou neschopni sami zkoumat a samostatně rozhodovat. Snad jim chybí odvaha, která patří k dalšímu vývoji schopnosti správného zkoumání a zvažování, totiž jednat samostatně ve svobodné odpovědnosti. Pánovi byl milejší člověk, který na základě nesprávného rozhodnutí udělal něco špatně, než ti lidé, kteří z pouhého strachu, že se dopustí chyby, nedělají vůbec nic. Proto mi jednou v rozhovoru řekl: "Člověk, který sedí za pecí, nemůže si zlámat nohu." Člověk, který dělá mnoho chyb, tím dokazuje, že se pohybuje. Lidé , kteří nedělají žádné nebo skoro žádné chyby, nemají se považovat ve Stvoření Boha za živoucí, nýbrž za mrtvé loutky.

 

Pripomeňte si moje slová, keď som odmietal iba mentálne a jemnohmotné špekulácie a vyzýval k hrubohmotnému činu! Iba jedno sa dá prevádzať aj za pecou - to nesprávne špekulovanie! My teraz si už "za pec" berieme aj rôzne "múdrosti", ba aj PC s internetom, a stáva sa to našou hlavnou aktivitou. Na tie skutočné a potrebné potom nezostáva čas.

 

Osud této Země a všeho pozemského lidstva se rozhodne podle toho, jaké síly budou ve veškerém lidstvu převažovat: zda ty, které chtějí směřovat ke špatnému chtění temna, nebo síly a snahy světlé, dobré. S hrozivým napomínáním stojí ve vesmíru Slovo: "Jestliže vy zklamete, zhroutí se svět!" Tím jsou míněni nositelé kříže, kteří, jakmile přijde hodina, mají poskytnout slabým jiskřičkám touhy po Světle přebývajících v jejich bližních sílu a  potravu , aby nemusely zhasnout a aby konečně zvítězilo na Zemi Světlo v boji s temnem.

 

Vidíte ako to dopadlo s tými nositeľmi kríža, ktorých ním poveril samotný Pán a potom si položte otázku: Akú hodnotu majú tí, ktorí kríž získali od menovaných? A zvýraznený text znovu podáva svedectvo pravej aktivite; teda nášmu projektu, a usmerňuje nás, ako treba konať.

 

Když jsem byl naposled v Kipsdorfu, hovořil ke mně Pán v tomto smyslu: "V důsledku strašného selhání nositelů kříže je těch málo věrných, kteří tu zůstali, vybaveno tisícinásobnou silou, neboť oni musí zápasit a bojovat za všechny, kteří tu už nejsou, podobně jako nyní v Rusku při velké porážce Němců teď musejí přeživší nahradit chybějící. Kdybych byl dříve některému nositeli kříže řekl, co všechno musí vykonat při výstavbě pro Novou říši, byl by zmalomyslněl před velikostí svého úkolu."

 

Prostřednictvím četby Poselství a Napomenutí může každý jednotlivý nositel kříže dosáhnout nejvnitřnějšího přesvědčení, že to závisí jedině na něm, jestli tisíce lidí klesnou a budou zničeny, nebo jestli budou stoupat vzhůru a budou schopny v jásavém díku a štěstí poznat Boha. K tomuto přesvědčení se dojde jedině skrz odvážný čin, jedině tak, že se každý jednotlivec již postaví do své úlohy. V modlitbě mu bude vyjasněno, co má v následujícím okamžiku dělat, a získá i sílu, aby to uskutečnil. Bude mít dlouhodobý cíl stále před očima.

 

Tohoto cíle může dosáhnout jen ten, kdo je pokorný, ten, kdo nejprve vidí velké dění a svůj velký úkol a pak až teprve sebe samého. Jen ten, kdo je pokorný, dojde v prožívání k přesvědčení a k opravdovému vědění, a tím také konečně k opravdové svobodné radosti ze všeho štěstí, které toto Stvoření nabízí jako možnost pro každého jednotlivého lidského ducha.

 

Kamkoli je nositel kříže postaven, tam má také působit, na tomto místě se musí nechat vést. Velké působení může přijít až po určité době učení. V návaznosti na tuto dobu učení budou pravděpodobně mnozí nositelé kříže dosavadní kruh působení opouštět a budou vedeni na jiné místo. V každém případě by ale bylo špatné přikládat době "tady a teď" příliš nepatrný význam. Každý stupeň musí být zcela splněn, než může člověk postoupit na další.

 

Nositel kříže je jako správce skladiště potravin během velkého hladomoru, na jehož prozíravosti, pečlivosti a spravedlnosti záleží, jestli dostatek potravin obdrží všichni nebo jen omezený počet lidí. Předpokládejme, že tento správce nezásobil pečlivě skladiště tak, jak byl pověřen. Nebo předpokládejme, že po té, co naplnil sklad, nedbal na to, aby byly potraviny dostatečně chráněny před zkažením. Při nejlepší vůli nemůže plesnivé, zkažené a různými škůdci napadené zboží v krátkém čase, který má k dispozici, ani nahradit, ani jen odněkud dodat. V tomto obraze jde o pozemskou potravu, stačí však jen slovo "pozemský" nahradit slovem "duchovní", abychom porozuměli roli nositelů kříže v soudu. Všechno duchovní je tak nesmírně živoucí, obzvláště jedná-li se o konečné dění, že existuje mnoho obrazů, které to mohou pozemsky znázornit. V různých přednáškách hovořil Pán v tomto smyslu: "Vy všichni dostáváte do rukou meč. Běda vám, použijete-li ho nesprávně!" Velký celek nedokážeme nikdy přehlédnout, v nejlepším případě snad jen vytušit. Kdybychom věděli nebo mohli vidět, která vlákna nás s velkým děním spojují, pak bychom si i v nejmenším kruhu působení byli snad trochu hlouběji a opravdověji vědomi své vysoké úlohy a nepokládali ani to nejmenší za příliš bezvýznamné.

