Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Keby sa bol pred sto rokmi našiel človek, ktorý by tvrdil, že v budúcnosti bude možné pozerať sa doma vo svojej izbe na udalosti, ktoré sa odohrávajú na druhej strane Zeme, tak by ho boli jeho spoluobčania nazvali bláznom, alebo hlupákom. Nehovoriac už o tom, keby bol tvrdil, že sa budeme môcť dokonca pozerať na to, čo sa robí na Mesiaci, alebo vo vzdialenejšom vesmíre.

Dnes je to pre nás úplne samozrejmý jav, nad ktorým sa už nikto nepozastaví v nepochopení, jedine snáď vtedy, keď ponúkané udalosti nevyhovujú jeho očakávaniam. Lenže ten človek, ktorý doma vo svojej izbe pozerá tieto udalosti v televízii, odmieta presne také isté dianie, ktorého je každý z nás svedkom každodenne v okolitej prírode, odkiaľ bol vlastne tento vynález prenosu informácie žiarením odpozorovaný.

Informácia je namodulovaná na žiarení (vlnení), ktoré je pre naše zmysly nevnímateľné a prenášaná priestorom na veľké vzdialenosti, kde je zachytená zariadením, ktoré toto vlnenie premoduluje do vlnových dĺžok, ktoré už naše zmysly dokážu vnímať. Takýto je princíp televízie, jej diaľkového ovládania a všetkých ďalších prenosov informácie na veľké vzdialenosti. Okolo nás sústavne prúdi veľké množstvo informácií, ktoré sú namodulované na vlnách, ktoré len v nepatrnej miere môžeme využiť. Stačí len uviesť príklad s televíznym signálom, ktorý sa stáva nedostupným pre mnohých obyvateľov niektorých kútov Zeme. Postačí však nainštalovať satelitný prijímač a všetko sa zmení. Ten, kto doteraz tvrdil, že v jeho okolí je veľmi obmedzený príjem, razom môže sledovať programy z druhej strany Zeme.

Z nášho pohľadu je to vrchol možnosti prenosu informácie. Lenže pre vyspelejšiu inteligenciu je to len primitívny začiatok využitia prírodných zákonov. Vesmír je úplne vyplnený žiarením, v ktorom je ukryté veľké množstvo informácií, ktoré dokonca umožnili tento vesmír stvoriť a stále ho aj týmto žiarením udržiavajú v činnosti. Dokonca všetky bytosti, ktoré zatiaľ poznáme, ale aj nepoznáme boli vytvorené týmto spôsobom. Informácia, ktorá je namodulovaná na vesmírnom žiarení sa v našich úrovniach premodulovala do chcených foriem. Nie je tu teda miesta pre náhodu, ktorú obhajuje v tomto smere veda, ktorá sama nepripustí možnosť, že by sa rovnakou náhodou sformoval obraz vo vašom televízore. Mohli by ste čakať hodne dlho, že uvidíte obraz, ktorý by sa len náhodou namoduloval na potrebnú vlnovú dĺžku, ktorý by ste potom mohli doma sledovať a ktorý by nebol zámerne na tento účel namodulovaný a vyslaný.

Už aj naša veda pokročila v tomto smere a dokáže vytvoriť a prenášať trojrozmerné formy a nazvali tento spôsob hologram. Dnes by už bolo technicky možné, aby vo vašom byte vystupovali v nejakom deji trojrozmerné postavy, ktoré by ste mohli sledovať. V budúcnosti to bude rovnako všedné, ako je to dnes s televíziou. Keď budete chcieť ale pokročiť v tomto vysvetľovaní ešte ďalej, tak ako je to v predošlom odstavci, tak práve tí, ktorí tieto spôsoby už poznajú a dokonca ich vytvorili, sa prví postavia proti vášmu tvrdeniu, ktoré chce propagovať niečo ešte dokonalejšie. Ich pýcha a samoľúbosť nepripustí také fakty od niekoho iného, ale iba od nich samotných.

Pochopiť princípy prenosu informácie žiarením vyžadovalo určitú rozumovú zrelosť. Lenže rozumová zrelosť je nedostačujúca pre ďalšie napredovanie, ktoré je predurčené len pre tých, ktorí sa dokážu vzdať svojej pýchy a rozumovú zrelosť dokážu obohatiť o zrelosť duchovnú. Našťastie je dosť už aj takých vedcov, ktorí neodmietajú zrelosť duchovnú. Len toto je cesta, ktorá umožní ľudstvu pokročiť bližšie k žiareniam, ktoré nesú potrebné informácie umožňujúce nám ďalšie napredovanie. Ak budeme aj naďalej tvrdiť, že dianie, ktoré sústavne okolo seba sledujeme a prejavuje sa vo formách, je dielom náhody , nikdy nedokážeme pochopiť dokonalejší spôsob prenosu týchto informácií žiarením.

