Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Notárska zápisnica

Rozhodol som sa urobiť posledný zúfalý pokus o aspoň čiastočné spropagovanie prírodného zákona, ktorý sa mi podarilo objaviť a sformulovať temer pred 10 rokmi, po temer 20 ročných praktických skúsenostiach a overovaniach v praktickom živote.

Toto overovanie prebiehalo najskôr v lokálnych a skromných podmienkach môjho pôsobenia a prevážne v spolupôsobení: človek - zviera - rastlina - stanovište.

Po pochopení vzájomného pôsobenia (komunikácie) medzi týmito prírodnými veličinami, som neprestával vychádzať z úžasu, ako jednoducho, ale pritom účinne je to zariadené v prírode. Lenže pri snahe o zverejnenie a propagáciu tohto mnou objaveného zákona, som začal narážať na stále sa stupňujúci odpor odbornej a aj vedeckej verejnosti. Nazvali ma kacírom a moju myšlienku hodnú upálenia!

            Niet preto divu, že časom som začal pátrať v rôznej vedeckej a nevedeckej literatúre, aby som si buď potvrdil, alebo vyvrátil moje zistenia. Postupne sa mi podarilo potvrdiť moje zistenia a vlastne aj pochopiť, že nie som prvým, kto prišiel na tento prírodný zákon, ale podarilo sa to už viacerým, ktorí ale dopadli presne tak ako ja. Boli medzi nimi aj vedci, ale časom boli nazvaní disidentmi vedy a buď úplne vylúčení z vedeckej obce, alebo ignorovaní.

Nakoniec sa mi ale podarilo objaviť nenápadnú, ale o to cennejšiu knihu, ktorá bola pre mňa, a doteraz stále je, knihou čerpajúcou z  absolútneho poznania. Viem, toto tvrdenie zarazí mnohých, ale nemôžem inak. Prečo? Odpoveď je celkom prostá, ale o to výrečnejšia! Táto kniha upresnila formuláciu tohto mnou a už aj inými popísaného prírodného zákona; ba dokázala mi dať odpoveď aj na ďalšie, zatiaľ mne a aj ľudstvu ešte nejasné otázky.

Ja, a aj všetci tí, ktorí sa doposiaľ zaoberali podobnou problematikou, sme robili jednu, ale veľmi kardinálnu chybu: za absolútneho pôvodcu, teda žiarič tejto konštruktívnej alebo deštruktívnej energie sme považovali človeka! Lenže človek je nie žiarič, ale iba usmerňovač tejto vesmírom prúdiacej energie. To však nič nemení na jeho nesmiernej zodpovednosti, za toto jeho priaznivé, alebo nepriaznivé usmernenie tejto pre neho cudzej energie. Človek dostal k používaniu nesmierny dar, ktorý sa ešte nedokázal naučiť správne využívať , ale zatiaľ ho prevážne zneužíva !

Postupom času som si začal všímať pôsobenie tohto zákona v globálnych súvislostiach, ktoré sústavne, v rôznych prírodných úkazoch a následných katastrofách stále podávajú dôkazy tohto nám zatiaľ ignorovaného zákona. Svoje zistenia som stále porovnával s podaným vysvetlením v už spomenutej knihe. Nič nevyvracalo tieto logické vysvetlenia, ba práve s postupom času sa začali všetky udalosti radiť do nevyvrátiteľných dôkazov, ktoré priam s hodinárskou presnosťou začali do seba zapadať.

Po tomto zistení a potvrdení tohto zákona v prírodných úkazoch a katastrofách som urobil pokus o propagáciu tohto prírodného diania cez rôzne inštitúcie: lesnícku odbornú verejnosť, odborný časopis Lesokruhy, STV atď. Všetky pokusy zostali bez odozvy, alebo len odmietavé stanoviská v zamestnaní, aj keď som na praktických dôkazoch a aj ekonomických výhodách funkciu tohto zákona potvrdil. Nenašiel sa nikto, kto by na seba zobral riziko, a dokázal sa postaviť verejne proti zabehnutej mašinérii, ktorá nechce byť vyrušovaná a začať robiť revíziu v doterajších názoroch, ktoré si tak pracne, ale chybne vybudovala. Nedokážu nás vyburcovať ani udalosti posledných katastrôf, ktoré začínajú naberať obrovskú intenzitu a sú na dennom poriadku. Čo sa ešte musí stať, aby sme konečne precitli zo svojho pohodlného spánku?

Len naša ignorancia zapríčinila, že sme prehliadli najdôležitejšie varovania a pokračujeme vo vlastnom sebazničení, ktoré je už našou vinou v záverečnom štádiu. Musím ale poznamenať, že ešte stále je možné niečo urobiť pre vlastnú záchranu. Záleží to už ale iba od každého jednotlivca, akým smerom sa bude uberať jeho púť !!!

