Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Prečo katastrofy?

I.

Z médií sme sa mohli dozvedieť, že posledný rok 2004, bol najkritickejší na množstvá prírodných katastrôf a že pri nich zahynulo zatiaľ rekordné množstvo ľudí.

V októbri tohto roku sme sa rovnako mohli dozvedieť, že v južnom Španielsku sa znovu, po desaťročiach objavujú na stene jednej budovy hororové tváre ľudí. Pred desaťročiami pripisovali tento jav na vrub majiteľky tohto domu, ktorá vraj spôsobuje toto nevysvetliteľné dianie. Lenže teraz už táto osoba nežije, a predsa sa deje niečo, čo sa znovu pokúšajú vysvetliť obidve uznávané inštitúcie: veda aj cirkev. Ale ich vysvetlenia sú len nemohúcnym tápaním, ktoré postráda logiku a súvislosť s ich zatiaľ uznávanými teóriami.

Ľudstvu bolo prinesené z  absolútnej PRAVDY posolstvo , na základe ktorého by si dokázalo dať odpoveď na každú doposiaľ nezodpovedanú otázku. Toto POSOLSTVO nám bolo dávané práve v čase, keď sa prvýkrát zhmotňovali tieto "nevysvetliteľné" projekcie obrazov, ako dôkaz správnosti ponúkaného vysvetlenia v POSOLSTVE. Ako sme si už ale naznačili, toto vysvetlenie bolo odmietnuté vládnucimi inštitúciami našej spoločnosti a ten, ktorý POSOLSTVO priniesol, bol zosmiešňovaný a nakoniec úplne umlčaný.

Tento posol rovnako prehlásil, že sa budú diať udalosti, na ktoré nedokáže odpovedať veda a ani cirkev! Jeho vysvetlenia však obidve vládnuce inštitúcie odmietli z obavy o stratu svojho mocenského vplyvu a zo strachu pred PRAVDOU, ktorá úplne ignoruje tieto inštitúcie.

Vysvetlenie tohto javu je nasledovné:

Človek dostal od Stvoriteľa prepožičanú schopnosť, napodobňovať ho v malom a tvoriť formy, ale rovnako aj niesť za ňu zodpovednosť. V diele stvorenia je nie nič bez formy, teda aj myšlienkové výtvory človeka naberajú čiastočne jeho podobu, ktorá je viditeľná v jemnejších úrovniach stvorenia. Tieto formy sú pekné alebo nepekné, podľa čistoty myslenia ich pôvodcu. Každá ľudská negatívna vlastnosť má svoju ohavnú formu v tomto jemnejšom svete, do ktorého už dnes človek nedokáže nahliadnuť. V minulosti to ľudia dokázali častejšie a preto aj nazvali tieto výtvory svojho chcenia hromadne fúrie. Formy citového chcenia sa nazývali démony, a formy myšlienkového chcenia fantómy. Ľudia ale nevedeli, že sú to ich vlastné výtvory. O tom sme boli poučení až v spomenutom POSOLSTVE.

            Ja som sa o správnosti tohto vysvetlenia presvedčil vlastnou skúsenosťou, lebo tieto výtvory som tohto roku na jar asi v priebehu dvoch týždňov dokázal vidieť. Neviem si predstaviť, ako by reagoval nepoučený človek v mojom prípade, keby začal vidieť tieto nepekné formy ľudského chcenia. Niektorí to tiež dokázali, ale ako neznalí sa zbláznili. Nakoniec dôkazy môžeme stále vidieť a počuť v našich oznamovacích prostriedkoch. Mnohí ľudia nevidia tieto formy, ale podliehajú ich vplyvu a počúvajú ich negatívne našepkávania, čoho dôkazom sú stále sa množiace vraždy, seba vraždy, krádeže a iné násilné negatívne činy, ktoré sú na dennom poriadku.

Časový posun medzi dianím v úrovni jestvovania týchto bytostí a našou úrovňou hrubej hmotnosti je asi pol roka, lebo k zhmotňovaniu týchto mnou videných útvarov došlo po pol roku v našej úrovni t.j. v južnom Španielsku. V jemnejších úrovniach všetko prebieha skôr, lebo sú bližšie ku zdroju sily, ktorá je prepožičaná do všetkých úrovní.