V každej vytvorenej forme potom zostáva nainštalovaný program, ktorý umožňuje následne tejto forme vytvárať jej duplikáty, teda umožňuje ďalšie tvorenie rovnakých foriem, tzv. reprodukciu - rozmnožovanie. V najdokonalejšej forme na Zemi - v človeku , je záznam všetkých jeho predchádzajúcich vývojových foriem a možno ich v skrátenom zázname pozorovať pri vývine ľudského plodu. Našu ženu by sme mohli prirovnať ku nášmu televízoru, ukrývajúcu v sebe potrebné zariadenie aj program umožňujúci premodulovanie žiarenia a reprodukciu foriem.

Doposiaľ povedané dokázal pochopiť každý, kto disponuje určitou rozumovou zrelosťou, ale nasledujúce riadky už budú vyžadovať aj patričnú duchovnú zrelosť a preto sa obávam, že niektorým budú možno na posmech, iní začnú s kritikou a ďalší možno kývnu nezaujato rukou a prestanú čítať. Každý tak podľa seba môže urobiť. Budem pokračovať len pre pár tých, ktorí sa dokázali zbaviť pýchy a samoľúbosti, ba túžia aj po duchovnej zrelosti. Tieto informácie nie sú mojou múdrosťou, ale aj ja som ich získal len pri túžbe po duchovnej zrelosti. A toho môže dosiahnuť ..."každý"!

Už sme si povedali, že všade okolo nás je žiarenie, ktoré nesie namodulovanú informáciu pre vznik a vývoj všetkých foriem, ale aj diania medzi nimi, ktoré môžeme a ešte aj naďalej budeme môcť sledovať okolo seba. Toto žiarenie je len následkom , ktorý musí mať svoj pôvod (príčinu) . Pôvodom tohto žiarenia je večný zdroj energie a absolútne dokonalý program - konečná absolútna inteligencia , (vysielač) ktorá podľa jej vlastného vyjadrenia , je bezbytostná. Znamená to toľko, že nemá žiadnu pevnú formu, ale pre všetky ďalšie formy, ktoré z nej vznikli a sú už bytostné, HO niekedy môžu vidieť vo forme ľudskej tak, ako sú následne aj tieto bytosti sformované. Pôvod tohto žiarenia bol nazvaný BOHOM . Tento názov používajú len tí, ktorí túžili a túžia po duchovnej zrelosti, ale pre niektorých, ktorí vystačia len s rozumovou zrelosťou postačí, že je to večný zdroj energie a absolútne dokonalý program. Bez energie a programu nemôže jestvovať žiadna inteligencia. Jestvuje však aj taká skupina ľudí, ktorá nepotrebuje a neuznáva ani jeden z tu povedaných pojmov, ale postačí im ku šťastiu náhoda. Posledne menovaní, nech teraz prestanú čítať, lebo to pre nich nebude! Následne všetky vzniknuté formy dostali do vienka ten najkrajší dar, ktorý im umožňuje napodobniť svojho Tvorcu a tiež vytvárať formy, ba na týchto formách sa stále učiť a zdokonaľovať seba a aj nové formy. Forma človeka na Zemi je len dielom dokonalejšej formy bytostí. Človek je so svojou televíziou ešte len na začiatku tohto veľkého diania, ktoré ho ale už teraz urobilo nesmierne pyšným a namysleným. Tak teraz, ty pyšný človeče, zamysli sa nad svojou trúfalosťou, keď ti bolo ukázané, že si len dielom tých, ktorí sa už tvojej pýchy dokázali zbaviť. Až to nedokážeš aj ty, tak musíš zaniknúť tak, ako zanikli všetky formy, ktoré neboli schopné ďalšieho vývoja.