 

Poznámka:

 

Barevně označený text v původním textu  opisu rukopisu od Wilhelma Lichtenberga byl vynechán .

 

Poznámka moja: (*)

Zas tá nepríjemná kritika a teda prísnosť, bola tými, ktorí sklamali a ani ju nezniesli vylúčená! Nech sa teraz zamyslia aj návštevníci stránky, možno niečo pochopia.

Aby som čitateľa týmto novo zverejneným textom aj ja samotný neuviedol ešte do väčšieho chaosu tak, ako som to už naznačil, je potrebné v závere vykonať isté rozuzlenie zauzleného. Použijem k tomu znovu jedno podobenstvo, alebo prirovnanie zo života, ktoré máme už všetci prežité:

Predstavte si ľudského ducha, ktorý sa príde vyvíjať do hmotnosti a k tomu dostane ako dar, potrebný nástroj - mozog. Tento nástroj je čistý, biely, ako novo napadnutý sneh. Biela farba je tá, ktorá žiari v lúči Svetla ako ten biely sneh a trblieta sa ako diamanty, teda tak, ako to bolo v jednom citáte prirovnané, že to tak vyzerá v duchovnej ríši; ale biela obsahuje v sebe ukryté všetky ostané farby. Lenže počas života v hmotnosti, pri zbieraní potrebných skúseností v živote, duch tento nástroj pod vplyvom svojho okolia začne pretierať rôznymi farebnými odtieňmi - to sú rôzne ideológie, ktoré skúša a vyberá medzi nimi a nechá prekrývať tú bielu. Jeho mozog je takto pretieraný aj zvonku rôznymi farebnými odtieňmi, ktorých sa treba znovu zbaviť. To je ten "očistený rozum", ako ho nazval Pán! Zbavený tých náterov a teda žiariaci znovu na bielo. Nakoniec sme boli svedkami toho, ako dlhú dobu nám bol náš mozog pretieraný na červeno. Aj keď to bola tiež nie čistá ideológia, predsa bola menej nebezpečná, ako je táto terajšia, ktorá je úplne čierna; je to teda farba, ktorá dokáže ako jediná, prekryť všetky ostatné. Ten červený, bol protivník Pravdy, ktorý jednal otvorene v mene nesprávneho presvedčenia. Dnes už všade a každému diktuje skrytá nenávisť proti Pravde, klamstvá sa za Pravdu ukrývajú a vydávajú, maskujú sa v rôznych podobách, ale skutočne všade vládne iba chamtivosť, závisť, pýcha, hlavne však nenávisť voči čistej Pravde a ostatné neresti, ktoré sú v rozpore so zákonmi Božími. Stačí pamätať iba na desať Božích prikázaní a všetko by bolo iné. Lenže keď sa ľudská civilizácia dostala do tohto štádia, tak vtedy už zasiahla vždy vyššia moc a túto totalitu musela násilne zničiť, lebo cez čiernu už nemohla presvitať žiadna iná. Naša civilizácia to už prežila viackrát. A to nás čaká v najbližšej dobe znova! Ale v takej sile a forme, akej tu ešte nebolo. Či už to niektorí prisúdia iba prírode, iní zas mimozemšťanom, ďalší nejakému vodcovi, alebo samotnému Bohu, na tom nezleží, lebo výsledok bude rovnaký - pre všetkých veľmi bolestivý! To nie je v moci žiadneho smrteľníka zmeniť. Tak, ako teraz nedokážeme privolať vytúženú jar a zmeniť počasie!

Toto bolo potrebné ešte z mojej strany vysvetliť, aby som nespôsobil tiež viac škody, ako úžitku. A podľa tohto motívu jednajme a pripravme sa na to.

 

V minulom príspevku som použil jeden komentár istej čitateľky, v ktorom sa zmieňuje o vplyve komét, ktorý už znateľne pociťujeme. Ja by som teraz iba doplnil, že tá "veľká kométa" v novembri prinesie možno uvoľnenie to živelné - vonkajšie, ale spustí skôr to vnútorné, teda to, čo zasiahne priamo človeka a ľudstvo.

 

Rádio "ZÁCHRANA" bude myslím, tým dokonalým skladišťom duchovného pokrmu a aj nápoja pre hľadajúcich a teda tí, ktorí sa o to snažia, sa nemusia obávať, že poblúdili. Nech to skúsia preskúmať z rôznych strán, aj porovnať s tým konaním Pána, keď bol medzi nami, vždy musia dôjsť k jednému výsledku. Aj keď sa stále vynárajú prekážky, verím, že ich zdarne prekonáme a dovedieme k úspechu! Dúfam, že sa ešte zobudia aj ďalší, ktorí budú ochotní prísť s tou pravou pomocou, ktorú ešte budeme v tom rozhodujúcom závere potrebovať. Nám už teraz príde na pomoc aj to zasľúbené dianie, ktoré sme už tak veľakrát oddialili. Všetci, ktorí chcú byť nápomocní, nech si ale strážia čistotu svojho motívu!

