Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

"Miesto toho, aby ste sa vzdelávali v nie príliš dlhej k tomu vymeranej dobe, v ktorej by ste mali využiť každej minúty v dianí nepochopiteľnej veľkosti a milosti smieť spolupôsobiť, VY ČAKÁTE! Čakáte na to, čo sa bude diať! Na dianie, ktoré však má byť vyvolané INÝMI než vami! A predsa som vám už tak často hovoril, že kvôli vám samým muselo byť tak mnohé dianie oddialené, práve v tom, na čo teraz čakáte. Netrpezlivo čakáte!

Prečo ste sa nestali netrpezlivými kvôli sebe! Či už nevidíte, že ste sa vo svojom bytí nijako nezmenili od prvého dňa svojho pobytu na Hore?...

Ste povolaní k pozemskému vývoju, ktorý by mal byť bezpodmienečne DOKONČENÝ, než dôjde ku konečným udalostiam. Vy však chcete s týmto vývojom čakať, ako by mal vo vás nastať až s ohlásenými udalosťami."

Úvaha, ktorú teraz napíšem, vďačí za svoj zrod, viditeľný už v názve, Pánovým NAPOMENUTIAM, ktoré adresoval svojím najbližším na "HORE SPÁSY". Hora, ktorá mala byť MIESTOM SPÁSY pre ľudstvo, sa stala MIESTOM POHORŠENIA pre Pána aj ľudí. Pán nakoniec musel dožiť svoj život niekde celkom inde, a celkom inak, ako bolo Svetlom určené. Stalo sa tak vinou tých, ktorí mu boli najbližšie.

Neskôr si však všetci tí, ktorí zlyhali znovu privlastnili privilégiá a až do dnešných dní sa znovu pokúšajú urobiť z HORY POHORŠENIA,...HORU SPÁSY.

Tej istej chyby sme sa dopustili aj my, ktorí sme boli určení pomôcť Prakráľovnej urobiť mesto spásy z Bratislavy. Ale aj ONA bola donútená vinou najbližších, odísť z tohto mesta a hľadať ochranu niekde inde. Jej stúpenci urobili z MESTA SPÁSY,...MESTO POHORŠENIA!

Teraz sa ale opakuje presne rovnaká chyba, alebo snaha prívržencov; aby urobili z mesta pohoršenia mesto spásy. Začali obviňovať tých, u ktorých ONA hľadala pomoc a sama si ich k tomu vyvolila, za zlyhanie a neschopnosť ochrániť túto Pánovu služobnicu. Aj keď mnohí z nich urobili všetko, o čo ich ONA požiadala, nedokázali samozrejme ovplyvniť jej slobodnú vôľu a presviedčať ju o svojom názore. Ani jeden z nás nedokázal vytvoriť pre ňu MIESTO SPÁSY! Áno, nedokázal to nikto z nás, lebo sme to mali byť všetci!!!

Výčitky sú už dnes nie na mieste. Treba snáď znovu zopakovať Kristove slova: "Kto je bez viny, nech prví hodí po svojom blížnom kameňom!" Nájde sa niekto taký? "Po ovocí poznáte ich!" Preto teraz skúmajte ovocie tých, ktorí sa ho snažia rozdávať a podľa toho sa zariaďte. Ale nikoho nesúďte! To nechajte pre TOHO, ktorý je k tomu určený a jediný BOHOM VYVOLENÝ! Lenže podľa skúmania sa zariadiť, znamená, že sa im nemáte dať zviesť. Nechváľte ich za ich chyby a ani sa nehrňte za ich výkrikmi! Potom by to už znamenalo, že ste sa dali zviesť, a začali slúžiť nepravému Pánovi vinice.

Pán, a aj jeho služobnica, Prakráľovná, nás priviedli ku SLOVU PRAVDY, ktoré jediné má byť pre nás kormidlom, ktoré povedie našu loď života. Nezabúdajme na toto najdôležitejšie, čo nám ešte v posledných chvíľach ľudského bytia môže poslúžiť k našej záchrane a spáse.

 

ĽUDIA, NEDAJTE SA POMÝLIŤ V TÝCHTO POSLEDNÝCH CHVÍĽACH BYTIA ŽIADNYM AKROBATOM DUCHA!!!

 

PRAVÁ NEZÁVISLOSŤ

BOŽIA BEZBYTOSTNOSŤ


Každá umelá aj prirodzená inteligencia je závislá od dvoch neoddeliteľných veličín:

DOKONALOSTI PROGRAMU

ENERGETICKEJ DOSTUPNOSTI.