V predchádzajúcom odstavci je správne zvýraznené: vlastného vyjadrenia! Áno, tieto informácie pochádzajú priamo z pôvodu, lebo vlastným poznaním by človek túto múdrosť nikdy nebol schopný získať. BOH je trojjediný presne tak, ako to podávajú rôzne duchovné smery, ktoré sa priblížili ku PRAVDE. JEHO časť, ktorá bola pomenovaná Duch Svätý, bola vyžiarená do priestoru a nesie informácie o všetkom dianí v nám zatiaľ poznanom, ale aj nepoznanom Stvorení Božom. Duch Svätý dal teda vzniknúť všetkým formám a prežaruje celé Stvorenie. Môžeme teda povedať, že BOH v osobe OTCA má dve ďalšie osoby v podobe Syna JEŽIŠA Syna Ducha Svätého IMANUELA. Duch svätý - Imanuel je teda večným pôvodom všetkých foriem vo Stvorení. Ježiš pôsobí večne mimo tohto Stvorenia v  Božej ríši, ktorá je obsiahlejšia, ako všetky Stvorenia, ktorých je okrem nášho ešte ďalších jedenásť.

Do našej časti Stvorenia už bola priamo z pôvodu táto múdrosť prinesená viackrát, ale žiaľ, nami zostala a aj zostáva stále nepochopená. Na Zemi už boli vo FORME, teda vtelené obidve časti (Synovia) BOHA. Tieto osoby BOHA však neboli ľudstvom prijaté a ich múdrosti nebolo porozumené. Preto ľudstvo stále zápasí s problémami v rôznych podobách, ktoré sú len následkom porušenia zákonov , ktoré boli do Stvorenia vnesené osobou Ducha Svätého, ktorý nám tiež JEHO zákony už bol vysvetliť.

Bezbytostný Boh je teda vrcholom všetkého, čo následne mohlo vzniknúť už len vo formách prostredníctvom jeho vyžarovania. Prvá bytostná forma je ženská - Prakráľovná, z ktorej formy a vyžarovania bezbytostnej osoby Ducha Svätého sa následne sformovalo všetko ostatné, ktoré leží vysoko nad naším známym ale aj neznámym vesmírom, ba aj v ňom. Žena je teda už tu na vrchole Stvorení tou bytostnou formou, ktorá až potom následne umožnila sformovať prvú bytostnú schránku z bezbytostného IMANUELA, ktorá dostala meno PARSIFAL a až z  jeho žiarenia vznikali následne všetky ďalšie formy.

Teraz pristúpim k najháklivejšej otázke, ktorá sa stala príčinou mnohých neporozumení a vyvolala veľké nezhody aj medzi tými, ktorí sa snažia o duchovný rast a zrelosť.

Už starozákonní proroci sľubovali narodenie časti Boha do našej hmotnosti pri konečných udalostiach - Poslednom súde. Lenže ľudská pýcha zasiata prostredníctvom zlého princípu sformovaného vo forme Lucifera, vždy poprekrúcala tieto zasľúbenia Božie tak, aby ľudstvo nemohlo pochopiť a využiť ponúkané pomoci od Boha. Mohlo sa tak stať len preto, že človek dostal od Boha aj ďalší dar, ktorý tiež iba zneužil. Je to slobodná vôľa! Dar, ktorý mal byť pre človeka najvzácnejší, stal sa kameňom úrazu a zapríčinil už mnoho bolestivých pádov ľudstva, a ešte aj spôsobí ten pád najbolestivejší . Predstaviteľ zlého princípu však rozumel zákonom vneseným do Stvorenia a preto sa snažil vždy o pokrivenie a skreslenie pravdivých poučení tak, aby sa stali pre ľudstvo nepoužiteľné, alebo dokonca zavádzajúce. A ľudská pýcha vypestovaná rozumom vždy ochotne nasledovala tieto zavádzajúce informácie, lebo lichotili všetkým ľudským slabostiam. Preto Ježišovo Slovo ľudstvo odmietlo, jeho nositeľa pribilo na kríž a potom dokonca začalo tvrdiť, že to bola vôľa Božia určená pre našu záchranu, ktorá nám umožní večný život. Z vinníkov sa stali obdivovaní, ktorí sa zaslúžili o našu záchranu. A ku týmto vlkom v ovčom rúchu sa hrnuli veľké zástupy a doteraz sa hrnú obdivujúc ich, ba aj seba samých. Ježišov príchod na Zem a aj jeho poslanie skreslili až do tej miery, že ľudstvo už nebolo schopné pochopiť rozdiel medzi príchodom a osobou Syna Božieho Ježiša a osobou Ducha Svätého Imanuela. Zabudlo sa na Izaiášovo proroctvo: " Panna počne, porodí syna a dá mu meno Imanuel!" Toto proroctvo hovorí celkom presne, že panna počne a porodí Imanuela, ale nie Ježiša!