Pamätajme:

Len tá čistota vlastná a konanie v mene SLOVA je rozhodujúca, ba vyžaduje najväčšiu ostražitosť, ale aj silu! Nezabúdajme ani na dôležitú jednoduchosť.

 

Ku posilneniu použijem ešte jeden zaujímavý text, ktorý je podľa mňa určený pre našu dobu:

 

"A tak to tiež bolo. Pri zvukoch harfy sa pridával kameň ku kameňu ako sám od seba. Zo svietiacich, spievajúcich lúčov sa smiali veselé oči a ruky im mávali, keď pracovali. A tu a tam počuli spievať jemné hlasy v lúčoch a pre nich to bolo, akoby spievali:

 

"Postavte dom, avšak nie príliš malý,

nestavajte to pre vás samotných,

až hviezda bude stáť nad hlavami,

raz ku vám príde Kráľ.

Potom doširoka otvorte vašu bránu,

lebo pred ňou stojí Kráľ!"

 

"Počuješ, čo lúče spievajú? Opýtala sa potom žena muža." "Postavte veľký dom pre Kráľa, aby ho našiel pripravený, až príde."

 

 

Ten dom postavme najskôr vo svojom vnútri, ...a potom, pripravme ho pre Jeho príchod, ním samotným, prineseným SLOVOM! Alebo slovom tých, ktorých na to poveril.

 

V závere ešte zverejňujem Slovo, ktoré tiež zostávalo ukryté a sú tu znovu aj isté, dôležité dôkazy:

 

DEŇ HOLUBICE 1929

(Nasleduje za koniec doterajšieho znenia)

 

Teraz pokľaknite pred slávnosťou Pána vy, ktorý chcete skrz mňa získať krst: (mená)

 

-- Krst -

 

Neste hrdo znamenie svojho Boha, svätý kríž Pravdy na čele. Žiara znamenia bude oživovaná vašim chcením ku vzostupu, v ústrety Svetlu.

A v tejto žiare spočíva sila, pred ktorou od vás musí temno ustúpiť. Ak vám ale bude chýbať odvaha k prejaveniu chcenia, tak sa toto znamenie zakalí a temnota sa vás môže zmocniť. Ponesiete potom desaťnásobnú vinu, keďže sa ešte teraz môžete zrútiť; lebo od tejto hodiny by ste museli vysoké znamenie najskôr sami zakaliť, aby ste temnu uvoľnili cestu, ponúkli mu lano, ktorým sa chcete od neho nechať zviazať.

Inak sa k vám nemôže priblížiť. Buďte preto dvojnásobne bdelí. Chcete tiež teraz niesť ako viditeľné znamenie kríž Grálu. Nech vám je vážnou, neochvejnou výstrahou, aby ste podľa Slova Posolstva tiež žili, ako i ochranou pred útokmi z temnôt ktoré znameniu tohto kríža musia zostať vzdialené, pokiaľ naň hľadíte vo vernosti. Sila Svetla nech preniká kov, ktorý je posvätený, ochranne pôsobiac na jeho nositeľa.

V čistote vašich myšlienok má poskytnúť spojenie medzi vami a mnou, keď budete v duševnej núdzi, aby vami pretekala nová sila. Amen.

Teraz neste kríž! Udržujte ho čistý, ako štít vašej cti a nikdy nepripustite, aby prišiel do nehodných rúk!

Teraz sa okolo vás vytvorí ešte väčší stĺp Svetla. Vedie priamo nahor k hradu a anjeli stúpajú v ňom nahor a dolu. Tak je cesta úplne voľná, posvätená pre sľub tých, ktorých ja dnes volám, aby ich budúci život bol zasvätený len do služby Svätému Grálu! Toho najvyššieho, čoho sa ľudskému duchu môže dostať v tomto živote a na onom svete.

Vyznamenanie, ktorého ohromný význam Vám môže dôjsť k úplnému pochopeniu najskôr v duchovnej ríši.

Ono bude udelené mnoho smrteľníkom. Je to vážny okamžik. Oko Božie pri tom spočíva na vás. Tretie volanie vychádza do mňa k tým, ktorí boli určení, aby ma sprevádzali na mojej ceste. Prvé volanie bolo k príprave. Druhé potom ku službe. Tretie viaže pre večnosť. Patrí vyvoleným zo stredu povolaných.

Volám Ťa, Fritzi Halsebande, dnes po prvýkrát a tiež už po druhýkrát.

Lebo Tvoje hodina už prišla. Máš mi byť nablízku. Opravdivo a preto v bezvýhradnej vernosti, aby ťa mohlo zastihnúť tiež tretie volanie a ja som Ti nemusel nikdy uzavrieť cestu, ktorá sa Ti teraz v túto hodinu otvára.

Vedie Ťa tiež do mojej blízkosti, ako sa to stáva možným len nemnohým medzi ľuďmi. Otvorí Ti nakoniec ešte i hrad. Buď preto verný a poslušný, stály vo svojom myslení. Tieň i tej najmenšej pochybnosti musí byť na Tvojich cestách vylúčený.

Teraz vypočuj, čo je tvojou službou pod ochranou Svätého Grálu:

Máš sa stať jedným z tých bojovníkov, na ktorých sa môžem spoľahnúť v plnení svojej úlohy. Jedným z mála, ktorí sú nie len pri mne, ale ktorí sú so mnou. Ako šupiny Ti to spadne z očí, keď ku mne kráčaš. Nepotrebuješ sa na nič pýtať. Vedel si to.

