Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Kompletné Posolstvo Grálu je už v elektronickej podobe dostupné na tejto stránke pod odkazmi Vo Svetle Pravdy a Doznievania

DOPLNENIE 

Ospravedlňujem sa všetkým čitateľom, ktorí si už u mňa objednali pôvodné PG, ale nemali v ňom prednášku: 3. augusta 1930, ktorá síce bola v obsahu, ale v texte chýbala. Stalo sa tak nedopatrením, ktoré bolo asi zapríčinené stratou tejto prednášky pri kopírovaní a mojim nie dôsledným prehliadnutím, ktoré som vždy robil pri každej kópii, ale tento fakt som ani ja nepostrehol.

Bol som na to upozornený jedným čitateľom, ktorý mi dokonca poslal ešte aj pre mňa neznámu obhajobu Abdruschinovu pred súdom, keď bol zradený aj svojimi stúpencami a nakoniec obvinený bujnejúcou nacistickou mašinériou.

Rovnako doplňujem toto dielo ešte o dva dokumenty, ktoré som ja síce vlastnil, ale v jednom prípade som ho nezaradil do tohto diela preto, že dopis sa mi zdal príliš adresný konkrétnej osobe a v druhom prípade som tak urobil z dôvodu, že text je zahrnutý v iných súvislostiach v PG.

Teraz tak robím z dôvodu, že uvedený text je aj tak vlastne známi medzi niektorými čitateľmi a teda nebude na škodu, keď bude aj v tomto úplnom diele Abdruschina.

Každý, kto bude mať záujem, si tento text teda môže teraz doplniť do tohto diela.

V dohľadnej dobe ešte doložím a vysvetlím na jednej konkrétnej prednáške, aký rozdiel je medzi tým dielom, ktoré ponúkam čitateľom a ostatnými verziami, ktoré sú známe doposiaľ.

 

3. augusta 1930.

Od Abdrushina

Tým, ktorí smeli trvale prebývať na Hore, prichádza teraz čoraz bližšie hodina, kedy sa budú musieť porátať so všetkým, čo tu mohli duševne získať. Každý bude musieť dokázať, akú zrelosť dosiahol a či všetko, čo smel dostať, prinieslo u neho ovocie.

Tak mnohému smel svojím tunajším životom uniknúť, o čom on nič nevie. Ale objasní sa mu to, keď bude musieť byť zavrhnutý v súde, pokladaný za príliš ľahkého.

Potom ho to vrhne opäť nazad do tkaniva jeho starej karmy, ktorá dosiaľ naň čakajúc, bola zdržaná Svetlom. Ak však čas správne využíval, a duchovnú silu nielenže nezoslaboval, ale ju premieňal na hodnoty svojej duše, potom to zlé v sieti jeho karmy nemôže prísť k novému životu, ale vyschne vplyvom Svetla, zatiaľ čo všetko dobré v ňom dostane príliv sily, zosilnie a pozdvihne ho k čistým nivám. Mnohí z vás sa divia, že neustále poukazujem na prítomnosť nezrelosti, aj keď sa všetci domnievajú, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, dokonca možno i viac. Ja však hovorím, že sa tak nedialo!

Dbajte už raz na seba, zvlášť keď prídu návštevníci z nížin, ako v posledných týždňoch. Vynárajú sa sťažnosti, že ten alebo onen človek prináša so sebou nepokoj. Že dokonca tu v hale, ako sa zdá, sa tým rušia záchvevy pri prednáškach.

Nejeden účastník nemôže ani poslúchať s obvyklým pokojom a jasnosťou. Je to samozrejme znamenie veľmi smutného druhu. To charakterizuje kadečo, celkom isto! Ale necharakterizuje návštevníka, ako by sa pritom myslelo; ale charakterizuje duchovnú podstatu jednotlivca tu na Hore, jeho stupeň zrelosti alebo nezrelosti.

Kto sa tu hore spomedzi bývajúcich dá ešte teraz vyrušovať hociktorým návštevníkom, ten sa nestal zrelým! Zmeškal využiť čas, ako sa patrilo! Nebral vážne mnohé varovania a výstrahy, nevzťahoval ich na seba a ľahkomyseľne zmeškal poslednú lehotu, danú mu k tomu.

Uvážte: Teraz sa bude Hora pomaly zapĺňať, už nebude opäť prázdna a budú prichádzať zástupy, prinášajúce so sebou strach, nemoc a núdzu, skrúšenosť, obavy, čiastočne tiež najhroznejšie zúfalstvo! A všetci budú hľadať pomoc! Voči ním musia predstúpiť silní ľudia! Ale tiež voči tým, čo prídu s veľkou radosťou, jasajúc poznaním! A plným právom! Hrozný zmätok tisícorakých prianí sa zvládne!

Lenže takí ľudia, ktorým už jednotlivý návštevník ide na nervy alebo ich znepokojí, tí také nedokážu! Boli by jednoducho obchádzaní, aby nespôsobili nielen škodlivé sklamanie u hľadajúcich, ale dokonca nezasievali ešte zmätok do viery v Posolstvo.

Nie sú vôbec jemne vyciťujúci, ako by radi chceli uveriť, ale iba rozmaznaní a tým zmäkčilí a slabí! To cudzie, inorodé ich dokáže vyľakať z vnútorného pohodlia bezobsažnej apatie, ktorú si udržiavali a považovali za duchovnú zrelosť. Z príjemnej blaženosti navyknutých záchvevov sily Svetla, ktorej blízkosť smeli užívať a ju užívali, ba doslova brali ako požadované bez toho, aby tieto záchvevy boli zhodnocovali pre dušu, pre získanie jej zrelosti, ktorú musí mať.

