Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Kap. 9. " Ukazuje sa, že všetky kupoly mestských palácov a vežičky lietadiel boli pozlátené a v slnečnom svetle sa nádherne leskli. Zatiaľ čo v oných dávnych dobách boli lietadlá zo zlata, dnes sa vyrábajú z obyčajného hliníka.

         Niektorý z čitateľov bude možno rozmýšľať, prečo som sem zaradil tieto citáty o lietajúcich strojoch a kam vlastne mierim. Už som uviedol, že snažím sa dostať ku Pravde.

  Ku týmto strojom ma viedli tri dôvody:

         Prvý dôvod je ten, že prečo to v starých proroctvách je, keď podľa nášho väčšinového myslenia by to tam byť nemalo. Je to proste môj zámer, aby sme sa na staré, nepozerali ako na primitívne. Čo je staré, to ešte nemusí byť primitívne, ako sa nám to "niekto" snaží nahovoriť.

Druhý dôvod je zas ten, že do dokonalého obrazu o vývoji človeka, musí patriť všetko, čo je z Pravdy. Proste nič zo starých proroctiev nemôžeme obísť, teda nič nám nesmie zvýšiť, keď chceme zložiť dokonalý obraz celku. Predstavte si, že by sme s potrebných dielov skladali auto a zvýšil by nám karburátor. Jazdilo by nám také auto? A tak ani nám, nesmie nič zvýšiť!

Tretí dôvod je ten, že ďalšie proroctvá /tie novšie/, sú preplnené týmito lietajúcimi "čudami", a stretlo sa s nimi už veľké množstvo ľudí a aj ja sám. Teraz sa skúste vžiť do mojej situácie a porozmýšľajte, či by vám to dalo pokoj, keby ste sa s niečím takým stretli aj vy. A neskôr sa možno presvedčíte aj vy, že to ku proroctvám skutočne patrí.

         No ale tieto tri dielčie dôvody, dávajú spolu jeden hlavný a veľmi dôležitý dôvod, prečo som to zaradil do mojej knihy.

Uznanie vyššej a dokonalejšej hierarchie, robí človeka pokornejším! Je to tá najkratšia cesta, ako sa môže človek dneška, zbaviť pýchy a namyslenosti, ktoré sú pre neho najväčšou prekážkou vzostupu jeho ducha. Spomeňme si na Ezechiela, ako padol na tvár pred "slávou Hospodinovou".

A "knieža sveta" si to veľmi dobre uvedomuje, že ľudská pýcha a namyslenosť je najdôležitejšia karta v jeho ruke, ktorá mu umožňuje ovládanie ľudstva. Toto je aj hlavným dôvodom, prečo aj tento kanál, ktorý kedysi vytvorilo Svetlo, začal zneužívať, na svoje temné ciele. Preto tu tiež chcem varovať, pred tým, že nie všetko čo je pre človeka technický dokonalejšie, musí patriť ku Svetlu. A znovu sme pri tom, že jediným ukazovateľom pravej cesty aj týmto smerom, nám zostáva Slovo Pravdy od Syna Človeka. To musíte použiť ako skúšobný kameň, pri hodnotení inej, pre nás cudzej hierarchie bytostí, z ktorými môžete v blízkej budúcnosti prísť do kontaktu. Jeho Slovo nám veľmi podrobne popisuje celé Stvorenie a jeho malú časť; náš hrubohmotný vesmír, v ktorom sa človek vyvíja na mnohých planétach, rôznej duchovnej úrovne. No a toto je to najpodstatnejšie, čo som chcel týmito starými proroctvami povedať, aby sme sa priblížili pravde a urobili základ pre nasledujúce proroctvá. Verím, že aj vy zistíte, že to nebol zvyšný náhradný diel, ale že patrí k nášmu celku.

Proroctvá našej generácie.

         Varovanie z vesmíru?

Je nedeľný večer, 26. novembra 1977, krátko pred 17. hodinou. V anglickej televízii (Southern TTV) číta hlásateľ správy News Bulletin. Zrazu sa niečo mení. Obraz zostáva, hlásateľ ešte hýbe perami, ale hlas je celkom iný, hlboký, rovnomerný, vtieravý:

"Volám sa Vrillon a hovorím za Ashtar Galactic Command," oznámil. "Prišli sme, aby sme vás varovali... aby ste vedeli svojim blížnym vysvetliť, čo musíte robiť na odvrátenie katastrofy, ktorá hrozí svetu. To sa stane, aby ste sa mohli zúčastniť na veľkom prebudení, keď vaša planéta vojde do veku Vodnára, ktorý môže byť pre vás časom veľkého pokoja a ďalšieho vývoja, ale iba vtedy, keď si vaši vládcovia budú vedomí negatívnych síl, ktoré môžu vrhnúť tieň na váš úsudok. Pozorne počúvajte, lebo druhý raz už na to nemusíte mať príležitosť. Celé roky si vaši vedci, vlády a generáli nevšímali naše varovania. Ďalej ste experimentovali so zlými silami atómovej energie. Atómové bomby môžu obratom ruky zničiť Zem a tvory v sesterských svetoch. Odpad z atómových elektrární otrávi vašu planétu na tisíce vašich rokov.