V POSOLSTVE sme boli poučení aj o tom, kedy začneme byť vystavení zvýšenému vplyvu týchto vlastných výtvorov a čo je hlavným dôvodom tohto diania. To si ale ponecháme na neskoršie obdobie, lebo ešte nedozrel čas. Dnes by zostala väčšina uší hluchá a väčšina očí slepá.

Prečo katastrofy?

II.

Nadväzujem na môj príspevok rovnakého názvu, ktorý som Vám zaslal nedávno. Je mi úplne jasné, že preraziť ľudskú nevedomosť v tomto smere je rovnako náročné, ako presvedčiť človeka o nebezpečenstve fajčenia, drog alebo neviazaného sexu. Preto som nepočítal s Vaším záujmom o túto problematiku, ale nemôžem zostať nečinný, rovnako ako by ste nemali zostať ani Vy, nakoľko nebezpečie tohto ľudského konania je nebezpečnejšie, ako pri spomenutých ľudských nerestiach, lebo človek neškodí iba sebe ale aj blížnym.

            Rozdiel je tu len v tom, že pri spomenutých nerestiach ľudstva, sa môže človek presvedčiť o ich škodlivosti priamo tu, v tejto hmotnosti, v ktorej prebieha jeho vývoj a tiež pocítiť tu tieto následky svojho nesprávneho konania. U javu mnou popísaného a v južnom Španielsku pre naše poučenie demonštrovaného, môžeme tiež pocítiť následok svojho nesprávneho konania hneď v tejto našej hmotnosti, ale nenachádzame správneho vysvetlenia príčiny, lebo tá je inej hmotnosti a zatiaľ pre nás skrytá, rovnako ako nám je skrytá naša existencia po smrti. Lenže po smrti sa každý z nás isto stretne so svojimi výtvormi, ktoré tu splodil a vypustil na svojich blížnych a tiež na seba samého.

Je tu čas, kedy treba začať s pravou osvetou aj v tejto oblasti ľudského konania, lebo nečinnosť v tomto smere je už teraz väčšou nezodpovednosťou, ako nepoučiť človeka o tom, že pri sexe môže splodiť novú ľudskú bytosť. O tomto sa môže každý presvedčiť v tomto živote a teda rovnako aj vykonať nápravu. Lenže pri sformovaní ľudstvu škodiacej fúrie, človek nespozoruje svoje nesprávne konanie, ale pritom mu bude trvalo podliehať na tomto, ba i na tom svete, kde bude musieť žiť po svojej smrti. Pritom veľké množstvo týchto rovnorodých škodiacich fúrií dokážu zničiť človeka, ba celé masy, dokonca vyvolať prírodné katastrofy, čo sa aj teraz vo zvýšenej miere deje. Každý si teda môže predstaviť, čo je škodlivejšie a nebezpečnejšie pre neho a jeho životné skutky. I keď treba dodať, že v prípade nesprávneho stanoviska zaujatého k svojmu konaniu pri činoch hrubohmotne viditeľných, tiež podlieha následkom aj na druhom svete, kde bude pokračovať vo svojom vývoji. Nesplnenie si svojich rodičovských povinností je viditeľné aj hrubohmotne, teda na tomto svete, ale následky svojho nesprávneho stanoviska pôjdu s ním tiež aj do úrovní, kde bude pokračovať vo svojom vývoji.

Viem, každý začiatok je ťažký a rozhodovanie dlhé. Vás som oslovil preto, že ste tento problém nahryzli v relácii: "Ranný magazín". Keď ste teda povedali "A", mali by ste povedať aj "B". Chápem Vaše obavy na reakciu teraz vládnucich ideologických inštitúcií, ktoré tento fenomén zatiaľ odsúvajú do oblasti kacírstva presne tak, ako kedysi robili pri vyhláseniach, že Zem je guľatá. Vy žijete z koncesionárskych príspevkov aj tých, ktorí tento fenomén poznajú a snažia sa ľudstvu pomôcť aj za tú cenu, že sa vystavujú posmechu a možno aj útokom vládnucich ideologických mocností, ktoré si nárokujú na Vašu úslužnosť. Stačilo by venovať tomuto problému aspoň desatinu toho času, ktorý má vyhradený u Vás cirkev!