Žili iba v spokojnosti. Zhodnotiť však znamená: Hýbať sa, využívať čas v húževnatej bezohľadnosti voči sebe samému, každý okamih!

Nech sa teraz každý skúma s najväčšou prísnosťou! Kto sa skutočne pokúšal v tichej hodinke vylúčiť zakaždým všetko, čo ho denne zamestnáva, aby si vytvoril predstavu o vážnosti týchto dní! Zakaždým, neprestajne, až kým to v ňom konečne neožije. Aj keby to spočiatku bol iba výraz všetkého toho, čo tu na Hore už prebiehalo za uplynulých 11 mesiacov. Nepremeškalo sa vždy ho upozorňovať na podstatné veci.

Ak sa však dnes bude poctivo spytovať, bude si musieť priznať, že nielenže mnohé už nevie, ale aj to, o čom verí, že ešte vie, nie je v ňom živé, lebo si to sám neprivlastnil.

S námahou nájde iba prázdne zapamätané vety, zafarbené do slov, ktoré si musí vtiahnuť do pamäti, keďže stoja iba ako tiene vedľa neho. Môže si ich zostaviť do myšlienok! Iste! Ale to nie je život! Živé zakotvenie prináša v každom okamihu a bez námahy také vyciťovanie, ktoré sa bezprostredne sformuje do obrazov, ktoré potom treba už iba opisovať. Obrazy zostávajú rovnaké po všetky časy. Tým sa ani pri opisovaní nikdy nič nezmení a možnosť pomýlenia alebo zabudnutia zostane navždy vylúčená. Človek nepotrebuje pri tom vopred napnuto rozmýšľať, lebo je to tu! Duša to berie nakoniec pri odlúčení so sebou ako zisk, pretože sa to mohlo stať časťou jej prežívania.

Tak sa to bude požadovať od každého jednotlivca, ktorý mal tú prednosť pred všetkými ľuďmi, že bol tu! Živo musí niesť každý v sebe všetko. Potom sa nemusí nikdy pýtať, nepotrebuje radu! Nemôže ísť po nesprávnych cestách a každému môže všetko správne vysvetliť.

Kto môže teraz povedať o sebe, že je tak vyzbrojený?

Bude to čoskoro 12 mesiacov, čo tu hore býva určitá spoločenská vrstva a za tento čas by účastníci boli mali utvoriť jeden pevný kruh, pevný ako oceľ, od ktorého sa musí odraziť všetko, čo sa odváži naň naraziť, tiež bez zanechania čo len najmenšej stopy. Ale aj všetci ostatní sa musia dostať tak ďaleko dopredu, že ich bude môcť považovať za vzory každý prichádzajúci zdola!

Ak je tento kruh už dosť pevný, tak nikdy nemôžu nastať poruchy záchvevov tu hore! To je úplne vylúčené. Nezdravé, cudzie sa odtiaľ stratí, akoby vôbec nebolo a je nemysliteľné, že by mohlo zanechať nejaký vplyv!

Teraz sa poobzerajte, kde to až došlo. Pozrite sa tiež na tých, ktorí tu hore ešte podliehajú ľudským náladám; pociťujú, že ich iní urážajú alebo znevažujú, myslia vôbec len na seba, ako to takí robia; stále sa hnevajú na seba i na iných a sú nespokojní! Skrátka, kto ešte narúša harmóniu v najmenšom, či už je to nie priateľským tvárením sa alebo nahnevaným správaním...tí všetci sú nezrelí tu na Hore! Nevyužívali silu, ktorú obdržali a v ktorej stoja ešte aj dnes. Vyhýbajte sa im! Blíži sa hodina, keď budú musieť padnúť, lebo už skoro budem požadovať všetky sily od každého. Budem požadovať plnú službu v radosti a vďake! Alebo, kde to nepôjde, od povolaných kríž! Preto využite silu, zhodnoťte ju pre seba! Prehodnotenie nie je však nepotrebným rozmýšľaním, vyčerpávaním sa, ani prechovávaním mučivých myšlienok o hodnote alebo nehodnote samého seba, alebo iných, ale je to čulé, radostné uchopenie okamihu, bez ohľadu, či tento skrýva príjemné alebo zlostné. Zahoďte za seba, čo vás chce skľučovať a hľaďte s odvahou a dôverou v ústrety prítomnosti! Viete, že táto nemôže nič pokaziť, ak stojíte správne.

Tu hore musia byť silní ľudia, nijaké slabé skleníkové rastliny, ktorými môže otriasť už každý závan vetra! Kto pozná vážnosť svojho poslania, ten vie, že som tu k boju na zemi a potrebujem okolo seba silných bojovníkov, ktorých nemožno dojať ani ovplyvniť! Stoja pevne a mocne v najhorších zmätkoch! Nikdy nesmiem byť nútený pozerať ešte naspäť, ale pri vedomí neotrasiteľného verného valu za mnou, môcť kráčať vždy len dopredu. Bojové pole pre môj meč sa má nachádzať iba predo mnou, aby som mohol kliesniť cestu pre celé ľudstvo, ktoré chce v budúcnosti slúžiť Božej vôli!

Preto preč so všetkými slabými, ktorí nevynaložili odvahu k zosilneniu! Pri návale hľadajúcich by sa stali iba hracími loptami, ale nie ich pomocou! A to nie je chcené! Budú odvrhnutý z kruhu, ešte skôr, než narobia škody a zmätky. Teraz musí byť s bezohľadnou prísnosťou vylúčené, čo ešte stále chorľavie takou slabosťou.