Tvoje postavenie je na mieste, kde je temno zapustené svojimi najsilnejšími koreňmi. Kde má byť prevedená mocná premena. Kde bude nutná veľká prísnosť.

V službe Grálu máš byť kráľovským kupcom. Vzorom pre obchod a obchodní styk v mojej ríši, ktorá je pre túto zem zasľúbená ako tisícročná. V Tomto okamžiku Ti bol daný duchovný meč, ktorý Ťa robí schopným naplniť Tvoj úrad a premôcť každého bojovníka.

Udržuj ho čistý od všetkej špiny, avšak veď ho silnou bezohľadnou rukou. Len vtedy Ti raz môže byť ozdobou v hrade.

Keď si odhodlaný verne splniť svoju úlohu, tak predstúp a učiň sľub, ktorý Ťa viaže k službe.

Prilož prsty na kríž, na znamenie že pravdivo cítiš to čo hovoríš, že pri tom v tebe neprebýva žiadna faloš a žiadna pochybnosť, nenúti ťa k tomu žiadna nutnosť a prehovor slová, ktoré Ti prednesiem:

"Sľubujem slúžiť len Svetlu. Čisto ako voda sviežeho prameňa, pevne ako tvrdosť najlepšej ocele a ostro ako hrot meča, chcem stáť proti temnotám. So všetkou svojou silou, v myslení a konaní! Amen!"

 

Mária Halseband! Volám Ťa po prvý krát, aby si mohla vedieť, že ťa pôsobenie Tvojho manžela nikdy od neho neoddelí. Užšie vás obklopí ešte veľká láska, ktorá vás spoločne nechá pripraviť túto cestu, ktorá vedie ku Svetlu.

V Tvojej duši prebýva slnce a Tvojou úlohou bude z tohto slnca dávať všetkým opusteným a mladým. S vrelosťou má potom jeho lúč žiariť tiež nad všetkými sirotami, ktoré sú už dnes zapísané Najvyšším v knihe tých, ktorí raz majú stáť pod mojou ochranou, keď im rodičia budú odňatí.

V tisícerých prúdoch Ti od srdca vyrazí láska radostne v ústrety. Priprav sa, aby Ťa hodina môjho druhého volania našla k tomu už pripravenú. Predstúp a učiň svoj sľub, lebo jedine potom sa Ti môže dostať plnej duchovnej pomoci. Polož svoje prsty na kríž a hovor podľa mňa: "Sľubujem!..."

Mali Reinhardt! Tiež Teba volám teraz po prvýkrát: Lebo Ti čoskoro vzíde veľký čas práce. Nesmiem Ti dnes ukázať presnú cestu, aby si šla neovplyvnene v ústrety vývoju, ktorý Ti je k tomu zo Svetla poskytnutý.

Mnohostranná je Tvoja práca. Čo však tiež vždy býva - pre každého, kto je povolaný ku službe Grálu, naplnená šťastím. Ak si pripravená verne vykročiť na cestu, tak predstúp, polož prsty na kríž a hovor podľa mňa: "Sľubujem!..."

August Manz! Slyš prvé volanie. Máš byť v kruhu, ktorý mi stojí blízko. Avšak Tvoja cesta, až k tomuto cieľu je ťažká, ako je tomu u všetkých, ktorí majú so mnou bojovať, pretože nakoniec musia strmo vystúpiť až do výšky, ktorú môžu dosiahnuť len jednotlivci.

Ešte mnohú búrku budeš musieť vo svojom vnútri prestáť, skôr než k Tebe dôjde druhé volanie. Využi čas, ktorý Ti k tomu zostáva, lebo pomoc z výšin stojí už vedľa Teba.

Ako dôstojník, ktorý dokáže verne prepojiť duchovné s pozemským, sa máš stať vzorom vojsku. Druhé volanie odo mňa, Ťa k tomu musí zastihnúť pripraveného.

Ak je Tvoje chcenie pevné, tak polož svoje prsty na kríž...

A teraz tiež Ty, Irene Manz predstúp, aby si získala svoje prvé volanie ku službe.

Si vybraná zo všetkých ľudí na zemi, ako najčistejšia pozemská nádoba, aby si slúžila pre výhľady, ktorých inak nikdy nemožno dosiahnuť vyvinutými.

Už teraz v tom smieš ísť až k výšinám, ktorých žiadny pozemský ľudský duch nikdy nedosiahol, a ktoré žiadny pozemský zrak nevzhliadol, aj keď prebýval už v raji. Že tieto výhľady pre teba prichádzajú po ceste milosti, je Ti známe.

Máš prežiť s akou láskou a s akou starostlivosťou Ti je k tomu dopomáhané. Vďaka tomu, že zostávaš čistá a pokorná, aká si bola doposiaľ. Nepotrebuješ robiť viac. To ostatné, to veľké, nepochopiteľné, ti bude darované, aby si mohla podať svedectvo o mojom poslaní celému svetu. K požehnaniu tých, ktorí sa s dôverou približujú. Mnoho smädných tým osviežiš.