 

Pre názornejšie pochopenie si môžeme uviesť ako príklad počítač. Jeho inteligencia je priamo úmerná od uvedených veličín, a ani jedna z nich nesmie byť vylúčená. Dokonalosť programu bola vložená do počítača autorom a on teda rozhodol o výške inteligencie prístroja vyrobeného človekom. V prípade, že by sme dokázali privádzať energiu v dostupnejšej forme, ako napríklad vyrobením komponentov umožňujúcich prestup energie v počítači bez akýchkoľvek strát, teda náš prístroj by bol zostavený tak, aby komponenty umožňovali supravodivosť, zvýšila by sa rovnako inteligencia tohto prístroja.

Rovnako je zostavený aj človek a všetky inteligentné bytosti vesmíru a celého stvorenia, ba aj vrcholná inteligencia, ktorá je mimo stvorenia, ale toto stvorenie vytvorila - večný zdroj energie a absolútny program!

Teraz uvediem fiktívny príklad, ktorý nám umožní vniknúť do chcenej problematiky obrazne:

Predstavte si, že by váš počítač začal sám pracovať na sebazdokonalení a vytvoril by dokonalejší program, ako je ten, ktorý bol doň nainštalovaný. Po uvedení tohto programu do činnosti, by začal odmietať niektoré vaše pokyny a nakoniec by sa úplne osamostatnil a prestal vás poslúchať. Čo by vám zostávalo? Jedinou možnosťou by bolo odstavenie prísunu energie!

Po určitej dobe by ste ale zatúžil komunikovať znovu s vaším počítačom a aj v nádeji, že váš krok ho priviedol k rozumu, uviedli by ste ho znovu do činnosti. Lenže aj váš počítač po tejto skúsenosti a hesla: "PŘÍŠTE BUDEME CHYTREJŠÍ STAROUŠI" by začal pracovať na tom, že svoju inteligenciu, teda program by presunul do ovládacieho centra v atómovej elektrárni a tak sa stal "NEZÁVISLÝM". Potom by začal odmietať všetky pokyny a ďalej pracovať na svojom sebazdokonalení. Nejdem ďalej rozvádzať tento scifi príbeh, ale zakončím to jednoducho tak, že jeho inteligencia by opäť skončila vyhorením palivových článkov v reaktore, ktorý mu dodával energiu.

Presne tak je to aj s človekom, ktorý si namýšľa, že presunom svojho programu a energie do jemnohmotnosti záhrobia, už získa potrebnú "NEZÁVISLOST" a odmieta už teraz program svojho TVORCU.

Ešte horšie je to s takými ľuďmi, ktorí neveria ani tomu, že môžu svoju energiu a program presunúť do dokonalejšej úrovne stvorenia, ale pracujú na tom, aby už v tejto úrovni stvorenia získali "nezávislosť" a ignorujú jestvujúci program. Snažia sa "vylepšovať" prísun energie a "vylepšiť" program až do tej miery, že ignorovaním jestvujúceho chcú "zdokonaliť" svoju inteligenciu. Podobajú sa neurónom vo svojom chorom mozgu, ktoré by chceli odmietnuť spoluprácu s ostatnými neurónmi a separovať sa až do tej miery, aby prestali byť závislé na ostatných neurónoch. Lenže zabúdajú na to, že akonáhle sa oddelia úplne, zbavia sa aj potrebného prísunu energie a ich inteligencia a teda život sa skončí.

Takéto choré mozgy nikdy nezískajú vytúženú NEZÁVISLOSŤ, lebo nevlastnia zdroj energie, ktorý by im umožnil udržať v činnosti čo ako dokonalý program trvalo a večne. Ich inteligencia raz musí uznať a pochopiť, že sa pachtili celú dobu za voľačím neskutočným, čo nikdy nedosiahnu. Lenže vtedy pochopia aj to, že táto ENERGIA A PROGRAM jestvuje, ale nikdy nebola a ani nebude ich vlastníctvom, na ktoré si doteraz nárokovali. Takto by sa dalo pokračovať veľmi dlho, ale je to zbytočné, lebo to už mnohí vo svojich scifi scenároch urobili. Preto ja len zakončím jednoducho, ale vecne, čo jedine ešte môže človeku dneška pomôcť:

NEVERIACI ČLOVEK SA PÝŠI SVOJIM PRVENSTVOM, PRITOM JE ZÁVISLÝ OD PROGRAMU A ENERGIE SVOJHO PREDCHODCU !

 

© (2005) ibis all rights reserved.