 

- -- -- -- -

 

Skôr bol na chodbe Gaestehausu pripevnený

Pánom nasledujúci lístok:

K 30. máju:

"Ste na Hore spásy. Oko Pána na vás spočíva!

Otvorte doširoka svoje duše, aby mohli čerpať z prameňa života novú silu k ďalšiemu bytiu, ktorá v týchto dňoch zaplavuje celé Stvorenie.

 

Nehovorte mnoho! Zvážte každé slovo, skôr než ho vyslovíte. Zpätné pôsobenie slov a činov je tu silnejšie ako v nížinách.

Buďte tichí a zbožní v duchu, aby ste boli úplne účastni všetkých darovaných milostí."

"Deň začnite a končite modlitbou!"

 

Opis dopisu PÁNA jednému hercovi

Na Vomperbergu, 30.10.1934

Zariadil som, abyste mohol teraz viac čítať prednášky a tým sa v tom vyvíjal, aby ste bol pripravený, keď v najbližšej dobe majú začať prednášky pred väčším okruhom ľudí.

Ak ste Vy ako herec rozvinul tiež k vysokému stupňu umenie reči, tak je to predsa len niečo iného, odovzdávať živé Slovo.

Živé Slovo musí byť vyslovované v prvom rade celkom prirodzene, nie teatrálne alebo s nápadným odsekávaním slov. V tomto druhu reči sa musí súčastne zachvievať i osobné teplo, pretože tieto slová sa vo svojom druhu zachvievajú v zákonoch stvorenia. To nech je pre Vás, prosím, v prvom rade dôležité. Je to najväčšie umenie, ktoré tým môžete rozvinúť. Slovo to vyžaduje. Nenútená prirodzenosť pri plnom ovládaní čistej výslovnosti, oprostené od vplyvu nárečia. aj pri hlasnej reči žiadne preháňanie a tiež sa vždy držať v medziach prirodzenej hlasovej polohy. Musí to byť reč budúcnosti, ktorú prinášate. Príkladná, strhujúca teplom a budujúca v sile.

Ako umelec ma pochopíte, a ja sa budem tešiť, keď dosiahnete tohoto cieľa, aby ste v dohľadnej dobe vedel takto pôsobiť.

Pozdravujem Vás

 

Z obhajoby Abdrushinovej pred súdom dňa 22. októbra 1939

( časť)

Čím viac premýšľam, môžem priznať, že moje diela, preložené do mnohých jazykov, aj keď sú čisto vecné, sú odmietané a bojujú proti ním práve Židia. Tiež proti mne osobne.

Krátky pohľad na život na Vomperbergu ukazuje jasne a zreteľne, že som si sám nerobil žiadne nároky na osobné výhody. Mnoho zamestnancov a pomocných síl, ktorým bolo treba preplatiť ročne 70.000 šilingov, tu neboli pre mňa, ale vyžadovala si ich prítomnosť mnohých spolubývajúcich, k ich príjemnému a pohodlnému životu prispievajúcich.

Ja som všetkých týchto ľudí nepotreboval.

Bolo však považované za samozrejmé, že som všetky náklady niesol sám.

Nie inak tomu bolo s mnohými vecami, o ktorých sa vôbec nechcem zvlášť zmieňovať. Bolo to temer neskutočné, keď sa na to triezvo dívam, a iba teraz sa mi javí mnohé v naprosto inom svetle.

Obraz môjho pôsobenia doplňuje i to, že som vydával tiež ešte tisíce obedov potrebným ľuďom z Vompu, Schwazu atd. Behom posledného roku boli vedené i mená všetkých tých, ktorí dostávali stravu zdarma, a k tomu často i oblečenie pre dospelých a deti.

Ani škola nevznikla kvôli mne, ale len kvôli deťom ostatných a vyžadovala veľký ročný príspevok z mojej strany, aby mohli byt zaplatené učiteľské sily a dane. Nie inak tomu bolo i s elektrickou práčovňou, s kuchyňou a priestorom pre spoločné stravovanie a so všetkým, čo k tomu patrilo, rovnako ako s lanovkou, stavbou cesty a ich udržiavaním, zavedením vodovodu, hasičským zborom. Ja jediný som za to zodpovedal, nakoniec ako za všetko, čo prinášal veľký počet ľudí a čo prispievalo k ich príjemnému bývaniu.

Keby som chcel ísť do všetkých jednotlivostí, muselo by to znieť nepravdepodobne, predsa že je to čistá skutočnosť. Nakoniec by to však zase dokazovalo, že som bol príliš ponorený do svojej spisovateľskej práce. Žil som v nej, bez toho, aby som poznával, ako často a mnohostranne som bol využívaný práve všetkými tými, ktorí sa potom postavili proti mne, akonáhle už nemohli mať z toho žiadny úžitok.

Pre mňa to bola od začiatku až do konca záťaž, i keď tu a tam prinášala občas opravdivú radosť. Na nejakú výhodu nebolo ani pomyslenia a nikdy by k nej nedošlo. Kto pozoruje všetko objektívne a správne, musí byť o tom presvedčený.

Ja môžem len povedať: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných.

Čo sa potom týka tak často používaného výrazu "sekta" alebo "Náboženské spoločenstvo", môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad.

Už počas mnohých rokov stále a opakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani cirkev ani sektu, ani náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, ale že mojim jediným úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo stvorení. Poznať ich, je pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení potrebné a môže všetkým byť len k úžitku.