Prekrútením tejto skutočnosti začalo veľké neporozumenie a úpadok ľudstva nezadržateľnou rýchlosťou, ktorý už nebolo možné zastaviť bez novej pomoci od BOHA. Preto sa musel v hrubohmotnej forme vteliť Duch Svätý - Syn Človeka, Imanuel a vysvetliť nám Božie zákony a celé dielo Božie. Do našej hmotnosti prišiel rovnako prirodzenou cestou ako Ježiš a rovnako ako prichádza každý človek, teda podľa zákonov Božích určených pre človeka, ktorého duch sa vyvíja v tejto časti Stvorenia, na planéte Zem. Musel tvrdo bojovať s ľudskou nevedomosťou a pokrivené slovo poslané Bohom prostredníctvom Ježiša uviesť do pravej podoby. Luciferov princíp šikovne využil ľudskú nevedomosť a pýchu tým, že budúci určený príchod Ducha Svätého k súdu nahradil už minulým príchodom Ježiša . Nebola prekrútená len osoba BOHA, ale dokonca aj jeho poslanie, ktoré vyplýva už z druhu JEHO pôvodu. Vysvetlili sme si už, že len vyžarovania Ducha Svätého nesú v sebe potrebné informácie pre Stvorenie a teda aj udalosti POSLEDNÉHO SÚDU. Povedali sme si aj to, že iba Prakráľovná mohla premodulovať žiarenia bezbytostného Imanuela (tretej osoby Boha) do bytostnej schránky Parsifala. Lenže Mária z Nazaretu - Ježišova matka, nebola vtelená Prakráľovná, ale to bol rovnaký ľudský duch, ako je každá pozemská žena. Samozrejme že to bol ľudský duch vysokej kvality, ktorý bol pre túto úlohu vopred vyhliadnutý. Rovnako aj pri vtelení Ducha Svätého v roku 1875 bola pre JEHO vtelenie použitá duchovná nádoba potrebnej kvality, s ktorou sa až následne spájala vyššia nádoba (bytostná forma) z Prastvorenia. Rovnako to prebehlo aj u Márii z Nazaretu - Ježišovej matky a Ježišovom narodení.

Izaiášovo proroctvo bolo určené až dobe Posledného súdu a poslednému príchodu Ducha Svätého k tomuto dianiu. Syn Človeka - Duch Svätý - Imanuel, (Duch Pravdy, Radca), to všetko sú mená toho, ktorý bol určený BOHOM pre konečné udalosti a jedine ON je tá osoba BOHA, ktorá nesie všetky vyžarovania pre Stvorenie Božie a aj Posledný súd. Jedine JEHO príchod do hmotnosti našej Zeme je možný takým spôsobom, ako to prorokoval Izaiáš. Podmienkou je ale prítomnosť Prakráľovnej v hmotnosti našej Zeme, ktorá jediná je schopná premodulovať jemnejšie žiarenie Ducha Svätého do nami vnímateľnej hmotnosti. Je to teda presne tak, ako sme si to vysvetlili na skrinke televízora. Doposiaľ sa to nestalo, ale v sľubovanom roku 1998 sa to stať mohlo. Lenže aj k tomuto aktu bolo potrebné splnenie určitých podmienok zo strany ľudstva našej planéty Zem. Lenže rovnako nám bolo sľúbené, že Duch Svätý ku konečným udalostiam príde, aj keď bude musieť ísť bočnými cestami. Toto posledné dianie ľudstvo nemôže nijako oddialiť a ani ovplyvniť. Božie zákony sa naplnia na nás, či si to prajeme, alebo nie. Jedine každý sám pre seba môže ovplyvniť dianie, ktoré sa potom na ňom vyplní podľa Božích zákonov. Nám zostáva len tieto zákony poznať a využiť vo svojom živote. Ako prebehlo toto dianie je už vysvetlené na tejto stránke a teraz sa k týmto udalostiam nebudem vracať. Táto úvaha bola potrebná len ako doplnenie pre mnohých, ktorí sa zo sľubovaných udalostí vysmievali, alebo ich nedokázali sami pochopiť.

