Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk
1

Priateľský a pokojný Creme má ďaleko od sektára. Ale vždy sa zaujímal o ezoterické učenie, predovšetkým o teozofiu.

Podľa vlastného vyjadrenia Creme mal byť nástrojom "hierarchie".

Iné vedomie v určitom čase "zatienilo" jeho vlastné vedomie/bez toho, že by ho pri tom stratil/, a jeho ústa pritom hovorili, čo mu "ten druhý" telepatický oznámil. 

Musela slávna herečka zomrieť; lebo vedela o vládnych aktivitách zviazaných s fenoménom UFO?

Dva mesiace po svojich tridsiatych šiestych narodeninách bola v noci zo 4. na 5. augusta 1962 herečka Marilyn Monroeová objavená v spálni svojho domu v kalifornskom Brentwoode mŕtva a s telefónnym slúchadlom v ruke. Vyšetrujúci sudca do rubriky o príčine smrti uviedol samovraždu, čím sa tento výrok stal po viac ako tri desaťročia predmetom dohadov okolo spôsobu a príčine smrti ženy, kúzlu ktorej dokázal iba málokto odolať.

Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov vystúpil americký autor Milo Speriglio po dlhoročnom bádaní a starostlivom pátraní v archívoch so šokujúcim odhalením, podľa ktorého došlo k vražde Marilyn Monroeovej preto, že sa vyhrážala verejným odhalením tajných vládnych aktivít zviazaných s fenoménom UFO, o ktorých jej rozprával pri intímnych príležitostiach jej milenec, prezident John F. Kennedy. Milo Speriglio predložil na podporu svojho tvrdenia dokument z tajných spisov CIA z 3. augusta 1962, datovaný deň pred údajnou samovraždou hollywoodskej bohyne.

Fotokópia priloženého dokumentu obsahuje prepis telefonického rozhovoru, ktorý sa stal pre Marilyn Monroeovú , osudným, v nasledujúcom preklade:

1. Rothberg diskutoval zrejmé (nečitateľné) subjektu (M. M.) s Kilgallenovou a jeho roztržku s Kennedyovcami. Rothberg vysvetľoval Kilgallenovej, že (M. M.) sa zúčastňovala na stretnutí "vnútorného kruhu" hollywoodskych veličín a že sa zase dostala v meste do rečí. Rothberg viacerými slovami naznačil, že odhalila také tajomstvá, ktoré museli nepochybne pochádzať z jej kontaktov s prezidentom a ministrom spravodlivosti. Jedno z týchto "tajomstiev" sa týkalo návštevy prezidenta na jednej z tajných základní vojenského letectva, ktorej cieľom bolo vykonať kontrolu vecí z vesmíru.

Kilgallenová na to odpovedala, že zrejme vie, o čo pritom mohlo ísť. Uprostred päťdesiatych rokov sa dozvedela od istého britského vládneho úradníka o tajných projektoch vlád USA a Veľkej Británie na vypátranie pôvodu zrútenej vesmírnej lode a mŕtvych tiel Kilgallenová verila, že história ich pôvodu siaha až k prípadu v Novom Mexiku na konci štyridsiatych rokov. Kilgallenová sa domnievala, že keby táto história bola pravdivá, mohla by sa stať prekážkou pre Jacka (Kennedyho) a pre jeho plány vyslať človeka na Mesiac prostredníctvom NASA.

Mesačný prach v denníku

Howard Rothberg patril k okruhu priateľov Marilyn Monroeovej, ktorý ako obchodník so starožitnosťami poznal viacerých fotografov, v ateliéroch ktorých Marilyn často pózovala. Dorothy Kilgallenová bola v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch renomovanou a nezávislou publicistkou, ktorá prispievala do mnohých amerických novín a časopisov.

Dvadsiateho tretieho mája 1955 v jednom zo svojich článkov dokonca písala o tajných výskumoch akéhosi "lietajúceho taniera z inej planéty, ktoré vykonávajú anglickí vedci a letci". "Môj informačný zdroj mi povedal," zaznamenala, "že na základe doterajších analýz veríme, že lietajúce taniere majú posádku, ktorej členovia by mali byť menší ako 1,2 metra.

         Mimoriadne závažné je aj heslo "Mesačný prach" v záhlaví dokumentu pri poznámke "Odkazy". Ide o kódové označenie, ktoré americké vojenské letectvo používa pre zabezpečovacie práce pri zrútení objektov mimozemského pôvodu.      

NEMLČAL - BOL UMLČANÝ

Ak sa vrátime do prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, môžeme si položiť otázku, čo všetko sa mohla Marilyn dozvedieť o prítomnosti inej civilizácie na našej planéte od Johna Kennedyho, ktorý bol informovaný tajnou komisiou MJ-12.

