SLOVENSKÝ ZNAK

Symbolom poznania bolo vždy svetlo, ktoré zaháňa temnotu nepoznania. Desať lúčov vychádzajúceho slnka na tomto našom znaku je symbolickým znázorneným desiatich Božích prikázaní, ktoré sú zaradené pod tromi vrchmi (Božou trojicou), ale s prvým prikázaním na vrchole: "Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!" Aj Kristus menoval pred farizejmi toto prikázanie ako prvé a najdôležitejšie. Človek práve toto prvé prikázanie najčastejšie porušuje a zabúda na jeho nekompromisné plnenie. Jeden dáva prednosť cirkvi alebo osobám a vyhlasuje ich za sväté, druhý národu, tretí strane, štvrtý láske k rodine atď. Na tomto znaku je až na samom spodku, teda za všetkými prikázaniami, teda duchovným snažením, zaradený pojem: svojeť, v ktorom je zahrnutá láska k vlasti, národu, domovine, rodine a všetkému, čo súvisí s materiálnymi hodnotami, potrebnými pre život človeka tu na Zemi. Každý pravý Slovák by mal teda dodržať poradie týchto hodnôt!

Dominantným a jedinečným prvkom na našom znaku je dvojkríž. A je to on, ktorý najpresvedčivejšie dokazuje vyvolenosť Slovákov ku službe Duchu Svätému a Jeho Slovu. V archívoch času je zaznamenaný ten dôkaz, ktorý v blízkej budúcnosti bude objavený, ale pritom nepochádza od Slovákov.

 

Obraciam sa s prosbou na všetkých, ktorým sa zapáčil pravý Slovenský znak a získal si ich sympatiu, aby pomohli s jeho propagáciou medzi širšiu slovenskú verejnosť. Každý z vás pracuje v nejakej firme, alebo organizácii, ktorá by ho možno mohla a chcela dostať cez svoje priestory do širšieho povedomia slovenskej verejnosti.

Ja by som bol schopný zabezpečiť dodávku pár takých drevených plastík, ako je tu jedna zverejnená. Bude to pre začiatok len skromné množstvo, podľa možnosti získania vhodného materiálu.

Záujemcovia nech sa predbežne hlásia na č. t. 0915 257176.

 

PRAVÝ SLOVENSKÝ ZNAK DREVENÁ PLASTIKA ZNAKU

Tak, ako si lásku ženy alebo muža nemožno získať rozumom, ale iba srdcom , teda citom, presne tak aj lásku Boha si môže človek získať len srdcom. Ani tu nám rozum nepomôže.

Preto k Bohu nevedie cesta cez rozum, teda naučené, čo práve všetky cirkvi a sekty využívajú a preto Boha rozdielne chápu a svojím nasledovníkom vysvetľujú. Boh je však len jeden a mal by byť rovnaký pre každú cirkev a teda aj pre každého človeka. Lenže lásku k nemu bude každý cítiť po svojom, teda tak, ako ho každý jednotlivec dokáže milovať. Na priblíženie k Bohu je potrebné len srdce.

Rovnako, ako je nemožné priviesť milujúceho muža k žene, alebo milujúcu ženu k mužovi voľakým iným, presne tak je nemožné niektorej cirkvi priviesť človeka k Bohu ! Tento krok musí vykonať každý sám a nepomôže mu pritom žiadne zdôvodňovanie, teda rozum ani slovo žiadnej cirkvi a ani sekty.

 

LÁSKA SA NEDÁ NAUČIŤ,

LÁSKA SA MUSÍ ŽIŤ!

ŽIADNE CUDZIE SLOVO NA ŇU NESTAČÍ,

JEDINE SLOVOM TOHO, KOHO MILUJEME, SA NAŠE SRDCE ROZHORÍ!

 

ĽUDIA, MILUJTE BOHA!

NIE CIRKEV!

IBA VTEDY SPOZNÁTE JEHO SLOVO, VÁM UŽ TOĽKOKRÁT POSLANÉ K ZÁCHRANE !

 

AMEN.
© (2005) ibis all rights reserved.