My, čo už omnoho dlhšie kráčame po ceste evolúcie, sme dávno spoznali, že atómová energia protirečí životu... Neexistuje nijaké mierové využitie. Všetko použitie, všetky výskumy musia byť okamžite zastavené, všetky zbrane odstránené, lebo riskujete zničenie... Máte už len krátky čas naučiť sa nažívať v mieri a dobrej vôli.

Malé skupiny... sa to všade učia, vznikajú, aby na vás všetkých preniesli svetlo svitajúceho New Age (Nového veku)... Iba ten, kto sa naučí žiť v mieri, vstúpi do vyšších oblastí duchovného vývoja.

         Veľa rokov sme sledovali váš rast... Teraz vedzte, že sme tu a že na vašej zemi a okolo nej existuje viac bytostí, ako pripúšťajú vaši vedci . Sme hlboko ustarostení kvôli vám a vašej ceste ku svetlu a urobíme všetko, aby sme vám pomohli. Nebojte sa, len sa pokúste spoznať sami seba a žite v súlade s vašou planétou. Buďte požehnaní láskou a pravdou kozmu."

Vysielanie počuli v grófstve Hampshire, Berkshire a v častiach Oxfordshire tisíce ľudí a pre mnohých to bol obrovský šok. Mysleli si celkom vážne, že išlo o hlas z kozmu. "Moja rodina a ja sme zmeraveli od strachu," povedal jeden divák a u mnohých to bolo podobné. Televíznu stanicu TTV zaplavili telefonáty.

Na druhý deň nasledovalo oficiálne "vysvetlenie" televízie: vtipkári, zrejme študenti, si urobili zlý žart. Pomocou vlastnoručne vyrobeného vysielača (ktorý mohli ukryť v neďaleko zaparkovanom aute zablokovali vstupné signály regionálneho vysielača TV Hannington (Berkshire) a namiesto toho odvysielali vlastný, na páske pripravený "príhovor".

Ak regionálny vysielač nepreberá program cez kábel, je také niečo technicky celkom možné. Televíznym pirátom sa už dokonca podarilo odvysielať cez oficiálny vysielač celé filmy. Potrebný prístroj sa dá zostrojiť bez veľkých nákladov.

Aj široká verejnosť si uľahčene vydýchla a uverila vysvetleniu, že išlo o "študentský žart". Tlači spočiatku neprišlo ani na um žiadať od TTV úplný text pirátskeho vysielania alebo sa spýtať, prečo si monitorová stanica Croydon, určená vlastne na stráženie, päť a pol minúty (v televízii dlhý čas) nevšimla prerušenie a vysielač nevypla.

Rovnako nejasné zostáva, prečo sa údajní študenti aspoň anonymným telefonátom do novín neprihlásili k zodpovednosti za "žart" alebo nejako ináč sa nepochválili. Skúsenosť ukazuje, že v takýchto prípadoch sa to stáva takmer vždy, najmä ak sa na žarte zúčastňujú viacerí: Žart vychutnajú ešte raz, keď prstom ukážu na podvedeného.

Načisto neuveriteľne pôsobí téza o študentskom žarte, keď si človek preštuduje celý text (vyššie uvedený je v skrátenej podobe) príhovoru. Vtipkári by sa boli preobliekli do úlohy posádky ufa, ktorá hrozí ľudstvu skorým predvedením vlastnej vyššej moci. Politicky angažovaní odporcovia atómovej teórie by použili celkom inú, charakteristickú reč. Namiesto toho prišli vážne slová, oznámenie o nádejnej, ale veľmi ohrozenej účasti Zeme na evolúcii, ktorú sľubuje Nový vek, varovanie pred negatívnymi silami.

Tu nemožno tvrdiť, že 26. novembra 1977 na kanály TTV hovorili k ľudstvu planéťania. Ale omnoho pravdepodobnejšie ako študentský žart sa zdá to, že skupina idealistov z ezoterickými znalosťami ("malé skupiny všade na zemi sa to učia a prenášajú na vás svetlo prebúdzajúceho sa Nového veku," píše sa v texte) rozhodla sa na tento krok, aby dosiahla, že bude vypočutá.

Prípad je po každej stránke poučný. Fakt, že britská tlač sa uspokojila s niekoľkými slovami z relácie, aj to ešte ironicky citovanými, a neprejavila vôbec záujem o úplný text, dokazuje, aký nepreniknuteľný je ešte vždy obranný múr verejných oznamovacích prostriedkov voči všetkému, čo by mohlo byť nadprirodzené.