Dokazujú to i moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem o tom ďalej rozširovať.

Ak teraz v rôznych zemiach a štátoch mnohí čitatelia mojich diel sa stretávali a zjednocovali vo zvláštnych spolkoch, tak sa to dialo len preto, aby sa mohli ponoriť ešte viac do obtiažnej látky. Ako základ pre svoje stretnutia si vzali moje diela, čo konečne vyplýva zreteľne z ich stanov. Ja som nemal právo niečomu takému brániť a nevidel som k tomu žiadny dôvod.

Ja som však nebol nikdy členom týchto spolkov a nemal som z nich žiadne výhody. Ony totiž pracovali len pre seba a platili prirodzene tiež svoje príspevky len svojim spolkom, takže nikdy neexistovala medzi týmito rôznymi spolkami v rôznych štátoch žiadna vzájomná súvislosť.

Nadácie jednotlivých osôb nie sú s tým v rozpore.

Preto nemôže byť reč o nejakej sekte. To sú všetko zlomyseľné fámy, ktoré boli rozširované prevažne s mnohými inými nezmyslami i z rôznych častí katolíckej cirkvi, ako presne viem, pretože táto videla vo mne k počudovaniu akýsi druh konkurencie, ktorej sa obávala, čo je rovnako bezdôvodné.

Z týchto prameňov vychádzali tiež povesti o kultu nudizmu a iné nezmysly, ktoré sú v priamom rozpore s mojim životom a dielom.

Pri presnom pozorovaní sa všetko posúva do iného, správneho obrazu, ktorý je tiež patrične z tohoto skutočného podkladu posudzovaný, nikdy však nie je odsudzovaný.

Chcel som ľuďom sprostredkovať výsledky mojich pozorovaní a výskumov z oblasti samočinných zákonov vo Stvorení alebo v prírode, aby boli ľuďom prospešné, inak nič. To tiež vyplýva dostatočne zreteľne z mojich prác, čo samo už môže byť dôkazom.

Potom, čo som vecne vysvetlil týchto niekoľko bodov, dovolím si zmieniť sa o základných psychologických dejoch, ktoré sú v týchto veciach rozhodujúce. Väčšina ľudí ich už pozná z vlastných, mnohostranných skúseností. Samy o sebe neprinášajú nič nového, ale práve pre svoju všednosť sú ľahko prehliadnuteľné aj tak, že majú rozhodujúci význam.

Ak niekedy proti niekomu náhle niekto zaútočí, postaví sa na stranu útočníka postupne ešte rada ľudí, ktorí by si sami od seba nikdy niečo takého nemysleli. Títo ľudia byli naopak presvedčení o naprostej správnosti toho, čo poznali a čo zodpovedalo pravde. Náhle sa však niekto snaží vrhnúť špatné svetlo na všetko, čo doposiaľ pozorovali zo správnej strany podľa svojho slobodného presvedčenia. A ten niekto to robí možno z osobnej nenávisti alebo závisti, zloby alebo sklamania, že nedosiahol zvláštnych výhod, alebo i z iných dôvodov. Skrátka ovplyvňuje ľudí a získava tých, ktorí sa rozhodujú ísť s ním z rôznych dôvodov alebo ľudských slabostí, aj keď k tomu nemajú dôvod.

To je obecná skúsenosť, ktorú je možné stále a znovu pozorovať a ktorá si vyžiadala behom celých dejín ľudstva nespočetných obetí, ktoré po smrti boli neskoršie ako také poznané a oslavované.

Toto sa deje neustále v malom živote jednotlivcov rovnako ako vo veľkom v živote národov. Keď sa potom k tomu pridá ešte pripútanie na udalosti, ktoré k tomu zdanlivo prispeli, tak sa obratne vybuduje na tomto klamnom zdaní stavba, ktorá je často umeleckým dielom klamstva.

Nie inak je tomu v našom prípade. Vo svojom úsilí o ciele iba duchovné zameriavam svoju činnosť na jediné pole, na ktorom sa pohybujú už po tisícročia vedľa skutočne vážne hľadajúcich i mnohí ľudia, ktorí sa zdržujú na okrajoch tŕnitej cesty číhajúc, aby sa hneď zavesili tam, kde očakávajú niečo zvláštneho, aby sa priživili na výsledkoch, ktoré obtiažne vybojovali iní, a aby ich využili pre seba.

Kde sa im to nepodarí, bojujú nenávistne a pomstychtivo proti tomu, ku ktorému sa tlačili a na neho sa zavesili svojimi vlastnými želaniami. Neštítia sa žiadnych odporných prostriedkov v klamnej predstave, že na tomto poli je obtiažne oslabiť a vysvetliť nimi zostavené falošné tvrdenia.

Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko čo som povedal, je vytlačené, t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, kvôli ktorým ľudia našli ku mne cestu a tiež všetko robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len k ideálnym účelom pre podporu duchovnej činnosti.

Na týchto mojich slovách nesmie byt teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále čítať presne tak ako na počiatku a môžu slúžiť ako dôkaz a podklad pre moju odpoveď.

Také, aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo iného človeka posunulo alebo zmenilo jeho vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi alebo názormi, tak preto sa mne nemôže predhadzovať úmysel nejako podvádzať.

Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko zostalo tak, slovo za slovom. A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie.

V dielach, ktoré som už napísal, a ktoré dovoľujú jasne a zreteľne poznať, aký je obsah môjho chcenia, som videl svoju vlastnú životnú úlohu, ktorá spočíva v tom, že otváram cesty novému vedeniu na Zemi. Doposiaľ neznámemu vedeniu o Stvorení, ktoré dá ľuďom vnútorne jasnosť a pevnosť.

