Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Moja viac ako tridsaťročná skúsenosť pri poľovaní na všetky druhy zveri žijúcej u nás ma doviedla k neuveriteľnému zisteniu. Toto zistenie súviselo aj s mojim objavom na tejto stránke popísaného prírodného zákona a následného vynálezu ochranného prostriedku na ochranu lesných stromčekov proti odhryzu zverou.

            Tento objav spočíval v tom, že som zistil, reagovanie zvierat na moje myšlienkové obrazy. No a toto je vlastne predpoklad úspechu alebo neúspechu každého lovu na každú zver. Podľa toho, ako si človek dokáže ustriehnuť svoju myšlienku počas lovu, taký úspech dosiahne. Zver dokáže vidieť myšlienkové formy poľovníka, ktorý chce zver loviť. Takisto aj myšlienkové formy toho človeka, ktorý loviť nechce, ale naopak, chce zveri poskytnúť pomoc. Dokonca človek svojimi myšlienkovými formami dokáže zver doslova zhypnotizovať až do tej mieri, že zver sama príde až k lovcovi.

Naši predchodcovia, predhistorickí lovci toto všetko vedeli a aj to pri love využívali. Ešte aj dnes môžeme objaviť dôkazy v starých jaskyniach Tasili a Altamíra, kde sú po stenách kresby zvierat. Pri týchto kresbách sa lovci dostávali do akéhosi druhu tranzu, počas ktorého dokázali na zvieratá hypnoticky pôsobiť a dosiahnuť pri love úspech. Toto je aj nové, ale zatiaľ jedine správne vysvetlenie, prečo starovekí lovci kreslili po skalách zvieratá.

V tomto objave môžeme nájsť dokonca odpoveď na zdomácnenie rôznych druhov zvierat, ktoré začal človek využívať vo svojom živote.

Posledné roky môjho poľovania som už vlastne zasvätil iba pokusom na mojom novom objave. Neuveriteľné zážitky z tejto oblasti by zaplnili celé zväzky kníh. To ale nie je potrebné, aj keď som o tom uvažoval; lebo som sa dostal ku knihe, v ktorej sa mi moje zistenia potvrdili, ba dokonca ešte aj nejasné miesta vysvetlili. Ba čo viac, toto je hlavný dôvod toho, že som úplne prestal poľovať a začal sa venovať celkom iným, na prvý pohľad celkom odlišným oborom. Práve preto sa aj moja stránka možno bude niekomu javiť ako zmes nesúvisiacich titulov. Ale nie je tomu tak. Len znalí človek pochopí už dávno známu pravdu: že všetko so všetkým súvisí! No a v prírode, ako aj v celom vesmíre to platí dupľovane.

Práve teraz sa dostávame k miestam, kde začína tento objav súvisieť so zdanlivo nerovnorodým. Sú to prírodné katastrofy, ktoré sa v posledných rokoch začínajú až nápadne stupňovať a táto súvislosť vlastne podáva dôkaz prírodného zákona, ktorý som popísal. Myšlienkové formy človeka majú zásadný vplyv na vývoj a priebeh prírodných katastrôf a následne sa dokazuje aj ďalšie moje tvrdenie, že zvieratá dokážu tieto myšlienkové formy vidieť.

Pri poslednej veternej katastrofe v Tatrách prehlásil riaditeľ TANAPu, že zvieratá sa vopred vysťahovali z ohrozených lokalít, že to nejako cítili. Rovnako po poslednom veľkom zemetrasení a následných záplavách sme sa mohli dozvedieť z médií, že sa v miestach nešťastia nenašli uhynuté žiadne zvieratá, ale len ľudia. Čo to dokazuje? Podopiera to oje tvrdenie, že zvieratá dokážu vidieť jemnohmotné formy a sú teda v našom ponímaní jasnovidné. Kedysi boli takí aj ľudia. No dnes sa u človeka tento jav vyskytuje veľmi zriedkavo. V jemnohmotných úrovniach všetko dianie predchádza nášmu hrubohmotnému dianiu a preto možno jemnohmotným zrakom vidieť už priebeh tohto u nás ešte len následného diania.

Rovnako aj nevysvetliteľné samovraždy vodných cicavcov je možné vysvetliť na základe objavu tohto prírodného zákona. Je to reagovanie týchto zvierat na myšlienkové formy všetkých ľudských samovrahov, ktoré tieto zvieratá dokážu vidieť a podriaďujú sa im.

            Toto všetko je už podrobne popísané v jednej pre mňa veľmi cennej knihe, ktorá už bola spomenutá viackrát na mojej stránke. Rovnako sa z nej môžeme dozvedieť o všetkých súvislostiach, ktoré sa doposiaľ zdali mnohým neznalým, ako nesúvislá zmes zbytočností. Opak je však pravdou, lebo zbytočnosti doposiaľ človek radil na to najpoprednejšie miesto a preto ho zákony vesmíru, alebo Božie, tak zdanlivo kruto trestali, ba ešte ho len začnú!!! Lenže slovo trest, je tu nesprávne zvolené. Lebo je to všetko len spravodlivá odmena za naše skutky, alebo len myšlienkové zahrávania, ktoré sa teraz v súde začínajú ľudstvu vracať aj s úrokmi. BOH nás teda netrestá, len nás nechá používať svoju slobodnú vôľu až dokonca, ale zároveň nás naučí niesť za svoje pomýlené skutky aj patričnú zodpovednosť, ktorú človek dostal tiež do vienka od svojho Stvoriteľa.

Spomínaná kniha má názov:

VO SVETLE PRAVDY

                                    S podtitulom          POSOLSTVO GRÁLU

                                    Druhý diel:             DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU

aj na kompaktnom disku

 

© (2005) ibis all rights reserved.