Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Vždy sa mi bridilo, keď niekto začal osočovať a očierňovať toho, kto sa už nemohol sám obhajovať. Takéhoto jednania je obyčajne schopný len zbabelec. Len on začne svojou podvratnou aktivitou pôsobiť zo závetria.

Keďže Makedonová už na svoju obhajobu nemôže nič povedať, musí to za ňu urobiť niekto iný. Už to raz bolo urobené v knihe: PROROCTVÁ VO SVETLE PRAVDY, ale teraz to chcem urobiť tu, lebo niektorí diskutéri začínajú s aktivitami, ktoré sú neetické a čo je horšie nepravdivé. Je to síce prirodzený a bežný jav, ktorého sa človek vždy dopúšťa pri nedostatočnej informovanosti. Neskôr to obyčajne trpko oľutuje. Práve pre takých to chcem urobiť, aby si zbytočne nenaviazali temné karmické vlákna, ktoré by ich v budúcnosti veľmi zaťažili.

Ľudstvo stále nerešpektuje prírodné - Božie, večne platné zákony, aj keď je na ne sústavne Vyslancami od Boha upozorňované. A toto nerešpektovanie je príčinou všetkých ľudských utrpení a problémov.

Kristus, Syn Boží prišiel pred 2000 rokmi vysvetliť ľudstvu tieto zákony, ktoré už predtým ľudstvo obdržalo od Mojžiša. Ľudia tieto zákony nedodržiavali a čo je horšie, ani im nerozumeli. Preto ich Kristus ľuďom vysvetľoval tou najjednoduchšou formou - podobenstvami. Ježiš tiež mohol vinou ľudí splniť len čiastočne jednu časť svojej úlohy. Tou úlohou bolo prinesenie a vysvetlenie Božích zákonov ľudstvu. Lenže druhú časť svojej úlohy už bez spolupôsobenia ľudí splniť nemohol. Ľudstvo malo tieto zákony pochopiť a začať využívať vo svojom každodennom živote. Lenže nestalo sa tak preto, lebo "KNIEŽA SVETA", ako ho nazval Ježiš sa cez svoje nástroje, ktoré boli a aj sú v jeho temných službách, postaral o Ježišovo umlčanie na kríži. Sám Ježiš hlásal: "Radujte sa, lebo sa PRIBLÍŽILO kráľovstvo nebeské!" Áno, len priblížilo, ale uviesť do života ho už malo ľudstvo samotné. A ako môžeme všetci každodenne pozorovať, je náš život hodne vzdialený od tohto kráľovstva.

V minulom storočí sa kráľovstvo nebeské priblížilo znovu v osobe DUCHA PRVDY - SYNA ČLOVEKA, ktorého nám sľuboval JEŽIŠ. BOŽIE ZÁKONY nám podrobne vysvetlil a objasnil nám stavbu a funkciu celého diela Božieho - Stvorenia, ktorého časťou je aj náš hrubohmotný vesmír a aj jemnohmotný, kde pôsobí ľudský duch po smrti. Svoje napísané viac ako tisíc stránkové dielo nazval: VO SVETLE PRAVDY. Lenže aj jemu sa podarilo naplniť len jednu časť svojej úlohy. Tú druhú, pri ktorej mal spolupôsobiť aj človek, už splniť zas nemohol. Predstaviteľ temného princípu znovu cez svoje ľudské nástroje zlikvidoval aj tohto Božieho posla. V tejto hrubohmotnosti má našou vinou veľkú "armádu" svojich prisluhovačov. Božie kráľovstvo sa zas vzdialilo!

Na konci nášho tisícročia, v roku 1997-1998 začala na Slovensku znovu vysvetľovať VEČNÉ ZÁKONY, poslané BOHOM ľudstvu poslednýkrát, vysoká ženská bytosť PRAKRÁĽOVNÁ, vtelená v duchovnej nádobe Makedonovéj. Aj ona mohla splniť len jednu časť svojej úlohy, ako všetci predošlí vyslanci od BOHA. Ľudstvo zlyhalo aj naposledy a prisluhovači temného princípu znovu odstránili aj túto vysokú ženskú osobnosť, ktorú nám prisľúbil DUCH PRAVDY. Lenže ON nám prisľúbil aj svoj príchod k POSLEDNÉMU SÚDU, ktorý rovnako ohlasovali všetci Boží vyslanci. Jeho príchod ohlasovala aj Prakráľovná v osobe Makedonovej a prostredníctvom nej sa mali naplniť proroctvá. Našou vinou sa BOŽIE KRÁĽOVSTVO opäť vzdialilo, ale všetky proroctvá, teda aj Makedonovej sa vyplnili a ešte sa vyplnia. Jej zásluhou máme na Slovensku očistené SLOVO DUCHA PRAVDY, ktoré už tiež prisluhovači kniežaťa sveta dovtedy stačili pošpiniť, aj keď bolo napísané. Ona sama napísala knihu: VEČNÉ ZÁKONY, v ktorej jednoduchšou a nám priliehavejšou formou znovu vysvetľuje večne platné Božie zákony. Hlásala teda tú istú Pravdu, ktorú Ježiš a Duch Pravdy. A zožala aj rovnakú "ODMENU"!!! Kto ju teraz osočuje, nech ju skúsi napodobniť a získa rovnakú odmenu!!!