Z toho dôvodu sa na seba dívam ako na vyslanca Božieho, pretože človek sám zo seba by nikdy nebol mohol napísať diela o takom vedení s dokonale novými a predsa jednoduchými vysvetleniami, bez toho, aby bol k tomu určený zvláštnymi schopnosťami. Musí tu teda byť zvláštne spojenie s Božskou Múdrosťou.

Pre mňa sú diela samotné toho dôkazom. Preto som žil, bez akýchkoľvek pochybností, v tomto presvedčení, bez toho, aby som z toho chcel ťažiť nejaké výhody okrem radosti, že toto môžem písať pre ľudí.

Prirodzene, že pojem vyslanec Boží, alebo Syn Boží, nemá byť v tomto prípade chápaný tak, ako tomu bolo u Ježiša, lebo sa jedná o zvláštny dej žiarenia, ktorý bol v mojom pozemskom tele zakotvený v určitej dobe iba po prežití veľkého utrpenia, ktoré bolo nutné k dozrievaniu. K tomu patrilo všetko, i to zlé prežívanie, aby som mohol neskoršie vo svojich dielach na základe vlastného prežitia vyjadriť správnymi slovami, ktorými pôsobím ako najvzdialenejšie pozemské rydlo Božskej vôle, novo zvestujúc nutné vedenie.

Bol som vždy vzdialený toho, obchodovať nejako so svojim presvedčením, na ktorom sú založené moje diela o vedení o Stvorení. Bolo by mi to pripadalo ako znesvätenie môjho úkolu.

Nie som to preto ja ako osoba, kto dal podnet a stal sa stredom toho, čo sa doposiaľ dialo, k čomu náleží i spolčovanie ľudí, ale jedine moje diela "Vo Svetle Pravdy" ako "Nové Posolstvo Grálu."

Všetci ľudia sa so mnou stretli iba po prečítaní mojich prác, nikdy skôr, v dôsledku vlastného, slobodného osobného rozhodnutia o správnosti mojich vývodov.

Ak takí ľudia, ktorí sa cítia byť vnútorne mojimi dielami oslobodení od veľkej nejasnosti a ťažkého tlaku, mi chceli tu a tam preukázať z vďačnosti a radosti rôzne pozornosti, tak som nemal dôvod ich odmietnuť. A pokiaľ viem, nikto nemá právo predhadzovať mi ako nesprávne, alebo dokonca ako podvod, že som také veci prijal. Okrem toho som sa často dozvedal, že moje odmietnutie týchto ľudí hlboko zranilo. Vždy ma uisťovali, že keď prijmem, čo mi dávajú, pôsobí im to veľkú radosť.

Ja sám som tiež robil len čo bolo dovolené. Nejakému zákazu by som sa bol samozrejme bez všetkého podriadil, lebo som vzdialený toho robiť niečo proti vôli vlády. Veď vo svojich dielach sám napomínam všetkých čitateľov k vzornému životu. K tomu patrí prirodzene tiež plnenie povinností občana štátu vzhľadom k jeho vláde.

 


 

Dôležitá informácia

Táto stránka je vlastne celá o propagácii Božieho Slova, ktoré nám bolo prinesené treťou osobou Boha, Duchom Svätým. Dôvodom tohto snaženia je fakt, že toto Slovo je vlastne skoro úplne neznáme, aj keď je tou jedinou záchranou pre ľudstvo pri Poslednom súde. Ja som ho nazval absolútnou Pravdou.

Bolo už dostatočne vysvetlené, že už aj toto Slovo bolo pokrivené človekom a z toho dôvodu je známe vo dvoch verziách, ale aj tie ešte sú pomerne značne rozdielne. Mnoho prednášok bolo vyradených duchovnými "kormidelníkmi", ktorí si už časom vytvorili akýsi kult nadradenosti a preto sa dovolávajú nejakej nerovnosti v tom, že nie všetci čitatelia sú hodní toho, aby mohli vlastniť a poznať všetky prednášky spomenutého Slova.

Nedávno som uverejnil adresu, kde na Slovensku, si môže čitateľ objednať toto Slovo v pôvodnej podobe, teda nepokrivenej verzii, alebo ako ho nazval prekladateľ - vo veľkom vydaní. Urobil som tak hlavne preto, aby niektorí čitatelia nezískali dojem, že Slovo propagujem z obchodnej vypočítavosti, aby som z tohto niečo vyťažil. Opak je pravdou! Nezištne som venoval práci na tomto Slove enormné množstvo času a aj finančných prostriedkov. Dokazovať to nepotrebujem a ani nebudem. O tom vedia len niektorí najbližší.

Lenže podľa následnej informácie čitateľov, ktorí si chceli toto Slovo objednať, som sa dozvedel, že toto Slovo nie je celé na sklade. Vypredané je Doznievanie k PG a dotlač sa bude robiť až niekedy o pol roka. Pre znalého z tohto ale vyplýva, že čitatelia nepochopili skutočnosť, že objednaním si iba časti Doznievania PG ku tomu trojzväzkovému, nezískajú ešte toto dielo úplné a ani čisté. Asi im to nemal kto povedať a tak dokupovali iba jednu časť tohto diela a druhá vydavateľovi zvýšila. Ja sa pokúsim vydavateľa presvedčiť, aby toto dielo predával iba úplné!

