Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Iba preto bude hviezda ľuďom a všetkému súdom, čo nie je podľa Božej vôle. A podľa Božej vôle je iba to, čo sa zachvieva v Božej láske, pretože Boh je láska!

Rozumiete teraz, vy ľudia, tej veľkej jednoduchosti, ktorá spočíva v celom svetovom dianí? Čokoľvek sa tiež v ňom stane, môže byť vždy len láska !

Vy ste si však o svätosti lásky učinili celkom skreslený obraz, jej pojem ste strhli do špiny.

Lenže aj to sa stalo opäť iba k zemi pripútaným rozumom, ktorý pozná len jeho druhu zodpovedajúcu, na hrubohmotnom pocite založenú pozemskú lásku, ale nemôže chápať cítenie čistého ducha. A aj hrubohmotný pocit ešte pokrivil až na surový pud!

Lenže ani to mu nestačilo, ale v pokračujúcom prepestovaní to hnalo rozum, aby ešte aj tento surový pud, ktorý predsa mohol ako u zvierat zostať sám osebe čistý, tlačil stále nadol až k hriechu!

Postaviť pozemského človeka na úroveň zvieraťa bolo pre škodoradostne sa smejúce temno príliš malým cieľom. Chcelo postaviť rod pozemských ľudí ešte omnoho hlbšie, pod akékoľvek zviera!

Ľudia, ktorí dokázali vo svojom pomalom vývoji pod starostlivým vedením mnohých Svetlom určených a na to vychovaných vyvolených namáhavo zbaviť sa, už zvieracích ale predsa čistých pudov, predtým v ich telách ešte jestvujúcich, mali do toho nie len znovu klesnúť, aj keď sa v nich už prebudil duch, ale mali byť donútení stáť ešte hlbšie ako predtým.

Rozumom, ochotne slúžiacom temnu samými ľuďmi na jeho popud príliš vypestovaným, večne pochybujúcim, hĺbajúcim a neposkytujúcim viac duchu ešte nie dosť zosilnenému nijaký pevný oporný bod, dokázali títo od neho tak závislí v samočinnom pôsobení vypestovať z čistého zvieracieho pudu ich tela, najnižšiu a prefíkane vypočítavú žiadostivosť, teda ešte aj zvieraciu prirodzenosť v človeku otráviť!

Tým sa všetko zásadne skazilo a pozemského človeka poľahky zatlačilo dole k najnižšiemu spomedzi všetkých tvorov v celom stvorení, pretože toto muselo nastať následkom samočinne sa vo všetkom zle stupňujúceho rozumu, pri jeho jednostrannom prepestovaní po páde do hriechu, len čo človek nedbal na mnohé pomoci zo Svetla!

A že na tieto pomoci dbať nebude, bolo temnu jasné; keďže poznalo ľudskú márnomyseľnosť , ktorá sa pre domýšľavosť nesprávne bujnejúceho pozemského rozumu musela stále zväčšovať.

Tak bola pozemskému človeku nespráv nym pestovaním rozumu nastražená nie len hlboká a skazonosná duševná pasca, ale následkom pri tom vzklíčiacej márnomyseľnosti súčasne zasunutá aj ťažká závora, ktorá musela zabrániť tomu, aby sa nejaká duša mohla z pasce opäť zachrániť; lebo samoľúbosť týchto malicherne zmýšľajúcich pozemských ľudí, prejavujúca sa v ich chcení všetko vedieť lepšie, im už tak ľahko nedovolila dbať teraz na pomoci zo Svetla, obsiahnuté v Slove!

Je celkom na mieste, ak sa vás zmocní hrôza, len čo raz vyslovím, ako hlboko človek padol!

Ale teraz musím povedať a z jeho temného úkrytu vytiahnuť na svetlo, aby to bolo konečne zničené lúčom hviezdy, ak prebúdzajúci sa jednotlivec ho sám nespáli v ohni prebudeného ducha. Práve dnes, na deň najsvätejšej lásky Božej, chcem to splniť!

Volám k ľuďom, aby to spoznali a oslobodili sa od zla, ktorému podľahli ako najsilnejšiemu omamnému jedu vplyvom úkladov tak veľmi pokriveného rozumu! Lebo iba on a jedine on ich k tomu priviedol.