Naše pátranie začneme od spôsobu, akým sa Marilyn Monroeová mohla dozvedieť o týchto utajovaných skutočnostiach. V tomto prípade to nebude až také zložité, keďže o jej intímnych vzťahoch s Johnom a Robertom Kennedyovcami nemlčí ani jeden z početnej plejády životopiscov, či už Marilyn alebo klanu Kennnedyovcov.

Otázka prenosu, či skôr úniku informácií by bola teda objasnená. Ako je to však so samotným obsahom?

Anglický bádateľ Jon King, spisovateľ a vydavateľ časopisu "UFO Realitý" dáva túto odpoveď: "Existuje skutočne celý rad dôkazov, že prezident John F. Kennedy bol zastrelený preto, že sa odvážil prekročiť modus operandi svojich vlastných poradcov - že bol vyradený z hry preto, že sa odvážil postaviť tajnej, mimozemšťanmi sponzorovanej vláde , vďaka ktorej sa dostal k moci."

Citáty z knihy: Večné zákony 2.

Vesmírne   spojenie

prijaté   G.   Adamským   v   roku   1967

Dnešný   človek   sa   nachádza   v   beznádejnej   a   krajnej   situácii,   do   ktorej   sa   sám   dostal.   Všetky   ľudské   systémy   bezvýchodne   uviazli   alebo   zlyhali   do   takej   miery,   že   už   nedávajú   možnosť,   ktorá   by   zaisťovala   bezpečnosť   človeka.   Technológia   a   veda   dosiahli   taký   stupeň   a   takú   rýchlosť,   že   duchovné   chápanie   ľudstva   nie   je   schopné   súbežne   s   nimi   držať   krok.

Svet   má   na   obzore   atómovú   vojnu,   ktorá   by   v   extrémnych   dôsledkoch   privodila   úplné   vyhladenie   života.   Podľa   udalostí   vo   svete   sa   zdá,   že   ľudstvo   nepozná   únik   z   hroziacej   katastrofy.   Sú   však   aj   iné   faktory,   ktoré   ukazujú   na   možnosť   záchrany.   Pomoc   by   priniesla   iná,   vyvinutejšia   veda   a   technológia,   než   je   pozemská.   Táto   perspektíva   sa   môže   zdať   fantastická   tomu,   kto   o   nej   počuje   po   prvý   raz.

Ak   sa   pozrieme   do   Biblie   -   Zjavenia   Jána   -   a   čo   hovorili   apoštoli   s   Ježišom   o   posledných   dňoch   ľudstva,   nájdeme   tam   jasný   popis   nášho   dnešného   sveta   i   prejavy   atómovej   vojny   a   jej   dôsledkov,   ako   aj   obrazné   symboly   a   náznaky   o   masovom   presune       a   evakuácii   ľudstva   mimo   Zeme.

Vývoj   svetových   udalostí   pred   blížiacim   sa   koncom   sveta   nebude   pre   ľudstvo   spočiatku   priaznivý,   avšak   vinou   neho   samého.   Vďaka   gigantickej   záchrannej   akcii   z   priestoru   sa   zavedie   úplne   nový   spôsob   života   na   Zemi,   s   kultúrou   založenou   na   omnoho   hlbšom   pochopení   vesmírnych   zákonov,   než   aké   doteraz   Zem   dosiahla.  

Toto   radostné   Posolstvo   má   poznať   každý,   kto   má   záujem   dodržiavať   vesmírne   zákony   a   chápať   tieto   veci.   Tu   je:

¨      Pre   túto   Zem   som   Alfou   a   Omegou.   Som   skutočný,   i   keď   prichádzam   k   vám   z   neba.   Oslobodím   vás   od   vašej   biedy.   Prinesiem   vám   mier.

¨      Môj   človek   z   mojej   blízkosti   žil   na   Zemi   ako   bežný   pozemšťan.   Použil   som   ho   ako   svoj   nástroj.   Toto   jeho   Posolstvo   má   pre   ľudstvo   nesmierny   význam   a   dosah.   Nebol   jediný,       s   kým   máme   spojenie.   Všetkých   si   starostlivo   vyberáme   a   presne   dodržiavajú   naše   inštrukcie.   Preto   ich   práca   je   obmedzená   hranicami   týchto   inštrukcií.

¨      Orthon   je   prostredníkom   medzi   mnou   a   Adamským,   aby   sa   utvorilo   spojenie   so   Zemou.   Celú   akciu   však   riadim   cez   Orthona   ja.   Zatiaľ   nepoužijem   svoje   skutočné   meno,   kým   nepríde   môj   deň!