Rovnako musím ešte podotknúť, že ani vtedy, keď budú vlastniť toto dielo v oboch názvoch, teda Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu Grálu, ktoré vytlačila tlačiareň Vienala z Košíc, teda to Slovo, ktorého adresu som uverejnil, nebudú ešte vlastniť úplné dielo Ducha Svätého. Na Slovensku bolo ešte doplnené toto dielo o jeden titul pod názvom: Posledné prednášky pre verejnosť od Abdruschina a Odpovede na otázky. Tieto odpovede znovu nie sú totožné s tými, ktoré boli známe doteraz a vydáva ich vydavateľstvo Efezus Slovenská Ľupča. V tomto posledne menovanom titule sú odpovede obohatené o niektoré neznáme a pridané sú aj niektoré neznáme prednášky, ktoré sa nachádzajú v trojzväzkovom vydaní a niektoré sa nachádzajú v Zborníku nezaradených prednášok, ktorý vydáva vydavateľstvo Hlas Zlín, alebo iné možno objaviť v Napomenutiach, ktoré boli doteraz dostupné iba okruhu spečatených čitateľov. Teda človek dokázal z tejto jednoduchej a čistej Pravdy znovu vytvoriť chaotickú zmes polopravdy a mnohé dôležité prednášky, alebo časti vyradiť. V mnohých prípadoch sa tak stalo dokonca s dobrým úmyslom. Potvrdením tohto môjho slova je nedávno vydaný titul Posledné prednášky pre verejnosť a odpovede na otázky. Preklad tohto titulu bol urobený v snahe pomôcť čitateľom Slovenska získať obšírnejšie Slovo a za základ bolo vzaté dielo, ktoré pod takýmto názvom zostavil nejaký čitateľ a stúpenec Pravdy vo Švajčiarsku. Vydal vlastne to, čo nebolo pre neho známe a dostupné. Lenže pre čitateľov Slovenska sa v tomto titule niektoré prednášky opakujú, teda už sú zaradené niekde inde.

Práve z tohto dôvodu som sa ja rozhodol urobiť poriadok v tomto chaose. Pokúšal som sa presvedčiť prekladateľa toho pôvodného, teda čistého Slova, aby sme zverejnili všetky prednášky, ktoré sme už vlastnili a boli aj preložené do slovenčiny. Lenže som nepochodil a tak dielo bolo vydané v tej podobe, ako ju možno získať z tlačiarne Vienala, ale aj keď bolo nazvané veľké vydanie, neobsahuje ešte celé dielo Abdruschina. Ja som potom zostavil toto Slovo úplné, pre všetkých vážnych záujemcov a je to to Slovo, ktoré ponúkam na tejto stránke, ale zviazané iba v hrebeni, lebo na knižné vydanie nemám prostriedky, ale hlavne z dôvodu malého záujmu. V ňom sú zaradené všetky doposiaľ známe prednášky a usporiadané presne v poradí, ako boli uverejňované samotným autorom. Z uvedeného dôvodu teraz zverejňujem OBSAH z tohto diela a aj s doplneným prehľadom toho, čo bude chýbať vo výtlačkoch z tlačiarne Vienala. Pri všetkých chýbajúcich prednáškach bude v obsahu hviezdička.

Keby však čitateľ doplnil prvú časť Vo Svetle Pravdy z tlačiarne Vienala Doznievaním PG ponúkajúcim na tejto stránke zviazaného v hrebeni, tak by tiež získal úplné Slovo Ducha Svätého.

V teraz zverejnenom obsahu DP všade kde nájdete za číslom prednášky (*), tak táto prednáška chýba aj

vo vydaní veľkom, ktoré vytlačila Vienala. Rovnako si môžete povšimnúť v tomto obsahu aj to, ako nadväzujú v ňom zoradené prednášky časovo na seba. Nech teda teraz čitateľ sám posúdi čistotu Slova.

Toto dielo by sa teda malo čítať úplné, a v tomto poradí: Vo Svetle Pravdy - Odpovede na otázky (úplné)- Doznievania k PG, ale úplné!!! (viď zverejnený obsah)

Záverom musím ešte doplniť jednu dôležitú a aktuálnu informáciu, ktorú na povrch nášho diania vyplavili médiá. Jedná sa o ruskú "sektu", ktorá sa ukryla pod zemou a tak čaká na koniec sveta, ktorý má nastať budúceho roku v máji. Sektu som dal do úvodzoviek, lebo informácie, ktoré sú dostupné, môžu byť aj skresľujúce a neúplné a môže to byť aj inak.

Všimnime si ale faktu, že aký záujem a starosť o týchto ľudí prejavila verejnosť, keď na druhej strane po celom svete, teda nás nevynímajúc a rovnako Rusko, sa o bezdomovcov, ktorí mrznú celú zimu vlastne nikto nestará a mnoho ich zimu neprežije. O týchto "sektárov" je predsa dobre postarané vlastným pričinením a spoločnosť robí z tohto aktu taký hunbuch. Prečo asi?

Všetky tieto prehnané aktivity v tomto smere majú jeden dôležitý cieľ: skutočné a prichádzajúce udalosti skompromitovať, ba až zosmiešniť, aby čo najmenej ľudí prejavilo záujem o skutočne sa približujúce udalosti a mohlo sa ešte zachrániť PRAVDOU!

Teraz ale nechcem tvrdiť, že táto skupina je na správnej ceste. To nie! Ja iba upozorňujem na zámer, ktorý je aj teraz nesprávny z oboch uhlov pohľadu. Je to cielená dezinformovanosť, ktorá je pre Pravdu veľmi nebezpečná a pochádza z dielne temných služobníkov, ktorí tiež dostávajú tie pre nich a temno správne informácie, ktoré majú jeden cieľ: odviesť ľudstvo od PRAVDY.

