Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Podľa Božích zákonov musí sa teda aj Boží vyslanec podrobiť vôli Božej a preto až má pôsobiť v hrubohmotnosti, tak sa musí do nej vteliť. Rovnako do bezbytosného môže vystúpiť iba bezbytostná časť Imanuela, ktorá tam aj vystúpila po vtelení, aby nenastala medzera v prežívaní tohto vteleného vyslanca Božieho. Prežitia z  Jeho minulej inkarnácie na Zemi sú pre neho trvalé, ale chýbali by mu boli prežívania ľudstva počas dozrievania jeho vteleného hrubohmotného tela. Práve preto musela byť vyzdvihnutá bezbytostná časť k Bohu, aby sa mohla zúčastňovať na našom prežívaní. Aby nenastala pre neho žiadna medzera!!!

Kométa, ktorá nám teraz ohlásila Jeho pozemské prebudenie bola pre neho znovuspojením bezbytostnej časti vyzdvihnutej k Božiemu trónu s časťou vtelenou v hmotnosti, čím došlo k  Jeho prebudeniu, tj k rozpamätaniu sa jeho nástroja, hrubohmotného tela na predchádzajúcu inkarnáciu na Zemi. Len takto to mohlo byť myslené v Jeho a aj biblických proroctvách, ktoré sa nesmú rozchádzať s Božími zákonmi.

Toto je citát Syna Človeka z Odpovedí na otázky; otázka č. 51.

"Títo "mudrci" sú v skutočnosti tak naivní, že im samozrejme ani nenapadne myšlienka, že aj z Božstva na zem prichádzajúci musí čakať na dozretie pre neho nezvyklého tela. Že aj on je práve tak nútený sa najskôr správne naučiť používať tento pozemský nástroj ešte prv, ako môže začať plniť svoju úlohu. Podľa toho bude tiež musieť dokázať správne používať mozog, a to všetko si vyžaduje určitý, nám už známy čas, najmä preto, že taký vyslanec sa nemôže rátať medzi médiá - ktoré často pôsobia vychádzajúc nad stav ich vlastného ducha - tiež nie medzi inšpirovaných, ku ktorým patria mnohí veľkí umelci. Vyslanec Boží však pôsobí vedome, sám zo seba, lebo on má prameň v sebe. V tom, teda aj v nutnom spôsobe pozemského vývoja spočíva veľký rozdiel a tak aj rozriešenie nechápavého postoja niektorých ľudí k životu a pôsobeniu vyslanca Božieho."

Toto je dôkaz, že istý čas potrebuje na dozretie svojho nástroja aj Vyslanec Boží a že počas tohto času je mimo nášho prežívania. To bolo teraz ale vylúčené a on od Božieho trónu všetko naše prežívanie mohol sledovať.

Takýto bol teda priebeh nami prežívaných udalostí a ich vysvetlenie podľa zákonov Božích, ktoré nemôže ani On sám obchádzať. Vianočná kométa teda ohlasovala pre nás očakávanú udalosť a zároveň to bol akt znovuspojenia inkarnovanej časti v hmotnosti s bezbytostnou časťou. Bol to podobný akt, ako pri predošlej inkarnácii na zemi, ktorý bol podaný v  Obrate svetov a v prehlásení. Bol to akt, keď moc Svetla zakotvila v hrubohmotnosti!!!

Keď teda hrubohmotná nádoba Vyslanca Božieho nemohla vystúpiť k Božiemu trónu, musela zostať niekde v hmotnosti. Na to, kde to bolo, už zástancovia tohto tvrdenia nevedia odpovedať. Kométa sa objavila v blízkosti Zeme, ale pre pozemšťanov nemala typický tvar kométy, lebo jej smerovanie bolo priamo k Zemi aby bol dosiahnutý priami a tvrdší účinok. Nepozerali sme sa na ňu teda ako na hviezdu vlasaticu, ale ako na hviezdu, ktorá je zahalená do hmly a jej okolie žiari. Pre obyvateľov inej planéty, ktorí sa na ňu pozerali z boku, by to bola pekná vlasatica a jej účinok by bol pre nich jemnejší. A tak to aj bolo!

Môj komentár uvádzam kurzívou, teda písmom nakloneným, čím chcem upozorniť na to, že je to len ľudské slovo, ktoré môže byť aj nesprávne. Naproti tomu ale moje slovo porovnávam so SLOVOM BOŽÍM, ktoré je písané písmom rovným, teda by malo byť pre nás nepokriveným.

O tom, či moje slovo sa zhoduje so SLOVOM BOŽÍM, už musí rozhodnúť sám čitateľ. Moja snaha bola smerovaná ku pomoci tým, ktorí to ešte nedokážu. Snažil som sa riadiť len podľa POSOLSTVA.

"Kto prijíma, musí dávať ďalej!" O tom, že ináč dochádza k poruchám a zastaveniu, som sa sám už viackrát presvedčil. Preto túto moju snahu tak aj chápte. Je to možno pomoc pre niektorých, ale aj pre mňa! 

Pravdivosť prežitého som si potvrdil až po tomto pochopeným a priliehavým slovom

z Doznievania PG; prednáška:

Očistné plamene

"Lúč lásky, ktorý dnes už po mnohých mesiacoch zasahuje túto Zem po prvýkrát, je predposlom samotnej lásky Božej, ktorá sa opäť blíži k jej pozemskému obalu, sledujúc dráhu hviezdy, približujúcej sa stále bližšie v prasile svojej duchovnej podstaty k pozemskému ľudstvu.

Rúti sa s hukotom ako Boží posol, ako svedok Toho, ktorý bol vyslaný, aby splnil najsvätejšiu vôľu!"

Jaroslav Koškár

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.