Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Archy kozmického veku

Keď našim susedom horí dom, nestojíme ľahostajne vedľa, ale pomáhame. Keď vopred vieme, že bude horieť a požiar by mohol preskočiť na náš vlastný dom, urobíme všetko, aby sme susedov varovali a boli im na pomoci pri zachraňovaní.

Ak existujú inteligentní obyvatelia iných planét (podľa prieskumu verejnej mienky v to veria dve tretiny ľudstva) , je nádej, že sa budú správať ako dobrí susedia, či už preto, že im ich etika prikazuje pomáhať, alebo čisto z vlastného záujmu, aby neutrpel škodu ich vlastný dom. Pretože podľa zásady, že všetko vo vesmíre je vo vzájomnom vzťahu - cez nebeskú mechaniku obežných dráh planét okolo Slnka, cez magnetické polia, atď. - postihol by termonukleárny svetový požiar alebo jednostranná zmena rotácie Zeme aj ich.

Pri tomto konštatovaní netreba zaujímať stanovisko ku sporom okolo ufo. Ale rovnako sa netreba podrobiť konformizmu výrobcov verejnej mienky, ktorí problém ufa "zahrávajú do autu" vždy rovnakými argumentmi. Je jasné, že je tu čosi, čo sa ľuďom nedarí zvládnuť. Musí to mať svoju príčinu, jedného dňa sa ju iste dozvieme.

Seriózny výskum ufa si v každom prípade zaslúži úctu.

Podľa telepatického hlásenia, údajne pochádzajúceho od "Ashtar Sheran", boli ruskí kozmonauti vo vesmírnej stanici Saľut 6 dlhší čas v telepatickom spojení s planéťanmi. Ale Moskva to uchováva v rovnako prísnej tajnosti ako NASA svoje vlastné skúsenosti v tomto smere.

No tu nás teraz väčšmi zaujíma na hádanke s ufom to, čo súvisí s "koncom sveta": Existujú obyvatelia vyšších sfér alebo iných vesmírnych telies, ktorí sú ochotní pomôcť ľudstvu v dňoch zvestovania katastrofy? Sú oni tie "nebeské armády", ktoré v posledný deň sveta prídu za "Kristom" na Zem, aby zachránili ľudstvo, presnejšie povedané: evakuovali ho?

Mnohým sa môžu takéto otázky zdať pochybné. No každý, kto "posledný deň sveta" pokladá aspoň za možný, musí sa vlastne pýtať, odkiaľ teda by tí očakávaní záchrancovia mali prísť.

Je zaujímavé, že pomocná úloha predpokladaných planéťanov získava čoraz dôležitejšie miesto vo výpovediach médií na celom svete. Aj tým sa očakávania konca sveta v našich časoch líšia od tých v predchádzajúcich storočiach.

Len materiál z posledných rokov by už zaplnil celé zväzky. Niektorí z nich majú zvučné mená, iní zostávajú úmyselne bezmenní. Niektorí nadiktovali celé knihy posolstiev; tak napríklad Ashtar Sheran (vzor pre meno hovorcu Southern TTV?) alebo Orthon, za ktorým prijímatelia predpokladali archanjela Michaela a Ježiša Krista ako pánov nad armádami našej galaxie.

Cez Holanďana Geralda Tetterooa, ktorý zomrel roku 1979 a ktorý sa vedome neoznačoval za médium, ale za "telepatický kanál", hovorili Ithar z Venuše, Andres z Efratonu, Mercurius, Ichnaya z Uranovho dvora a mnohí ďalší. Táto skupina očakáva začiatok "tisícročného kráľovstva" (po predchádzajúcej očiste) v roku 2003. Najväčšie nebezpečenstvo vidia vo výbuchu enormných síl z vnútra zeme a dôrazne varujú pred uvoľnením v dôsledku rúhania sa ľudí.

Teraz však prichádza čosi celkom nečakané: Tých, čo majú byť zachránení, kozmické lode odvezú zo Zeme a budú môcť "zhora" pozorovať, ako Zem po zničení podstatnej časti povrchu prekoná vplyvom síl z kozmu prudkú mutáciu. Aj sami ľudia oddelení od Zeme zakúsia nadprirodzené, náhle zvýšenie vedomia.

Obnovená Zem, na ktorú sa neskôr opäť vrátia ľudia, bude sa meniť rýchlejším tempom. Radikálna duchovná i hmotná premena, skutočné "nanovorobenie všetkého" vytvorí východiskovú situáciu pre práve sa začínajúce tisícročné kráľovstvo Kristovo na zemi. Touto prudkou mutáciou sa zem dostane o priečku vyššie na rebríku, ktorý vedie k Bohu. Duch naplno prenikne hmotu.

Tým, pre ktorých je predstava o tom, že prinajmenšom miliarda ľudí má byť evakuovaná kozmickými loďami, smiešna, Orthon oponuje: "Celá galaxia čaká na mutáciu Zeme, zúčastní sa na nej. Všetok ľud planét sa vydal na cestu, aby vás zachránil! Pre každého jedného človeka, ktorý môže byť zachránený, sa nájde miesto. Všetko je už pripravené až do najmenších podrobností. Dôverujte!"