Lenže v prípade, že sa skutočne niečo stane, tak takáto skupina potom dokáže strhnúť veľké množstvo zobúdzajúcich sa ľudských duchov do záhuby. Nie je teda správne ani to, keď sa o poslednom súde nedostáva žiadnych informácií z toho pravého zdroja.

V mojom poslednom vstupe bolo poukázané priamo z PRAVDY na dôležitosť Slova pri konečných udalostiach. Ja teraz nechcem tvrdiť, že uvedený termín je pravdivý, lebo nám bolo už dávno povedané, že čas súdu nepozná nikto, iba BOH sám! Termínmi súdu sa teda ja nehodlám zaoberať a ani nič zverejňovať. Čo ale chcem robiť a aj to robím, je pripravovať človeka na Posledný Súd Slovom z absolútnej PRAVDY. A tieto udalosti sú už isto nablízku! V tom som si úplne istý. Siahnite po SLOVE! Je najvyšší čas!

 


 

RADA ČITATEĽOM  

Doporučujem čitateľom PG, aby si pre konečné udalosti pripravili voľný výtlačok tohto Slova, prostredníctvom ktorého budú môcť pomôcť v núdzi mnohým hľadajúcim, ktorých ešte posledné udalosti zobudia zo spánku ich ducha.

aj na kompaktnom disku

Vážení čitatelia!

Vo Svetle Pravdy je Slovo, ktoré už poznajú niektorí čitatelia, ktorí sú vážne hľadajúci pravdu. Možno niektorí z nich budú ale prekvapení, keď sa teraz stretnú so Slovom, o ktorom si mysleli, že je pre nich už dôverne známe, ale teraz zistia, že to tak celkom nie je.

Človek zatiaľ vždy pošpinil čisté Slovo Pravdy a snažil sa ho postupom času prispôsobovať svojím vlastným potrebám a ľudským názorom, aby bolo pre neho a aj jeho stúpencov prijateľnejšie. Lenže týmto činom vždy Slovo utrpelo a človek sa viac alebo menej odchýlil od Pravdy. Žiaľ, nie je tomu inak ani so Slovom, ktorého názov je menovaný v úvode.

Na Slovensku sa mohli čitatelia stretnúť s týmto Slovom pod názvom: Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré vydáva vydavateľstvo EFEZUS a je známe aj pod názvom "z druhej ruky, alebo trojzväzkové". Aj v Čechách a na Morave poznajú čitatelia toto Slovo pod rovnakým názvom. Ale okrem neho, sa na Morave môžu čitatelia stretnúť s týmto Slovom v značne pozmenenom prevedení a aj s ďalšími prednáškami od tohto autora. Vydáva ho vydavateľstvo HLAS Zlín v dvoch zväzkoch: Ve Světle Pravdy a Poselství doznívá. Toto Slovo poznajú mnohí čitatelia pod názvom "z prvej ruky, alebo pôvodné". Ako bolo uvedené okrem tohto je možné získať v tomto vydavateľstve ešte: Sborník nezařazených přednášek. Dôležité je ale poznamenať, že v tu menovaných prevedeniach je značný rozdiel v usporiadaní, množstve a aj obsahu jednotlivých prednášok.

Z tohto dôvodu sa teraz môžu čitatelia stretnúť s novým spracovaním Slova Pánovho. Slovo, ktoré sa vám teraz dostáva do ruky bolo zostavené zo Slova, ktoré tu bolo menované, teda z obidvoch zatiaľ známych prevedení. Boli oddelené všetky rozdiely, alebo chýbajúce časti od jednotlivých prevedení a tieto rozdiely boli porovnané a opravené podľa originálu, ktorý bol podpísaný ako autentický samotným autorom v roku 1931. Čitateľ teraz dostáva do ruky dielo, ktorého slovenský preklad je najbližší tomu Slovu, ktoré nám zanechal Pán. Nie je potrebné robiť žiadnu reklamu tomuto Slovu, lebo slobodné rozhodnutie vždy zostáva na čitateľovi. Tak je tomu aj teraz. Nech čitateľovi poslúži ako dôkaz text rukopisu z diela, ktoré poslúžilo ako skúšobný kameň pre porovnanie a opravu Slova Pravdy.( viď obrázky predných obálok. )

Aj toto nové prevedenie pozostáva rovnako ako pôvodné z dvoch Zväzkov: Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu Grálu. Dnes už teda aj čitatelia na Slovensku môžu získať očistené pôvodné Slovo Pánovo.

Nech túžba po Pravde sprevádza všetky vaše kroky, milí čitatelia! K tomu Vám iste dopomôže aj toto Slovo. Teraz už všetko, čo človek k Pravde potrebuje, môže mať každý hľadajúci vo vlastných rukách. Hľadať však už musí každý sám!

 

Predslov k DOZNIEVANIAM POSOLSTVA GRÁLU.

Tento druhý zväzok, ktorý sa Vám dostáva do ruky, je pokračovaním Slova Pánovho: Vo Svetle Pravdy. Vy, ktorí vlastníte tento prvý zväzok už opraveného Slova Pánovho poznáte dôvody, prečo bola potrebná táto práca.

Zoradenie prednášok už máme potvrdené samotným autorom a jeho podpísaným prevedením. Z toho dôvodu môžeme prvý diel: Vo Svetle Pravdy považovať za pravé a čisté Slovo Pánovo.