            Nech konečne aj cirkev už len neľutuje svoje skutky minulosti, ale konečne sa prestane miešať do záležitostí nových, kde je rovnako neznalá, ako bola pri tvrdeniach minulých kacírov, ktorých sa šikovne zbavila pri tušenom ohrození svojej moci.

Rovnako vedecké autority nech uznajú, že nie všetko dokážu zmerať, zvážiť a zaškatuľkovať do ešte nezodpovedaných teórií. Aj veda musí konečne uznať, že jestvuje inteligencia, ktorá presahuje našu a odhodiť pýchu, ktorá jej bráni čerpať z toho, čo je niekomu už dávno známe.

V prípade vášho nezáujmu, Vás už viac nebudem obťažovať a skúsim niečo iné.

Vážená redakčná rada!

Nedávno som Vám zaslal dva dopisy s názvom: Čo sa to deje? Samozrejme zostali bez patričnej odozvy, lebo sa Vám určite zdali príliš kacírske na to, aby ste im venovali nejakú pozornosť. Ja som Vám v druhom síce sľúbil, že Vás už nebudem obťažovať, ale posledné udalosti vo Vysokých Tatrách ma prinútili urobiť tento posledný pokus.

Čo sa to stalo v našich krásnych veľhorách? Odpoveď je celkom jednoduchá, ale pravdivá, aj keď žiaľ, pre nás až veľmi krutá. A takto to bude pokračovať až dovtedy, pokiaľ si človek neuvedomí svoje prestupovanie prírodného zákona, ktorý je veľmi neúprosný. Lenže pôvod tohto jeho prejavu vyšiel od nás ľudí.

Všetci sme mohli pozorovať v poslednej dobe trenice medzi lesníckou a ochranárskou verejnosťou ohľadom ochrany, alebo nie ochrany v našich veľhorách. Títo teoretickí špekulanti sústavne vnášali negatívne obrazy do tohto zatiaľ čistého stanovišťa dovtedy, až tam vytvorili nepriaznivé LGR (lokálne geofyzikálne rezonancie), ako ich už dokázala popísať aj veda. Táto nepriaznivá LGR spôsobila zvýšenú intenzitu prúdenia na tejto lokalite do takej miery, až sa udialo to, čo môžeme teraz už len žalostne konštatovať. Aj inde fúkalo, ale tak drasticky škodlivo len tam, kde vyžarovania synergeticky narástli vinou nepriaznivých obrazov vyslaných ľuďmi.

Teraz Vám posielam aj zápisnicu, ktorá je dôkazom toho, že sa už dlhšiu dobu venujem tejto problematike, ale žiaľ, stále s rovnakým výsledkom. Túto zápisnicu aj s potrebným vyjadrením som už poslal aj do odborného časopisu Lesokruhy, ale tiež zostalo bez akejkoľvek odozvy a záujem tiež nebol žiadny. Nie je to teoretizovanie, ale v mojom prípade životná skúsenosť, podložená dlhodobou praxou. Predstavte si moju situáciu a vžite sa do nej. Aké je to pre mňa ťažké, keď poznám dôvody týchto negatívnych následkov, ktoré nás tak odmeňujú za naše prehrešky, ktoré by sme pri znalosti tohto zákona a jeho rešpektovaní, nemuseli vôbec znášať. Dokonca som napísal aj otvorený dopis lesníckej verejnosti, kde upozorňujem na pôsobenie tohto zákona a na jeho ešte väčšie ignorovanie v novo pripravovanej transformácii štátnych lesov. Posielam Vám aj tento dopis a teraz už dodržím aj svoj sľub, že Vás už nebudem viac obťažovať, nakoľko moje svedomie zostane uspokojené, keď si uvedomím, že viac urobiť nemôžem. Teraz ste na ťahu Vy, až chcete konštruktívne pôsobiť vo svojich funkciách a nie len mlátiť prázdnu slamu, ako sa to poväčšine robí doteraz.