Tu je na mieste poznámka jedného nemeckého šéfredaktora: "Ufo? Veď dávno sa už vie, že existujú, aj keď nevieme, čo to je. Na nespoľahlivé správy a fantazírovania môžeme zabudnúť; zostáva veľa dobre dokumentovaných výpovedí od spoľahlivých svedkov. Ale ani my, ani iné noviny, ktorým záleží, aby boli pokladané za seriózne, nemôžu o tom vážne informovať."

No priamo zasahovať planéťania nemôžu (ich existencia sa tu predpokladá), pretože by to mohlo znamenať zásah do slobodnej vôle ľudstva, a to im duchovné zákony kozmu zakazujú.

Zároveň sa človek musí pýtať, aký druh "zázraku" alebo "varovania" by bol potrebný, aby ľuďom jasne ukázal, že im niekto chce čosi povedať.

Je to tak, hoci poprední vedci už dávnejšie nevylučujú kontakt s mimozemskou inteligenciou, nech by už mala akúkoľvek podobu. Teoreticky sa pripúšťa, že je veľmi nepravdepodobné, aby v obrovskom vesmíre bola Zem jedinou osídlenou planétou. Už na Byurakanskej konferencii roku 1971 astronómovia z mnohých zemí pokladali za možné, že jestvuje milión iných civilizácií.

Predpokladajme, že "oni" existujú a zajtra jednoznačne vstúpia do nášho zorného poľa; budeme schopní zniesť hlboký šok z poznania "Nie sme sami"? Bude ešte platiť biblia, nebudeme musieť nanovo premyslieť rôzne aspekty našej viery? Cirkvi by sa museli omnoho rýchlejšie, ako je ich zvykom, prispôsobiť novej situácii. Začala by sa celosvetová diskusia.

Na takúto svetom otriasajúcu situáciu nie je vôbec nikto pripravený. Nespočetné cirkevné semináre sa zaoberajú všetkými možnými problémami, len nie priepastným šokom, ktorý by priniesla konfrontácia s mimozemskou inteligenciou. "Mlčanie uznávaných teológov o tejto dôležitej otázke je ohlušujúce," konštatuje americký duchovný, reverend Jack Jennings. "Duchovní by mali túto tému vážne prebrať a pripraviť ľudí na kontakt... Cirkev by mala usporiadať rýchlokurz "exoteológie", čiže teológie vesmíru.

Ale nič z toho všetkého sa akosi nedeje.

O pravdivosti zvýrazneného tvrdenia, že žiadne seriozne noviny nemôžu vážne informovať o mimozemskej civilizácii, mám vlastné skúsenosti a na dôkaz chcem doložiť časť citátu z listu, ktorý som obdržal od jednej redakcie STV na moju ponuku, v ktorej som bol ochotný poskytnúť vlastné videozábery UFA.

"Rada by som sa vrátila k tejto téme aj v Mystériu života, keby sa nestalo to, že je zrušené. Jednoducho - ďalej sa nevysiela. Takže vašu ponuku, žiaľ nemôžem využiť.

Redaktorka   ..

Bol som viackrát na UFO - kongresoch a stretal som sa tam s veľmi pomýlenými názormi. Jedna skupina zástancov UFA ignorovala existenciu Boha a boli ochotní pripustiť len existenciu vyspelejších civilizácií vo vesmíre.

Naopak cirkev a jej ovečky zas kategorický odmieta existenciu vyspelejších bytostí vo vesmíre. Syn Človeka, ako vyslanec Boha nám podal jednoznačný dôkaz o jestvovaní celej hierarchie bytostí od Boha až ku človeku a dokonca ešte nižšie.

Teraz by som použil moje podobenstvo, ktoré často používam pri rozpravách s jednou, alebo druhou stranou odporcov všetkého, čo nepasuje do karát dotyčného.

Pri rozhovoroch s "veriacimi" zvyknem použiť takéto podobenstvo: "Ten, kto verí, že má otca, prečo je nie ochotný pripustiť, že má aj staršieho brata?

A pri rozhovoroch s " neveriacimi" UFO-lógmi, zas použijem takéto podobenstvo: " Prečo ten, kto verí, že má staršieho brata odmieta uznať, že má aj otca?"

Keď sa nad tým zamyslíte, tak jednoznačne prídete k záveru, že obe skupiny sú vlastne jedna druhej tak cudzie, ako keď v rodine nerešpektuje   mladší brat staršieho a ignorujú aj otca, ako by ich priniesol bocian. Presne taký smiešny sa javíme aj my svojmu staršiemu bratovi, aj keď chodíme pyšne po kuchyni, z ktorej sme ešte neboli ďalej a pritom máme aj plné pudlo. Za chvíľu nám bude treba vymeniť "pampersku"! A starší brat si bude musieť aj chytiť nos.

Teraz ale ešte dokončím začaté proroctvá našej generácie, ktoré budú pre niektorých väčším, pre iných už menším prekvapením.

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.