Buď opravdivá a verná, ako Ti už bolo povedané, lebo vernosť je to najmenšie, čo môžem od povolaných tu na zemi očakávať. Toto Ti bolo už doslovne povedané z najvyšších výšin. Rýchlo má kráčať Tvoj vývoj vred. Výška, ktorá teraz často prinášala úzkosť a omračovala Tvoje zmysly, stane sa Ti blízkou, jasnejšou, lebo v túto hodinu prijmeš novú silu, ktorá Ťa učiní, niečo takého uniesť. Šťastie a radosť má byť v budúcnosti Tvojim pôsobením. Teraz predstúp a učiň svoj sľub, ktorý Ťa viaže ku službe, pre ktorú budeš pripravovaná. Polož svoje prsty na kríž...

K víťazstvu v zápase so sebou samými vám neustále pomáha milosť Božia.

Teraz pokľaknite a prijmite požehnanie pre budúce pôsobenie, ktoré vás prijalo do zasľúbeného kruhu ku službe Svätého Grálu.

Život máte zasvätiť Tomu, Kto vám život dal. Vo svojej láske máte zotrvať. Ja posielam vás. V tom je vaše víťazstvo. Sila naplní vášho ducha buď vám ochranou na všetkých vašich cestách! Amen!

Teraz povstanú ako pomocníci tí, ktorí majú byť poslušní pokynov vodcu. Ako takí nesú zlatý kríž. A keby ste sa mali v službe unaviť, tak vzhliadnite naň, prečítajte jeho nápis a získate pri tom novú silu. Neviditeľne sa tým môžete chopiť mojej ruky. Bude prísna a neúprosná, ale verná, pokiaľ žijete podľa toho, čo tu dnes sľúbite.

 

***

 

Teraz pristúpte k Hostine, ktorá nás má spojiť po všetky časy. V tom spočíva Božie zasľúbenie, ktorého celú veľkosť dnes ešte nemôžete pochopiť.

Ku Svätej Hostine, ktorú vám Boh poskytuje k novej zmluve, avšak len tým, ktorí žijú podľa jeho Slova; lebo oni jediní uvidia Jeho svetlú ríšu. Blaho všetkým tým, ktorí sa blížia v čistej pokore, lebo tí sú pri tom obklopení Svetlom, čo od pozemského času Syna Božieho nebolo ľuďom už viac možné.

Preto však tiež prijme pri Hostine miesto požehnania súd každý, kto v sebe nesie ľahostajnosť alebo faloš. Kto nie je celkom čistého zmýšľania, ten nech neprijíma. Avšak každý, kto je presvedčený, získa pri tejto Hostine silu k prebudeniu svojho ducha, a tým tiež spásu pred duchovnou smrťou.

Ten okamžik je tu. Holubica sa blíži. Otvorte doširoka svoje duše, stojte v modlitbe k vášmu Pánovi a Bohu, aby vás požehnanie neminulo.

Otče, stojac v Tvojej Svätej sile naplňujem svoj úrad, ktorý si mi uložil.

S prepožičanou mne Božou silou žehnám chlieb a tiež víno pre Svätú Hostinu, aby vás Svetlo preniklo a ožiarilo pravú cestu, ktorú hľadáte. Vezmite a jedzte. Pamätajte na Svätú lásku vášho Boha, ktorá sa dnes ku vám skláňa. Teraz pite z daru vášho Pána vo vážnom chcení ku vzostupu do svetlej ríše môjho Otca. Silu k tomu prijímate pri tejto Hostine.

Radujte sa. Nechajte svoju vôľu stať sa vo vás živou. Vzhliadate k Bohu, keď vás búrky obklopia. On chce, aby vám bola poskytnutá pomoc. A táto vôľa vám dá silu, vždy odoláte temnote, keď chce zúfalstvom uchopiť vašu dušu. Nepotrebujete sa obávať, lebo v sebe nesiete najväčšiu silu, aby ste zvíťazili a povzniesli sa.

Chráňte sa, aby ste ju nevyplytvali!

 

DOPIS

 

Oskar Bernahrdt.

Vomperberg, 10. 1. 1931

 

 

Vážený pán Kovář!

 

Ako som sa dozvedel od pána von der Crone, zaoberáte sa prekladom Posolstva Grálu.

Aby ste v tom nerobili žiadnu zbytočnú prácu, hovoril som o tom s pánom Fridrichom Halsebandom, ktorý je vedúcim nakladateľstva "DER RUF" v Mníchove. Celé Posolstvo je teraz už v tlačiarni v sadzbe, aby v apríli vyšlo ako jedna veľká kniha. Bolo pre to zvlášť zostavené. Sú v ňom obsiahnuté tiež doposiaľ nevytlačené prednášky.

Preklad by preto musel byť vykonaný len podľa tohto úplného diela, aby potom navždy zostal v tejto forme.

Chceme Vám preto pravidelne posielať hárky, ktoré budú v tlačiarni hotové, presne tak, ako vyjdú v poradí a čiastočne v novom texte v súhrnnom Posolstve.

Porovnajte prosím potom prípadne už spracovaný preklad s novými textami a zmeňte preklad zodpovedajúcim spôsobom tam, kde je potrebné niečo zmeniť, aby znenie presne zodpovedalo novej knihe.

Preklad by musel byť najskôr prirodzene precítený až do všetkých jemností výrazu a v príslušnej reči prekladu reprodukovaný. To nie je ľahké.

Všetky preklady tiež musia byť podrobené kontrole nakladateľstva. Nové, zhromaždené texty budú obsahovať približne 900 strán. Informujte nás však prosím, ako to všetko máte premyslené, či pri tom máte vôbec stanovený nejaký plán; lebo je v každom prípade nutné, aby šírenie Posolstva a nakladateľstvo zostalo v jednej ruke a jednou rukou bolo riadené. Samozrejme môžu pri tom byť v každej krajine do určitej mieri samostatne pracujúci, ďalší distribútori.