Doznievania k Posolstvu Grálu, ktoré sa vám teraz dostávajú do ruky už ale nemôžme celkom s určitosťou označiť ako čisté Slovo Pánovo. Tým samozrejme nechcem tvrdiť, že toto Slovo nepochádza od Pána a rovnako ani to, že toto prevedenie je nedokonalejšie, ako doterajšie. Práve naopak! Pre toto tvrdenie použijem nasledujúce vysvetlenie, ktoré snáď mnohým poslúži ako presvedčivý argument.

Práve toto prevedenie sa najviac približuje tomu Slovu, ktoré nám zanechal Pán. Rovnako, ako v prvom diele: Vo Svetle Pravdy, boli aj tu oddelené všetky rozdiely vyskytujúce sa v zatiaľ dostupných prevedeniach tohto Slova, a boli porovnané z "originálom", ktorý sa zachoval vo Švajčiarsku. No tento "originál" nebol podpísaný Pánom a ešte aj niečo ...viac. Počas práce na tomto porovnávaní, sa zistilo, že ešte aj do tohto Slova, ktoré bolo považované za originál, bolo zasiahnuté človekom a niektoré časti sú vynechané. Týchto rozdielov už samozrejme nie je tak mnoho, ako tomu bolo doposiaľ, ale aj tak je ešte potrebné na ne čitateľa upozorniť.

Nejestvujú teda iba dve prevedenia tohto Slova, ale tri!

Najviac sa približujú prevedenia vydavateľstva HLAS a švajčiarske prevedenie, pričom v tomto druhom menovanom ešte niektoré časti chýbajú!

Rovnako si treba uvedomiť, že Pán už nemohol zaradiť posledné svoje prednášky do knižného diela, ale boli ním prednesené, alebo aj to, že nezaradil všetky prednesené prednášky do svojho knižného diela. V tomto prevedení ich nájdete, ale bude na ne upozornené. Ich názov bude písaný kurzívou, ako táto veta! Tieto nebudú zaradené ani do nového knižného diela, ktoré sa pripravuje.

Z tohto dôvodu bude toto prevedenie čitateľa upozorňovať na všetky ešte sa vyskytujúce rozdiely v tomto Slove. Rovnako aj na prednášky, ktoré neboli autorom zaradené do knižného diela.

Text, ktorý bude potvrdený viac ako dvomi prevedeniami bude písaný týmto druhom písma, ako tento odstavec. Je ho samozrejme väčšina.

Takýmto druhom písma bude písaný text, ktorý pochádza z prevedenia pochádzajúceho z vydavateľstva HLAS Zlín, a nachádza sa iba v ňom.

Takýmto druhom písma bude písaný text, ktorý pochádza z trojzväzkového prevedenia a nachádza sa iba v ňom.

Text, ktorý pochádza z prevedenia pochádzajúceho zo Švajčiarska a nachádza sa iba v ňom, bude písaný druhom písma ako tento odstavec.

Rovnako je potrebné upozorniť čitateľov, že niektoré prednášky sa nachádzajú iba v jednom prevedení a v ostatných chýbajú. Preto budú tieto prednášky písané druhom písma ako tento odstavec, teda ako väčšina textu, len názov prednášky bude písaný kurzívou, ako táto zvýraznená časť a rovnako ako názov prednášok, ktoré do knihy nezaradil Pán.

Začiatočníkom sa doporučuje čítať len prednášky, ktorých názov je v OBSAHU písaný zvýrazneným písmom ako tento odstavec!!!.

Toto prevedenie sleduje zjednotenie čitateľov, ktorí sú rozdelení na dva hlavné tábory, ktoré sa vytvorili okolo dvoch prevedení Posolstva. Je tu upozornené aj na tretie prevedenie, čo má byť varovaním pred akýmkoľvek uzatváraním sa pri skúmaní Slova Pánovho a spoliehanie sa na názor akejkoľvek ľudskej autority, pri odsúvaní vlastnej zodpovednosti a uspokojením sa s vlastnou duchovnou lenivosťou.

Pred hľadajúcim by sa nemalo nič ukrývať a rovnako by sa mu nemalo tiež nič vnucovať! Len vlastným skúmaním a vlastnou zodpovednosťou sa môže a  musí každý ľudský duch približovať k Slovu Pánovmu!

Na pomoc váhajúcim použijem citát z  POSOLSTVA:

" Len poukladajte jednotlivé kamene tak, aby sa presne hodili k prvému kameňu, ktorý ste si pre svoju otázku vybrali z pokladu. Je pri tom celkom jedno, či tento kameň znamená stred, alebo leží na okraji. Ostatné, k nemu prináležiace, dajú sa vždy len tak pripojiť alebo priložiť, až nakoniec dávajú presne ten obraz, ktorý potrebujete k zodpovedaniu a k objasneniu svojej otázky.

Kamene sa nikdy nedajú inak vsadiť a ihneď zbadáte, ak ste čo len jeden z nich vložili na nesprávne miesto. Potom sa to jednoducho nehodí k celku a donúti vás tak vsadiť ho tam, kam patrí, alebo ho celkom vyradiť, ak tam nepatrí.

Vždy pritom myslite na skladaciu hru, kde pri náležitom skladaní k tomu daných jednotlivých častí vzniknú v určitej forme úplné obrazy alebo stavby.

Tak som vám dal svoje Posolstvo, obsahujúce všetko, ktoré vás však núti, aby ste pri tom sami spolupôsobili. Nedá sa lenivo prijímať ako niečo, čo je pripravené hotové, ale vy sami si musíte zostavením vybrať úplný obraz na každú zo svojich otázok a sami sa pritom namáhať."

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.