Na pochopenie týchto konečných udalostí bola potrebná rozumová zrelosť našej doby, ktorá už dovoľuje pochopiť prenos informácie pomocou žiarenia a máme ku pomoci praktické pomôcky, ktoré už bežne využívame. Lenže rozumová zrelosť ešte nestačí na pochopenie toho istého princípu prenosu informácie, kde sa jedná o vyššiu generáciu toho istého javu. Z toho dôvodu zostávajú mnohí stáť v neporozumení nad sľubovaným javom hlavne vtedy, keď sľuby pochádzajú z "primitívnej" minulosti. Mnohí však zabúdame na to, že primitívna minulosť je spojená len s človekom. Keď posunieme svoje poznanie ďalej do vesmíru a potom ešte ďalej do Stvorenia, tak rýchlo zistíme, že vesmír je nie usporiadaný tak primitívne, ako by sme si to mnohokrát predstavovali, ale práve naopak. Človek zostáva primitívny, aj keď všade okolo neho prúdia žiarenia, ktoré nesú namodulovanú tú najinteligentnejšiu informáciu. On sa však tvári ako vrchol všetkého a odmieta ponúkané pomoci ako by nejestvovali, ba ktoré ho mohli obohatiť o tú chýbajúcu múdrosť, ktorú inde získať nemôže.

Záverom si teda urobme rekapituláciu:

•  Z vysvetlenia už môžeme pochopiť, že príchod jedine Ducha Svätého do našej hmotnosti je možný spôsobom, ktorý bol zasľúbený Izaiášom a  mohol sa vyplniť jedine prostredníctvom Prakráľovnej, ktorá nám tento príchod pripomenula v roku 1998.

•  Takýto príchod tejto osoby BOHA do hmotnosti nie je niečo nemožné, ale ani niečo všedné. Tento akt vyžaduje žiarenia, ako najväčšiu obeť a pomoc zo strany Svetla a bol určený len pre Posledný súd. Od nás bolo ale vyžadované podľa zákona rovnorodosti, že si túto pomoc zaslúžime a o tejto zásluhe podáme dôkaz v našom živote.

•  V roku 1998 ľudstvo opäť potvrdilo, že tejto najväčšej pomoci zo Svetla nie je hodné, lebo nebolo ochotné prijať tretiu osobu Boha a nepochopilo rozdiel medzi Synom Božím Ježišom a Duchom Svätým Imanuelom, aj keď sa nám potrebného vysvetlenia znovu dostalo. Ľudstvu chýbala pre tento akt potrebná zrelosť.

Zo zasľúbenia Ducha Svätého ale aj Biblie vyplýva, že "príde v oblakoch", teda tak, ako nám to bolo tiež sľúbené, a aj si zaslúžime!!! Nepripomína nám to teleso na snímke úvodnej strany svojou hustotou oblak?

 

POČATIE z Ducha Svätého

 

Tento akt už bol na tejto stránke vysvetlený, ale žiaľ, pre väčšinu čitateľov stále zostáva neprijateľným, alebo lepšie povedané neprirodzeným a teda podľa nich, v rozpore z PG. Preto teraz podám ešte jeden pohľad na toto dianie.

Keď chceme pochopiť nezaujato tento akt, musíme si obrazne predstaviť dej, keď na Zemi začal pôsobiť Syn Človeka a o sedemdesiat rokov neskôr Prakráľovná. Obidvaja boli postavení pred nezávidenia hodnú, ba až zúfalú úlohu. Mali vyvrátiť zakorenený, temnom vykonštruovaný blud, ktorý bol už zabudovaný do cirkevných učení temer všetkých pôsobiacich cirkví. Jedná sa o osobu Syna Človeka a následne na Jeho úlohu na Zemi. Temno túto osobu Syna Človeka zlúčilo z osobou Syna Božieho a týmto činom vlastne druhú osobu Boha úplne vylúčilo. Preto On mohol len jemne v niekoľkých náznakoch vnášať lúč Svetla do nás obklopujúcej temnoty. Lenže služobníci temného princípu aj ten jemný náznak Svetla udusili a potrebné informácie ukryli.

Osobu Prkráľovnej a jej úlohu zas zamenili za osobu Ježišovej Matky a tak nás uviedli do bludu, že prorokované udalosti Izaiášom sme už prežili a týmto činom novo sľubované úplne zahalili. Prakráľovnej už nič iné nezostávalo, len nás, spiacich v temnotách ostrím lúčom svetla zobudiť a oslepených nás ponechať do času, až si náš zrak buď na toto Svetlo pomaly privykne, alebo znovu mnohí oči zatvoria a zaspia, ako to už viackrát urobili. Preto jej podania nikto nedokázal prijať, ostrý lúč Svetla vydržať a každý bolestne týmto Svetlom zasiahnutý sa s hnevom na ňu osopil. Veď len sladké driemoty si každý z nás už osvojil!