Vianočná kométa je signalizátor a zosilovač záverečného diania, pre zvýšený príliv neutrálnej energie, ktorá sa vybije presne tak, ako bola človekom doteraz usmerňovaná. Všetko, čo bude teraz prichádzať, to sú plody nášho konania, ktoré sa nám vracajú podľa už aj Kristom podaného vysvetlenia: Čo kto zaseje, to mnohonásobne zožne! Je to ten istý zákon, ktorý nám bol už toľkokrát vysvetlený, no žiaľ, nami stále ignorovaný.

Čo, alebo lepšie povedané Kto, je pôvodcom tejto neutrálnej energie, ktorá za spolupôsobenia človeka vykoná tento posledný súd, to nie je predmetom môjho pojednania. Podrobnejšie informácie je možné získať v literatúre, ktorá pojednáva o tomto dianí podrobne!

rukopis autora
aj na kompaktnom disku

Vo Svetle Pravdy je Slovo, ktoré už poznajú niektorí čitatelia, ktorí sú vážne hľadajúci pravdu. Možno niektorí z nich budú ale prekvapení, keď sa teraz stretnú so Slovom, o ktorom si mysleli, že je pre nich už dôverne známe, ale teraz zistia, že to tak celkom nie je.

Človek zatiaľ vždy pošpinil čisté Slovo Pravdy a snažil sa ho postupom času prispôsobovať svojím vlastným potrebám a ľudským názorom, aby bolo pre neho a aj jeho stúpencov prijateľnejšie. Lenže týmto činom vždy Slovo utrpelo a človek sa viac alebo menej odchýlil od Pravdy. Žiaľ, nie je tomu inak ani so Slovom, ktorého názov je menovaný v úvode.

Na Slovensku sa mohli čitatelia stretnúť s týmto Slovom pod názvom: Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré vydáva vydavateľstvo EFEZUS a je známe aj pod názvom "z druhej ruky, alebo trojzväzkové". Aj v Čechách a na Morave poznajú čitatelia toto Slovo pod rovnakým názvom. Ale okrem neho, sa na Morave môžu čitatelia stretnúť s týmto Slovom v značne pozmenenom prevedení a aj s ďalšími prednáškami od tohto autora. Vydáva ho vydavateľstvo HLAS Zlín v dvoch zväzkoch: Ve Světle Pravdy a Poselství doznívá. Toto Slovo poznajú mnohí čitatelia pod názvom "z prvej ruky, alebo pôvodné". Ako bolo uvedené okrem tohto je možné získať v tomto vydavateľstve ešte: Sborník nezařazených přednášek. Dôležité je ale poznamenať, že v tu menovaných prevedeniach je značný rozdiel v usporiadaní, množstve a aj obsahu jednotlivých prednášok.

Z tohto dôvodu sa teraz môžu čitatelia stretnúť s novým spracovaním Slova Pánovho. Slovo, ktoré sa vám teraz dostáva do ruky bolo zostavené zo Slova, ktoré tu bolo menované, teda z obidvoch zatiaľ známych prevedení. Boli oddelené všetky rozdiely, alebo chýbajúce časti od jednotlivých prevedení a tieto rozdiely boli porovnané a opravené podľa originálu, ktorý bol podpísaný ako autentický samotným autorom v roku 1931. Čitateľ teraz dostáva do ruky dielo, ktorého slovenský preklad je najbližší tomu Slovu, ktoré nám zanechal Pán. Nie je potrebné robiť žiadnu reklamu tomuto Slovu, lebo slobodné rozhodnutie vždy zostáva na čitateľovi. Tak je tomu aj teraz. Nech čitateľovi poslúži ako dôkaz text rukopisu z diela, ktoré poslúžilo ako skúšobný kameň pre porovnanie a opravu Slova Pravdy.( viď obrázky predných obálok. )

Aj toto nové prevedenie pozostáva rovnako ako pôvodné z dvoch Zväzkov: Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu. Zatiaľ je spracovaný len prvý zväzok: Vo Svetle Pravdy, ale v krátkej dobe budú môcť čitatelia na Slovensku získať aj druhý zväzok: Doznievania k Posolstvu.

            Nech túžba po Pravde sprevádza všetky vaše kroky, milí čitatelia! K tomu Vám iste dopomôže aj toto Slovo. Teraz už všetko, čo človek k Pravde potrebuje, môže mať každý hľadajúci vo vlastných rukách. Hľadať však už musí každý sám!

 

© (2005) ibis all rights reserved.