Budem rád očakávať Vašu láskavú správu a Vaše predstavy o tom a mnohokrát Vás zdravím.

 

Váš

Abdruschin.

 

Poznámka:

 

(V prílohe je aj pôvodný dopis s podpisom autora, teda ako na knihe, z ktorej bol robený preklad, ktorý je zaradený na stránke. Nech rovnaký dôkaz predložia aj zástancovia trojzväzkového! )

 

 

 

??. 04. 1937

 

 

Veľká vďaka za Váš dopis, ktorý mňa ako vždy veľmi potešil. Píšete, že nad hodinou vašej spomienkovej pobožnosti 18. apríla spočívala hlboká vážnosť. Zatiaľ ste iste už od pána Kovařa počula, aký bol význam tejto hodiny. Bolo to teda tam u vás správne vyciťované.

 

 

 

Že sa teraz vášmu národu dostalo najväčšieho šťastia a blaha tou mierou, že sa mu to ani nikdy nezdalo, to zaiste vás i pána V. silne vzrušilo. Tým sa však kladie tiež na všetkých veľká zodpovednosť. Mám však ku všetkým u vás takú dôveru, že verím v splnenie.

 

Samozrejme nezostanete pri tom ušetrení tiež nutnej očisty. Táto bude následkom zmeny dokonca urýchlená. S tým počítajte a neprepadnite zarmucujúcej malomyseľnosti.

 

Dnes ešte nedokážete pochopiť, akú neuveriteľnú veľkosť priniesol vášmu národu 18. apríl, aká milosť Božia prúdi nad onými z vašej krajiny. Modlite sa, aby sa ľudskí duchovia prebudili pri tom k pravému poznaniu Boha, potom, áno potom bude vaša krajina pred všetkými ostatnými najpožehnanejšia.

 

Prajem vám všetko najlepšie a mnohokrát pozdravujem!

 

 

 

Poznámka moja:

 

Tento text - dopis, vlastne korešponduje s prednáškou "18. apríl 1937", kde sa hovorí o zmene povolanosti národa. Toto živé dianie neskončilo v roku 1937, ale pokračovalo a posúvalo sa iba mierne na východ, aj keď ten západ u mnohých pretrvával nie iba v mysliach, ale aj v skutočnom prežívaní. Každý mal možnosť pokračovať vo svojom vývoji aj ďalej súbežne s novým dianím, ale nie ustrnúť na tom prežitom! A to rovnako na západe, ako aj východe!

 

 

Pochovávanie Pána 7. okt. 1949

 

Pochovávanie Pána 7. okt. 1949 do pyramídy vo Vomperbergu.

 

Brána je doširoka otvorená. Ako nikdy nekončiaci zaplavujúci prúd sa to valí nadol. Vlny Svetla tečú sem dolu a zaplavujú Svätú Horu. Zástupy anjelov zostupujú nadol a nahor a lemujú cestičku Svetla. Najväčšia mi­losť sa vylieva na miesto Svetla, kam vstúpila noha Syna Človeka na Zem, Má sa splniť sväté dianie. Je to uzavretie kruhu pre - ľudstvo. Tým sa kladie koniec rúhavému správaniu ľudského pokolenia.

Kruh diania, ktorý započal vstupom Syna. Človeka do stvorenia, sa blíži ku koncu. Splnené je dielo Pána. 

Ešte raz hovorí Imanuel, náš Pán.

 

Prišiel som a odišiel a teraz som znovu prišiel. Nebudem vam viditeľný, ale mali by ste počuť môj hlas, lebo hovorí z praživotnosti nikdy nezanikajúceho Slova, v ktorom drieme kríž života.

Cez šedivé oblaky prerazil lúč slnka a vtedy sa sklonili duchovné ruže na moje máry; nebo sa zatiahlo kalným svitom. ... a všetci anjeli začali roniť slzy bolesti, pretože ste zlyhali. Keby ma moji učeníci neboli opustili, potom by som vás ani ja nebol musel opustiť.

 

V zlatom záblesku svätého splnenia sklonil sa však kameň vernosti na moje pozemské odumreté telo a v tom duch dokonávania pozdvihol hlas a zvolal:

 

"Dokonané je!"

Vtedy bolo dokonané.

 

Zo žiarenia SVÄTÉHO GRÁLU sa ku mne sklonila biela. Holubica zo živého ducha môjho Otca. Spojila sa s mojím lúčom a vracajúc sa domov s trepotaním krídiel, vzala so sebou naspäť meč, ktorý som predtým priniesol na Zem k súdu. Archanjeli mi v tej chvíli stáli plačúc po boku, lebo prežívali moju bolesť, vyciťovali moje utrpenie, pozerali sa na moju pozemskú núdzu - nakoľko všetko to spočívalo na všetky časy v blýskaní meča.

 

Potom však prišiel deň, keď Všemohúci Boh nanovo zoslal svoje Slovo sem nadol do stvorenia a ohromnú milosť nechal sa stať skutočnosťou. Z nádoby života boli odstránené starosť, utrpenie a bolesť a k Zemi sa sklonila trvalá radosť, čistá ako žiarenie modrého neba a vôňa kvetov ľalie - nadobudnúc formu. " Či môžete pochopiť, čo to znamená? Či môžete poňať, koľko žiaľu a nerozumu, teda čo všetko ste spôsobili Svetlu, že to má - byť vzaté a nahradené radosťou?