Len nemnohí si na tento lúč Svetla privykli a začali pomaly pátrať v obklopujúcich temnotách po PRAVDE, ktorá už medzi nami miesta vôbec nemala. Nezatvárajte oči!

Preto Vás musím teraz upozorniť na doplnenie si potrebných informácií z úplného PG, aj keď to vaše oči tak bolí , hlavne na podrobné preštudovanie prednášok, z ktorých tu bude citovaná len malá časť.

  

77. Vyliatie Ducha Svätého.  

Toto obnovenie sily Duchom Svätým, teda živou vôľou Božou, ktorá je silou, deje sa každého roku v presne určenom čase v najsvätejšej svätyni najvyššieho hradu alebo chrámu, kde sa uchováva svätý Grál , a preto je nazývaný hradom Grálu , ktoré je jediným miestom spojenia Stvorenia so Stvoriteľom.

Obnovovanie možno nazvať tiež vylievaním sily, teda vyliatie Ducha Svätého, alebo ešte zreteľnejšie vyliatím sily skrz Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý nie je snáď sám vylievaný, ale on vylieva silu!

 

92. Život.

PREDSTAVA človeka o živote bola doteraz nesprávna. Všetko, čo nazýval životom, nie je nič iné než hnaný pohyb. Naň sa smie pozerať len ako na prirodzený prejav vlastného života.

V celom stvorení je teda formovanie, dozrievanie, udržiavanie a rozklad iba následným pôsobením viac alebo menej silného pohybu. Ľudský rozum prebádal tento pohyb a považuje ho za to najvyššie.

Preto som vo svojom Posolstve na počiatku hovoril o sile", prúdiacej stvorením, keďže som len týmto spôsobom mohol ľuďom mnohé veci objasniť.

Poslucháč a čitateľ nech sa teraz pokúsi predstaviť si obrazne, čo pred ním rozvíjam:

Život, skutočný život, je niečo dokonale samostatné, dokonale nezávislé. Inak by sa to nesmelo označovať slovom "život". Ale ten je jedine len v Bohu! A keďže mimo Boha nejestvuje nič skutočne "živé", má tiež len on sám silu, spočívajúcu v živote. Podľa toho je jedine On sám i tou často menovanou prasilou alebo vôbec "silou"!

Stvorenie je teda vlastne zrazenina, ktorá vznikla pribúdajúcim ochladzovaním bieleho Svetla, vyžarovania živého Svetla. Duchovné ako aj bytostné sa môže vytvárať a stať sa vedomým len pri celkom určitom stupni ochladenia, to znamená, len pri znížení tlaku Božieho vyžarovania.

 

160. Hviezda betlehemská. (Vianoce 1932.)  

Až chcete pri tom obstáť, uvážte v budúcnosti jedno: Pozrite, moje cesty nie sú vašimi cestami! Preto buďte bdelí a dbajte vždy na svoje cesty, ktoré som vám Posolstvom ukázal. Staraj sa každý sám o seba! Prichádzajte ku mne sem k východu, zatiaľ čo ja som obrátený k západu a musím vám hľadieť v ústrety. Prichádzam od Otca z najvyššieho východu a preto moje cesty nie sú nikdy vašimi cestami! Myslite na to vždy, keď nechcete alebo nemôžete tak mnohému porozumieť. Dbajte jedine svojej cesty, ktorú som vám mohol ukázať a nedomnievajte sa, že tiež moja cesta musí byť rovnakého druhu. V tom by ste blúdili!

 

247. Príroda.  

Tretím oddelením "prírody" je potom rozmnožovanie, nastávajúce samočinne pri celkom určitom stupni prežhavenia a zrelosti vývoja. Rozmnožovanie v prežiarenej hrubohmotnosti nemá teda nič spoločné s duchom, ale patrí k prírode!

Preto tiež úsilie po rozmnožovaní je správne označované ako prírodný pud. Určitá zrelosť hmotnosti prežiarená bytostným vydáva žiarenia, ktoré pri stretnutí pozitívneho a negatívneho druhu sa spájajú a pôsobiac spätne, naliehajú na hrubohmotnosť a podnecujú ju k činnosti.