Pri jej obhajobe sa stretávam stále s rovnakým názorom: "Ona začala veľmi dobre, ale neskôr to nejako pokazila!"

História sa neopakuje, ale MY ROBÍME STÁLE TIE ISTÉ CHYBY, z ktorých sa nedokážeme poučiť. Každý vyslanec od Boha si v začiatkoch Slovom poslaným od Boha získal mnoho stúpencov. Pravda a múdrosť prineseného ich presvedčila. Lenže keď tento vyslanec zverejnil svoj VYŠŠÍ pôvod a odhalil svoju identitu, začali prisluhovači temného princípu útočiť veľmi razantne na neho a jeho prívržencov. Dokonca aj samotní stúpenci sa od neho odvracali, lebo ľudská urazená samoľúbosť a pýcha nedokáže prijať niekoho dokonalejšieho, ktorý je vyššieho pôvodu. Bolo tomu tak pri Ježišovi, keď jeho stúpenci vzápätí kričali: "UKRIŽOVAŤ!" Presne tak pri Duchovi Pravdy sa zo 144000 vyvolených, ktorí mu mali na Zemi pomáhať duchovne prebudilo len pár, ktorí vzápätí tiež po jeho prehlásení začali byť dokonca jeho odporcami. A tú istú chybu sme zopakovali aj pri PRAKRÁĽOVNEJ! Boží posol bol pričinením nás zlikvidovaný a jeho stúpenci pochybnosťou odvedení. TÍ, KTORÍ MALI SLÚŽIŤ, TERAZ CHCÚ SÚDIŤ!!! STAČILO BY, LEN PODĽA VEČNÝCH ZÁKONOV ŽIŤ!!!

V hmotnosti má temný princíp prevahu práve pričinením veľkej armády zvedených temných anjelov a nás, ľudských duchov, ktorí by sme mali robiť ochranu Božiemu Poslovi.

Doteraz sa bojovalo o naše duše na našej planéte ZEM, ktorá je najspodnejšia v Božom stvorení, ktorá má ešte byť zachránená pri poslednom súde. BOH už vyčerpal všetky možnosti pomoci pre našu planétu. Človek dostal od BOHA dar slobodnej vôle, ktorý mu bude ponechaný až do konca. Každý môže slobodne rozhodnúť o svojom osude. Proroctvá sa ale na nás vyplnia tým najdrastickejším, ale tiež predpovedaným spôsobom. DUCH PRAVDY, Syn Človeka, IMANUEL príde v oblakoch, tak ako nám to bolo predpovedané. Do hmotnosti sa vtelil cez osobnosť, ktorá nám to sľubovala. Naša generácia dostala od nej prísľub a naša generácia dostane aj dôkaz. Náš sudca, Imanuel nás očakáva v úrovni, do ktorej sa po veľkej očiste pozdvihne časť Zeme

Každá vysoká duchovná osobnosť vtelená v spodnej časti hmotnosti - na našej Zemi pôsobí súčasne vo všetkých jemnejších úrovniach. Ľudskí duchovia sa vyvíjajú vo viacerých úrovniach a na rôznych planétach. Vyplnilo sa teda proroctvo Izaiáša:

Prv, ako pocítila bôle,

rodička porodila.

Prv, ako prišli na ňu kŕče,

priviedla na svet chlapca.

Kto počul niečo podobného?

Kto videl niečo takého?

Bolo ich a aj je veľmi málo. Len zopár ľudí VIDELO a POČULO. Mojou snahou je, aby ich pár pribudlo. Ale človek má stále slobodnú vôľu. Preto pripomeniem slová DUCHA PRAVDY:

"AKO TERAZ ČLOVEK PRIJME SLOVO, TAK SA SÁM ODSÚDI!!!"

 

Treba ale pripomenúť aj slovo, ktoré nám kládli na srdce všetci Boží vyslanci:

"NEHÁDŽTE PERLY SVINIAM!"

Všetci vážne hľadajúci pochopia o čom sa tu hovorí.

Ostatní nech naďalej mlátia prázdnu slamu a diskutujú o nesmrteľnosti chrústa.

 

© (2005) ibis all rights reserved.