¨      Mnoho   ľudí   na   Zemi   bude   prekvapených,   keď   sa   stretnú   tvárou   v   tvár   s   jednou   z   našich   žien,   ktorej   pôvod   nie   je   pozemský.

¨      Rodí   sa   nová   epocha,   ktorej   predchádzajú   pôrodné   bolesti.

¨      Som   vždy   s   vami,   som   Cesta,   Pravda,   Život.

Ľudstvo   je   na   prahu   totálnej   premeny   vo   svojom   myslení       a   etike.

¨      Každý   dostane   svetlo   Pravdy,   keď   príde   čas.   Nikto   sa   nemôže   vyhnúť   mojej   vôli.   Nič   mi   nemôže   zabrániť,   aby   som   dokončil   svoje   dielo.

¨      Zavedie   sa   úplne   iný   spôsob   života,   ktorý   si   len   ťažko   dokážete   predstaviť.

¨      Nič   na   tejto   Zemi   nemôže   zastaviť   moje   plány.

¨      Každý   má   absolútnu   slobodu,   na   nikoho   nebude   vyvíjaný   duchovný   nátlak   a   nič   sa   mu   nebude   vnucovať.

¨      Spojenia,   ktoré   som   nadviazal   so   Zemou,   sú   dokonalé     a   priame.

¨      Až   sa   kľúče   dostanú   do   správnych   rúk   a   brány   budú   široko   otvorené,   potom   sa   moje   prejavenie   stane   skutkom.

¨      Ľudstvo   nebude   napadnuté   inými   civilizáciami,   to   by   sme   nepripustili.   Bude   napadnuté   vlastnými   prostriedkami   a   chybami.   Až   v   hraničnej   situácii   pochopí   ľudstvo   svoje   chyby       a   nemohúcnosť   a   prijme   našu   kozmickú   pomoc   s   vďakou     a   porozumením.

¨      Hodina   nášho   príchodu   nemôže   byť   ľudstvu   odhalená.   Je   naším   tajomstvom   a   zostane   ním   až   do   nášho   príchodu.   Čas   našej   akcie   nepoznajú   ani   tí,   ktorí   sú   do   nej   zapojení   -   iba   ja   poznám   presnú   hodinu .   V   žiadnych   proroctvách   nie   je   udaný   presný   čas.

¨      Nastane   premena   nielen   duchovná,   ale   aj   hmotná.

¨      Objavenie   sa   nadľudskej   pomoci   v   kríze   očakávajú   na   celom   svete   rôzne,   i   keď   ide   o   ten   istý   aspekt,   podľa   Biblie   "druhý   príchod   Krista",   alebo   "objavenie   sa   Syna   človeka   v   oblakoch".

¨      Udalosti,   ktoré   boli   predpovedané   pred   vekmi,   sú   teraz   pred   svojím   naplnením.   Ujal   som   sa   vlády   nad   Zemou.   Som   ten,   o   ktorom   sa   písalo   a   hovorilo.   Prejavím   sa   všade   na   Zemi.

¨      Veľké   svetové   udalosti   dostanú   čoskoro   rýchly   spád.   Nenechajte   sa   zachvátiť   panikou.   Dôverujte   mi,   vec   je   v   mojich   rukách.

¨      Keď   sa   zrýchlia   negatívne   udalosti,   nastane   veľké   súženie.   To   musí   byť.   Nikto   nemôže   uniknúť   mojej   vôli   v   naplnení   svojho   osudu.

¨      Celý   svet   sa   stane   horúcim   peklom,   z   ktorého   povstane   moje   kráľovstvo   ako   vták   Fénix.

¨      Môj   plán   je   dokonalý,   všetko   bolo   pre   túto   akciu   starostlivo   pripravené.   Každý   bude   umiestnený   na   takom   mieste,   aby   to   zodpovedalo   jeho   duchovnej   výške.   V   dome   môjho   Otca   je   veľa   príbytkov.   Mám   miesto   pre   každého,   treba   však   urobiť   určité   odstupňovanie   jedincov.

¨      Vyvolení   nech   nepochybujú   o   mojej   pomoci.   Nič   nebolo   ponechané   na   náhode.

¨      Musíte   poznať,   pochopiť   a   realizovať   v   bežnom   živote   vesmírne   zákony,   aby   ste   boli   schopní   duchovnej   premeny,   ktorá   má   teraz   na   Zemi   nastať   u   tých,   ktorí   sa   o   to   usilujú.

1

 

© (2005) ibis all rights reserved.