Duch s tým nemá nič do činenia, ale táto činnosť je daňou prírode! Stojí stranou od duchovného, ako som sa už raz o tom zmienil v Posolstve.

Nazvime túto výmenu žiarenia a spojenia daňou prírode, tak je to správne; to je totiž druh každej hmotnosti, prežiarenej bytostným až po presne určený stupeň, ktorá sa vždy snaží o obnovenie v zmysle zákonitosti stvorenia, ktoré prispieva jednak k udržovaniu a jednak je podmienkou pre rozmnožovanie.

Tento prejavujúci sa zákon prírody je dôsledkom určitých žiarení. Prináša so sebou udržiavanie a obnovovanie buniek vplyvom popudu s tým spojeného.

To je v prvom rade hlavným účelom tejto dane, ktorú vyžaduje príroda od pohybujúcich sa tvorov. Príroda nepozná v tom nijaký rozdiel, a všetky účinky sú užitočné a dobré.

 

257. Človek a Zem 

Nie je ľahké sformovať napokon taký východiskový bod, uchopený z priestoru svetov, kde predsa všetko nachádzajúc sa v neustálom pohybe je nerozdeliteľné. Skúste si preto ujasniť túto vetu:

Všetko to základné, poháňajúce, budujúce, zachovávajúce a udržujúce je žiarenie!

V tom sa musí správne zakotviť vaše chcenie po poznaní. Tlak alebo sila samotného Svetla si k tomu vynúti napredujúci a krúživý pohyb, takže sa nič nemôže zastaviť.

A v tomto trvalom pohybe, spojenom s otepľovaním a ochladzovaním sa všetko formuje.Vždy podľa určitého druhu. Všetko sa musí formovať podľa zákona žiarenia a nie inak.

Taká určitá a už vhodná zmes žiarenia priťahuje z hlavného vyžarovania, ktoré všetko neustále obklopuje, magneticky sa tam nachádzajúce časti a tak sa formuje najprv semeno ako zrazenina, nie snáď zviera, ktoré sa z takto stiahnutých semien až vyvíja.

Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, sliepka, alebo vajce?

Žiarenia Ducha Svätého, teda Imanuela prestupujú cele Stvorenie a formovali každú úroveň až do našej hrubohmotnosti, ba dokonca ešte hlbšie. Jedine tieto žiarenia sú skutočným životom a všetko ostatné je len hnaný pohyb tohto živého vyžarovania. V celom Stvorení mimo Božskej úrovne je potom oddelené negatívne alebo ženské, od pozitívneho, teda mužského.

V našej hrubohmotnosti Zeme je možné potom vytváranie nových foriem, alebo nádob, pre pôsobenie jemnejších foriem, ktoré sa sformovali už vo vyšších úrovniach Stvorenia. Pri tomto akte musí byť zúčastnené ženské aj mužské a spoločným splynutím sa môže v ženskom začať vyvíjať nová forma (telo) pre vývoj vyššej, jemnejšej podstaty. Toto je podľa nášho doterajšieho poznania prirodzený akt, ktorý bol vysvetlený aj v PG a je pre vznik hrubohmotnej formy človeka nevyhnutný. Imanuel však nie je človek! JEHO žiarenia sformovali celé Stvorenie!

Bolo už vysvetlené, že žiarenia Ducha Svätého sú nevyhnutnou podstatou života, teda vytvárania všetkých foriem vo stvorení. Naše zmysly dokážu vnímať, teda zaznamenať žiarenia iba rovnakej úrovne, teda rovnorodej podstaty svojho okolia a vyššia podstata pre nás zostáva viditeľná iba vo forme žiarenia. Veď aj hrubohmotná forma človeka (ľudský plod) sa formuje v tele matky do svojej budúcej podoby vyžarovaním jemnejšej formy astrálnej a tá dokonca na vyžarovaní duše a nakoniec ducha.