Inakšie predstava o evakuovaní ľudí pomocou ufa sa nachádza na mnohých iných miestach novej duchovnej literatúry. Isté rakúske médium dokonca uverejnilo kresby diaľkovo riadených guľovitých záchranných telies, do ktorých sa zmestí po šesť osôb. Nespočetné množstvo týchto kapslí pristane, aby ľudí bezpečne dopravilo na veľkú "materskú loď', kde bude o všetko postarané. Jednako sa médium obáva, že mnohí ľudia sa nebudú vedieť rozhodnúť a odísť od svojich materiálnych statkov, preto zostanú a zahynú.

Švajčiarske médium hlbokého tranzu Erika Bertschingerová nepoznala tento spis, no dostala rovnaké údaje.

Ľudia potom dostanú cez rozhlas a televíziu pomocou vysielacej energie z kozmu výzvu, aby nastúpili do sklených gúľ. Mimochodom, budú celkom iné ako väčšina ufo, ktoré bolo vidieť na nebi doteraz, hovorí Erika Bertschingerová; tie patrili nadpozemskej "temnej moci". Rovnaké varovania vyslovila aj Bertha Duddeová, ktorá hovorila o "podvode protivníka".

Aj Erika Bertschingerová hovorí o tom, že tretina ľudstva bude takto vytrhnutá zo skazy. Lietajúce telesá cestujú na Zem v odhmotnenom stave, a preto na to nepotrebujú vôbec čas podľa pozemského počítania; až tesne v blízkosti Zeme sa opäť zhmotnia. Ale: "Ani jedného jediného človeka nevysadia na inú hviezdu

Všetko sa bude odohrávať v tejto veľkej materskej kozmickej lodi, pretože potom budete opäť prenesení späť na /očistenú/ Zem.

Zatiaľ čo "zo skazy vytrhnutí" v kozmických lodiach budú zhora všetko pozorovať, uvoľní sa - ako to vidí ďalej viedenské médium - zo zničeného povrchu Zeme tmavá masa zamorenej atmosféry a negatívnej duchovnej sily a spadne do nižšej roviny kmitania. Omladená a obnovená Zem však "prudkou mutáciou" preskočí do vyššej oblasti kmitania a dostane sa na novú dráhu okolo Slnka.

         Ilg je toho názoru, že Matúšovo evanjelium 24; 29-51 možno chápať ako zvestovanie prípravného znamenia na nebi. "Hneď však po súžení... slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a pevnosti neba sa otrasú. Vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi."

A keď hneď vzápätí je reč o "anjeloch a mohutnom zvuku trúb", ktoré zhromaždia vyvolených "zo štyroch svetových strán" (čiže z celej zeme), Ilg pod týmto rozumie práve spomínané vysvetľujúce výzvy cez amplióny našich prístrojov, aj keď budú vypnuté. "Pre toto priame vysielanie do rozhlasových a televíznych prijímačov nehrá úlohu, či je prijímač zapnutý alebo nie, pretože vysielacia energia je natoľko silná, že nepotrebuje už zvláštne zosilňovacie tranzistory..."

Bola azda vložka vo vysielaní Southern TTV 26. novembra 1977 akási generálna skúška?

Po akustickom zázraku príde vizuálny: ľudstvo uvidí "obrovské materské lode zoradené do bielo svietiacich krížov pomalým tempom letieť ponad Zem..." Bude to nesmierne obrovská armáda. Veď ak súhlasí predpoveď, že sa asi tretina ľudstva (1,3 miliardy) rozhodne prijať pomoc a ak každá materská loď pojme 10 000 ľudí, je potrebných 130 000 takýchto lodí. Ale neuisťoval Orthon, že aj táto gigantická operácia bude pripravená do najmenších podrobností a prebehne bez chyby?

         Švajčiarske médium, prameň krátko už citovaný, ktoré najprv hovorilo o obrovských prírodných katastrofách, vojnovom konflikte Rusko - Čína a bleskovej vojne (bývalých) Sovietov v Západnej Európe, neskôr vysvetlilo:

"Hneď na začiatku vojnového diania, keď budú nasadené aj atómové bomby, nastane kozmická udalosť, pri ktorej sa os našej zeme preklopí. To povedie k neobyčajným geofyzikálnym zmenám na našej planéte. Predchádzať tomu budú tri až štyri dni bez svetla, zapríčinené tým, že naše Slnko vstúpi do vyššej miery kmitania. Keďže pri tomto procese sa Slnko pred Zemou dostane do silnejšieho žiarenia, jeho svetlo zhasne, pretože má nižšiu frekvenciu. Fluoreskujúcim svetlom však zažiari aura všetkých ostatných planét našej slnečnej sústavy a tento fenomén ich natoľko zväčší, že skutočne vznikne dojem, akoby hviezdy padali z neba, ako sa píše v biblii.