 

Grál je nádoba života. - JA som živé Slovo z NEHO. BOH je všemohúcnosť a čo ON určí, to sa stane. Prijmite predsa všetko požehnanie a všetku živosť môjho Slova v tomto čase, lebo som pri vás tak blízko - prichá­dzajte ku mne so svojimi čistými prosbami a ja budem pri vás s mojou pomocou.

 

Vedzte :  

každý, kto videl moju rakvu, sa teraz súdil.

 

Zblúdenému ľudstvu som priniesol z Čistej Pravdy a domnieval sa, že by muselo ku mne vrúcne a prosebné zdvihnúť svoje ruky, a keď som potom pri­šiel nadol k Zemi, tu odvrátili sa odo mňa dokonca tí, o ktorých som domnieval, že sú najvernejší. Ako sa len odmenili najsvätejšej obeti Svetla?

Ani len všetka živosť Slova nedokázala ich pohnúť k tomu, aby odložili čo len najmenšiu časť sebeckosti ľudského pokolenia, ba ani žiarenie a svet­lo kríža života ich nedonútilo k tomu, aby sa postavili bezpodmienečne za moje Slovo, čo je príkazom môjho Otca.

 

Dnes teda, keď sa Zemi pripravuje taká ohromná udalosť, tu ma skoro všet­ci tí, s ktorými som dúfal raz urobiť výstavbu, opustili. Kruh mojich učeníkov sa rozkolísal a nestojí tak pevne, ako by, mal. Moji učeníci obraca­jú duchovný zrak k ich vlastnému duchovnému vnútru, namiesto toho, aby ho pozdvihovali k TOMU, ktorý im daroval milosť, aby skrz moju ruku dostali iskru z plameňa života.

Myslím, že ste ešte stále nepochopili, čo to znamená, že som sa vrátil späť k vám.

 

Moji učeníci sa domnievajú, že ich očakáva tá stará uplynulá sláva. Dúfajú, že sa môžu ešte raz slniť v tej drahej nádhere uplynulých dní. Nevedia, že s mojím uvoľnením sa od Zeme hmoty, uvoľnilo sa tiež všetko ostatné, čo malo kedysi význam. Rok za rokom, mesiac za mesiacom som čakal na to, že si oblečú nový duchovný šat, aby boli vyzbrojení pre tuto dobu, ktorá má teraz započať. Chcem predsa do ich rúk vložiť vzácny pohár, skrývajúci v sebe žehnájúce sily vody života. Nemôžem ho totiž vložiť do trasúcich sa rúk, ktoré vôbec nič netušia o jeho svätosti?

 

Ach, vy moji starí učeníci, aký smútok by ste boli mohli ušetriť mne i vám samotným. Budete, to musieť spoluprežívať, keď všetko to, pôvodne vám určené, vezmem vám z rúk, aby som to zveril inému, novému kruhu, ktorý bude pevnejší, ako ste vy. Len málo kameňov zostane štát jeden vedľa druhého na vašej rozknísanej Zemi - avšak duchovné kamene budú prvé, ktoré sa začnú knísať. Nepozorujete to ?

 

Vy ktorí máte MŇA, máte nebeskú ríšu, a čoskoro uvidíte, ako vzniká okolo vás. Vy však ktorí ste ma ľahkomyseľne od seba vykázali, vás čaká zatratenie. Predtým, keď som ešte kráčal uprostred vás, oživený hmotou skrz po­žehnanie Môjho Otca, ktorý ma poslal sem dolu, vtedy som občas očakával hodinu, keď by som vám smel naddvihnúť závoj, rozprestretý nad vami a všetkým duchovným, ešte viac naddvihnúť, než som to učinil dosial, lebo to, čo som vám ukázal, bol iba malý úsek a vy si namýšľate, že už to bolo tak nesmierne mnoho á nepochopiteľne nové. A ako by ste potom stáli pred zázrakom dokonalosti ? Často som myslieval, že by som vám mal o tom namaľoval obraz, aby ste naživo mohli pozerať, ako sú záhrady Svetla uspôsobené - ale upustil som od toho - nebolo by to viedlo k ničomu, pretože vy ste vo svojom vývoji omnoho, omnoho ďalej pozadu, než by sa bolo dalo očakávať, keďže ste k tomu mali nadostač času.

 

Každý deň svieti nad vami slnko milosti. Radosť panuje vo všetkých nebeských úrovniach Svetla, radosť a víťazstvo zvestujú sväté zvony. Šumivým zvukom duní to celým stvorením, že ja IMANUEL som súdil ľudského ducha mečom môjho Otca, ale, že sa teraz meč vrátil do mojej ruky a, že zemi je teraz uvoľnený vzostup do svetlých oblastí. . ak chce !

Vy všetci, ktorí ste smeli mat v rukách moje Posolstvo živej Pravdy a spravodlivosti, máte teraz vypochodovať a žiť v Pravde kríža, ktorú som vám priniesol v mojom Slove ako živú formu nezmeniteľného Božieho chcenia.

 

Kto z vás v tomto čase zlyhá, kedy sa mal ukázať v plnej svojej sile, toho ja vyškrtnem z knihy života. Ohnivé rydlo spravodlivosti spáli jeho meno a vymaže na celu večnosť.