Za Vaše porozumenie vopred ďakujem a verím, že sa raz nájde jeden redaktor, ktorý si spomenie na otravného človeka, ktorého tvrdenia sa mu konečne zazdajú aspoň trochu pravdivé.

Nasledovný odstavec písaný kurzívou ešte nebol v dopise a bol doplnený len po udalostiach, kedy sa zatriasla pod Tatrami zem.

Dnes sa ešte potvrdil mnou podávaný prírodný zákon aj hrubohmotne citeľnou lokálnou geofyzikálnou rezonanciou (LGR). Lenže nepostačí ani tento dôkaz a ani žiadny iný, lebo človek je nepolepšiteľný a pyšný na svoje tak ťažko získané vedomosti. Tatry sa zatriasli! Zobuďte sa Slováci! Veď to máte aj v hymne!

Prírodné katastrofy a ľudské činy posledných udalostí sa začínajú radiť do reťaze, ktorá začína byť pre ľudstvo veľmi nepohodlná, ba až zničujúca. A najhoršie na tom je, že človek bude znášať stále intenzívnejšie následky tohto nepriaznivého diania, ako dôsledok svojho vlastného nesprávneho konania.

Najhoršie na tom všetkom je ale to, že nie len sám človek ponesie následky, ale aj všetko živé v jeho okolí. Dôkaz tohto tvrdenia už začína byť veľmi citeľný v hromadiacich sa udalostiach. Nedávne objavenie sa myšlienkových obrazov v južnom Španielsku rozpúta celú reťaz nepriaznivých udalostí, ktoré už môžeme pociťovať. Posledné udalosti vo Vysokých Tatrách sú len tohto začatého diania neklamným dôkazom. Rovnako udalosť masovej sebavraždy vodných cicavcov v Austrálii je pokračovaním stále toho istého diania. Zvieratá majú bližší vzťah k týmto jemnejším úrovniam, kde sú sformované nepriaznivé a škodiace myšlienkové obrazy nás ľudí a preto skôr reagujú na ne. Ale aj niektorí ľudia sú citliví na tieto obrazy a už dávnejšie podliehajú nevedome ich vplyvu. Je to reagovanie zvierat na myšlienkové obrazy ľudí, ktorí sa vo svojich myšlienkach zaoberali sebazničením.

Myslím si, že je tu čas, kedy treba začať z osvetou aj v tomto smere, nakoľko už aj u nás na Slovensku je dostupná literatúra (a už očistená od ľudského balastu), ktorá podrobne vysvetľuje tieto diania. A nie len to, ale dokonca dáva odpoveď na každú, doposiaľ ľudstvu nevysvetliteľnú otázku. Je to slovo, ktoré už aj u nás pozná veľká skupina ľudí, a práve preto by ste nemali ignorovať toto dianie ani Vy v STV. Veď je to televízia aj tých, ktorí sa všemožne snažia o záchranu toho, čo sa ešte zachrániť dá. Teda aj od Vás záleží, ako to dopadne s našou ľudskou spoločnosťou. Vy ste hlásnou trúbou, ktorá nie je ignorovaná ani jedinou našou rodinou a preto preberáte na seba o to väčšiu zodpovednosť.

Toto SLOVO, ktoré nám dáva najlepšie rady a vysvetľuje všetky prírodné, alebo Božie zákony, je ľudstvu známe už dlhšiu dobu a preto si myslím, že to nebude považované ako reklama pre túto knihu. Má to byť len upozornenie na niečo, čo už dlhšiu dobu odmietame ako nám nepohodlné, ale čo sa nedá ignorovať. Potvrdenia pravdivosti tohto SLOVA sa dávajú poznať stále častejšie a výraznejšie, preto už len úplne ľahostajný človek môže toto SLOVO obchádzať. Toto dielo bolo napísané v rokoch 1929-1937 v nemeckom jazyku a jeho čistý preklad je už dostupný aj na Slovensku pod názvom: VO SVETLE PRAVDY, s podtitulom POSOLSTVO GRÁLU a druhá časť pod názvom: DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU.

Verím, že pochopíte vážnosť situácie a pomôžete k zorientovaniu sa ďalším ľuďom a uvediete ich na možnú cestu záchrany.

aj na kompaktnom disku

 

© (2005) ibis all rights reserved.