No vo chvíli, keď sa sama Zem dostane do vyššej vibrácie, zasvieti aj aura ľudí. V tomto bode sa začne mohutná záchranná akcia mimozemšianov. Milióny kozmických lodí všetkých dimenzií budú pomocou lietajúcich prístrojov brať ľudí k sebe. Vybraný počet (približne tretina až polovica všetkých obyvateľov zeme) môže byť zachránený. Ten, koho aura bude svietiť, čiže každý človek s dostatočne vysokým stupňom kmitania, bude vyzdvihnutý nahor, a ostatných ponechajú dolu. Potom sa os Zeme za pár sekúnd preklopí.

Zachránení zostanú v kozmických lodiach asi rok a pritom sa budú učiť. Inú časť rozmiestnia do oporných bodov na planétach našej slnečnej sústavy. Keď sa živly na planéte Zem opäť upokoja, vrátia sa ľudia s mimozemšťanmi späť a začnú budovať "zlatý vek."

         V Spojených štátoch sú veľmi rozšírené spisy Glorie Leeovej, bývalej filmovej herečky a športovej letkyne (zomrela roku 1962), ktorá v päťdesiatych rokoch - ako sama hovorila - telepatickou cestou dostala hlásenia od bytostí z Jupitera. Jej knižka preložená do nemčiny sa označuje za "prvé a jediné, čo ľudia vesmíru napísali priamo pre ľudí na Zemi."

Aj u Glorie Leeovej všetkých ľudí, ktorí sa po predchádzajúcom "varovaní cez rozhlas a televíziu" budú chcieť dať dobrovoľne zachrániť, vyzdvihnú malé ufá a dopravia na materské lode obrovských rozmerov skôr, než sa na Zemi začne veľká očista. Bude to čistka "od zlých síl, čo boli vyvolané zlými myšlienkami ľudí."

Útočisko bude na Mesiaci, ktorý má podľa Glorie Leeovej "veľké duté priestory" (zápis bol urobený desať rokov pred prvým pristátím astronautov na Mesiaci), v ktorých svieti ľuďom doteraz neznáme svetlo. No už zakrátko budú môcť ísť späť na Zem, ktorá sa súčasne s očistou dostane na novú obežnú dráhu. Podľa všetkého presunom pólov, pretože podľa Glorie Leeovej bude mať Kanada potom "teplé polotropické podnebie".

V tomto druhu zvestovaní by sa dalo ešte dlho pokračovať. Všetky majú spoločné podstatné body: Zem čaká veľká očista, po ktorej sa opäť vráti "Kristus" Na tento čas planéťania evakuujú ľudí. Mnoho ráz sa uvádza aj trojdňová temnota. No u niektorých moderných prorokov prichádza až po evakuácii.

Matka Zem, očistená od zlej karmy, prekonala "mutačný skok".

         Nie je na druhej strane tvrdenie, že Zem musí byť očistená od zlej karmy, od zamorenia jej aury zlými myšlienkami, zarážajúco podobná legende o Noemovi, v ktorej sa potopa sveta označuje vyslovené ako dôsledok "zlých výplodov myšlienok v srdciach ľudí?" Vyjadrovali by sa obyčajní vtipkári v takýchto pojmoch?

Nepoukazuje vari táto podobnosť s knihou Mojžišovou na to, že v kolektívnom podvedomí, v hĺbkovej pamäti ľudstva existuje ešte tušenie, ktoré je v každom veku vyjadrené v očakávaní konca sveta, prispôsobenom konkrétnej civilizácii?

O britskom maršalovi letectva lordovi Dowdingovi (víťazovi v "bitke o Anglicko" a neskôr presvedčenom špiritistovi) je známe, že veril na záchranu kozmickými loďami, a v dôvernom kruhu urodzených hostiteľov svoju mienku dokonca ani netajil. No britská kráľovská rodina sa k nej rozhodne nepripojila. Skutočnosť, že robotníci v sedemdesiatych rokoch pri stavbe podzemnej trate pod londýnskym Green Park neďaleko Buckinghamského paláca narazili na vonkajší múr veľkého podzemného betónového bunkra, svedčí však o tom, že tí, pre ktorých je určený, ešte vždy radšej hľadajú bezpečnosť pod zemou ako nad ňou!

Hierarchia: Plán generálneho štábu pre Zem 

Ak sledujeme celkový dojem z proroctiev, vyplynú z nich pre ľudstvo zreteľné dve možnosti, dve "červené nite": Buď mesiáš zmení zem, z ktorej bude musieť byť dočasne odstránený človek i zviera, alebo budeme musieť pretrpieť očistu tam, kde sme. Očista bude určite bolestná a sprevádzaná všetkými možnými katastrofami, ale aj prevratnými zmenami v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti.

Božský kormidelník, tak pokračuje druhá červená niť proroctva, musí uskutočniť túto bolestnú kúru, lebo len ona ešte môže zachrániť Zem pred sebazničením. Ale keďže nechce zasahovať do slobodnej vôle človeka, musí pôsobiť najprv v skrytosti.

Najnástojčivejšie to hlása škótsky akademický maliar Benjamin Creme (nar. 1922), ktorý sa obracia na vzrastajúcu náboženskú obec v Európe a Severnej Amerike.

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.