Zvodca vedel až príliš dobre, že to tak muselo dopadnúť, hneď ako sa ľudstvo vydalo ním mu lákavo ponúknutým a nesprávnym smerom!

Nemohlo to vôbec dopadnúť inak; lebo rozum, ktorý mal byť len výkonným nástrojom ľudského chcenia, všetko chcenie teraz obmedzuje a sám sa tým vyšvihol na falošného vodcu, ktorý nemôže mať spojenie so svätou Božou vôľou, a tým je tiež odrezaný aj od Božej lásky.

Práve dnes, vo sviatok Svätej lásky, ktorý sa má v budúcnosti opäť sláviť, musel som vám ešte raz ukázať tento obraz, aby ste videli, ako vaša láska je teraz väčšinou uspôsobená, aby ste sa zachveli a spamätali a mohli ešte prijať iskru čistej Božej lásky!

Kladiem tento obraz pred vás, aby mohol byť teraz rozbitý so všetkým nesprávnym, čo už nesmie mať miesto vo stvorení po jeho veľkej očiste!

Nebolo by to nikdy došlo tak ďaleko, keby boli ľudia aspoň raz ale natrvalo poslúchli tie mnohé pomoci zo Svetla!

Mnohí síce občas počúvali, kým sa zvestovateľ zdržiaval medzi nimi, ale po jeho odchode opäť rýchlo o jeho slovách mudrovali, aby ich pritom vo vzrastajúcich pochybnostiach a v chcení všetko vedieť lepšie rozkúskovali, pokrivili a nanovo pretvorili podľa vlastnej chuti. A tak pozemské ľudstvo klesalo pomaly ale isto stále hlbšie do bahna, ktoré vytvorili a rozširovali jeho vlastné myšlienky.

Teraz sa však s celou silou vzchopte! Lebo také dianie nebude už druhý raz dovolené. Je koniec, ale iba s  vami, ak nebudete chcieť ani tentoraz počúvať Božie slová, ktoré vás majú pozdvihnúť až k  tomu bodu, kde má človek v tomto stvorení stáť ako človek!

Nesmie viac ako netvor, ktorý nedokáže byť plne ani človekom, ani celkom zvieraťom, zostávať v dokonalom diele Stvoriteľa, aby hyzdil jeho krásu, aby ešte naďalej brzdil a rušil záchvevy čistej harmónie.

Prichádza svätý súd, vy pozemskí ľudia! Preto sa staňte ľuďmi alebo zahyňte v plameňoch Žiariacej hviezdy!

Vy však, ktorí máte na svojom čele Svätý kríž, ďakujte však Pánovi za túto veľkú očistu; lebo vám, ktorí s veľkým chcením k dobrému nosíte Slovo Posolstva vo svojich dušiach čisté, ktorí sa usilujete stúpať do svetlých výšin, vám hviezda prepožičia veľkú silu, aby ste sa stali vnútorne novými podľa Božej vôle!

Pod silnou ochranou Svetla pôjdete týmito ťažkými obdobiami, ktoré vás budú stále viac očisťovať a rozpaľovať, až sa stanete plameňmi, ktoré v najčistejšom velebení žiaria na zemi na poctu Boha a  pôsobia medzi ľuďmi pomáhajúco a príťažlivo všade tam, kde sa chce prebúdzajúca duchovná iskra ešte vzniesť k svetlým výšinám!

Preto choďte teraz s dôverou v Slovo, ktoré vám ukazuje pravé cesty, po ktorých máte ísť a ktoré vám sprostredkuje aj silu v hodinách, keď sa vás bude chcieť zmocniť malomyseľnosť. Pamätajte na to, že všetko, čo ešte príde, je činom milosti Božej lásky, ktorá vynucuje očistu!

Slávnosťou vďaky za pôsobiacu Božiu lásku nech je teda v budúcnosti každá slávnosť Hviezdy, ktorá sa zjednotí s doteraz známym sviatkom vianočným.

Prispejte k tomu vy svojou pomocou ľuďom, ktorí sa na vás budú v duševnej tiesni čoskoro obracať.

Prinášajte im pomoc v Slove! Lebo ono je to jediné, čo predovšetkým potrebujú!

viď. "Knihy a súd"
1

 

© (2005) ibis all rights reserved.