Ja sám prebývam u vás a dívam sa na vaše viny. Počúvam vaše slová i vaše činy a niektoré tajné nemravnosti musím spozorovať u tých, ktorým kedysi platila moja plná dôvera. Avšak vidím tiež vrúcne snaženie mojich niekoľko verných a im sa má teraz, dostať plného požehnania môjho božského splnenia. Chcem ich vyzdvihnúť na najvyšší stupeň trónu sve­tov; ako PARSIFAL chcem im podať z potravy všemúdrej dokonalosti a ako IMANUEL chcem im dať meč činného duchovného života, lebo potom už nikdy nezblúdia na ceste splňovaní.

 

Štyria archanjeli stoja so zlatými nádobami u prameňa života, v ktorom sa zrkadlí obličaj BOHA OTCA a všetka jeho Svätosť a dokonalosť. Kvapku po kvapke čerpajú z neho svojimi svetlými rukami a plnia nádoby, vložené im do rúk vôľou Všemohúceho. Bohaté požehnanie a nevyčerpateľná moc sa spoja v jeden prúd, ktorý prúdi a žiari a predsa je presne tak krištáľovo čistý a naplnený životom, ako svetlé modro svietiace oko prakráľovnej Elizabeth, stojacej za štyrmi archanjelmi ktorá svojím životodarným pohľadom posväcuje tie štyri zlaté nádoby, držané nad Zemou archanjelmi a až po okraj naplnené prianím Stvoriteľa -- tak kľačia a čakajú na slovo, ktoré im poručí, aby vyliali požehnanie po Zemi -- bude záležať od vás vy ľudskí duchovia, kedy nastane tá hodina - môže sa to stať ešte v tomto okamihu, ak uvoľníte miesto pokore a vynasnažíte sa od teraz stáť neustále čisto a slobodne i veľkoryso v službe, určenej vášmu duchu ale môže sa to aj navždy oddialiť - - a potom Zem už nebude môcť zažiť požehnania tisícročnej ríše - - a vy budete mat na tom vinu.

 

Avšak hučaním pretiahne to cez všetky ríše, keď ma uložíte do lona Zeme, potom, čo som sa vrátil, aby som bol pri vás vo všetkej svetlej nádhere z lona môjho Otca.

 

Zunením prinesú zvony Svätého Grálu volanie života a nad Zem vylejú dych obnovenia - a potom, pozemskí ľudia, začne hodina, keď Zem bude pomaly opäť môcť byt vyzdvihnutá ku Svetlu. Vtedy nastane chvíľa, keď bude zase môcť vstúpiť do kruhu jej pôvodného určenia. Ach, ľudskí duchovia, vy nebudete môcť pochopiť význam tejto hodiny, skrývajúcej v sebe príliš mnoho božských milostí a živých zázrakov, než by ste to mohli pochopiť úzkym ohraničením horizontu vašej chápavosti.

 

Zaplesať by ste museli, ak sa domnievate, že musíte zmierať utrpením, jasať by ste museli, keď moja pozemská schránka sa ponorí do hmoty, lebo je z hmoty a tým sa uzavrie stará doba a začne nová.

Všetko, čo ste mi pozemsky spôsobili, tým zanikne a uplynie. Pozemské vlákna, ktoré ste okolo mňa nakládli, sa uvoľnili a z najvyššieho vrcholu pozemsko-duchovnej pyramídy vyrazí nová hodina, aby mocným zunivým volaním zvestovala, že začína obnovovanie, že Všemohúci Boh poručil, aby nastal koniec a prišiel nový začiatok.

 

Vy, ľudskí duchovia vám bude otvorená nová brána k hodine, keď sa pozemsky splní to, čo bolo určené v duchu. Moja smrteľná schránka bude vložená do Svätej Zeme - to znamená ukončenie zašlej doby. Povstalo však nové znamenie: Pyramída týčiaca sa na mojom zaniknutom tele, ktorá svojím vrcholom čnie až do nádherného Svetla, odkiaľ si čerpá požehnanie obnovovania, prinášajúce splnenie pre tento prichádzajúci nový čas. Ľudskí duchovia, započúvajte sa teraz hlboko do seba - - potom budete vnímať tiché našepkávanie a napomínanie, zrodené z hĺbky vášho ducha - a to je znamenie tohto teraz začínajúceho nového času, v ktorom sa vy všetci musíte stať novými pravými ľuďmi.

 

Teraz prichádza hodina, keď vchádzam k môjmu Otcovi na obdobie večnej chvíle. Budem vzdialený od stvorenia, pretože táto hodina sa nesmie skaliť pozeraním na vaše ničotnosti a vzdor tomu budem stále uprostred vás so zvýšenou silou, lebo to má byt dané už naposledy milosťou obnovenia.

 

Buďte pokorní, pozemskí ľudia, nakoľko nebeská ríša je blízko! PÁN BOH požaduje vašu službu !

 

Otvorte sa úplne, lebo máte byt obnovení a s vami všetko, čo k vám patrí. JA však, IMANUEL, ja sa radujem s vami, ktorí máte čisté chcenie a pokorné zdvíhate ruky.

 

PÁN, môj BOH; Buď Ti vďaka! Amen!

 

Pomodlime sa:

Pane! Tvoja láska je nekonečná a Tvoja múdrosť nad  všetko pochopenie.

PANE ! Sľubujeme Ti, nech naša vernosť a naša láska Ti patrí na celu večnosť.

Amen

 

 
© (2005) ibis all rights reserved.