V prípade, že by sa mala vytvoriť pre nás viditeľná forma Ducha Svätého v našej úrovni, musela by z našej podstaty (hmoty) a aj zo všetkých jemnejších úrovní nad našou, jestvovať aj negatívna (ženská) forma, ktorá je nevyhnutná na premodulovanie všetkých jemnejších žiarení do žiarenia (pre nás už viditeľnej formy), ktoré dokážu zachytiť naše zmysly. Touto negatívnou formou (nádobou) v našej úrovni môže byť len forma Prakráľovnej, ktorá vtelená v úrovni našej hrubohmotnosti prechováva v sebe všetky jemnejšie nádoby z vyšších úrovní. Toto je teda nevyhnutná a podľa Božích zákonov jediná možnosť, ako sa môže pre nás "prirodzenou" cestou vytvoriť forma Imanuela v našej hmotnosti. Lenže pochopeniu tohto aktu musí predchádzať poznanie pôsobiacich zákonov, ktoré nám boli vysvetlené, ale žiaľ, nami nepochopené. Nepochopené preto, lebo dôležité informácie boli znovu ukryté, alebo zdeformované.

Naše znalosti týchto zákonov z PG mali už byť v čase príchodu Prakráľovnej na takej úrovni, aby jej nové informácie bola schopná časť ľudstva pochopiť a aj prijať. Mali sme na to viac ako pol storočia. Nestalo sa tak! Dôvod bol už vysvetlený dostatočne. Potrebné informácie na pochopenie tohto aktu boli znovu ukryté a aj skreslené do tej podoby, aby sme nedokázali prijať novšie, na nich postaviť dom nášho poznania, ktorý sa už nezrúti. Žena je spojivom medzi vyššou a nižšou úrovňou a ona je určená na vytváranie nových foriem, ktoré za účasti mužského dokáže vytvárať.

Život je teda nie v človeku, ale v časti Boha v Duchu Svätom, Imanuelovi. Človek je produktom tohto života a nie naopak! Všetky formy sú dielom Ducha Svätého, preto jedine JEHO príchod je možný do hmotnosti vysvetľovanou cestou. Toto sa naučme už konečne brať ako základ našej prirodzenosti a zostúpme z trónu stvoriteľa, ktorý nám nepatril, nepatrí a patriť nebude. Že Boh doteraz použil ním vytvorenú formu pre Jeho pôsobenie v našej hmotnosti a bol pri tom účastný aj hrubohmotný človek ešte neznamená, že tomu tak bude vždy. Do tejto formy sa potom vnorila jemnejšia forma Imanuela za účelom pôsobenia v hmotnosti. To ale neznamená, že Duch Svätý nedokáže vytvoriť svoju formu za účelom pôsobenia v hmotnosti bez účasti človeka. Nakoniec aj teraz bola čiastočne potrebná účasť človeka na vytvorenie hrubohmotnej nádoby Prakráľovnej. Prirodzený dej je z JEHO pohľadu odlišný od pohľadu nášho. Prirodzený príchod na svet tak, ako ho chápeme my, je v platnosti iba v tejto najhrubšej hmotnosti. My ale dokážeme vidieť iba najhrubšie zakončenie, ktorého začiatok ja odlišný od nášho poznania. Poučený sme aj o tom boli už dostatočne! Nespoliehajme sa však na to, že čo sme odmietli, bude nám trvalo ponúkané. My sme čosi zameškali, tak to aj sami musíme dobehnúť. Podľa toho sa zariaďme! Dostávame len také množstvo nových informácií, ktoré dokážeme pochopiť. Nie vždy sa o to snažíme a tvrdošijne obhajujeme to, čo už malo byť pre nás dávno prežité a malo slúžiť len ako príprava pre to nasledujúce. Náš vývoj nie je u konca. Na to nezabúdajme! Zákony Božie zostávajú nemenné, len naše poznávanie týchto zákonov bude stále napredovať s našou zrelosťou a putovaním jemnejšími úrovňami. Čitatelia PG nech sa teda nesprávajú tak, ako "znalci" Biblie, ktorí už nepotrebujú tiež nič pokrokovejšie a tvrdohlavo to odmietajú.

Na záver musím ešte upozorniť na jednu prednášku, ktorú tiež nenájdete v trojzväzkovom PG, ba ani v Doznievaní PG, ale bola Synom Človeka prednesená a bolo ním upozornené na fakt, že aj počas jeho pôsobenia povolaný národ zlyhal a že povolanosť prechádza na malý národ, ktorý bude učiť všetky ostatné národy tejto prinesenej pravde. Až Prakráľovná nám vysvetlila, ktorý je to vlastne národ! Teda vďaka nej sme sa dostali k týmto novým informáciám, ktoré už znovu boli veľmi dobre ukryté!!! Ale žiaľ, aj tento malý povolaný národ sa zachoval tak, ako predchádzajúce a Syn Človeka to s poľutovaním vysvetlil na dvoch predchádzajúcich v dolu uverejnenej prednáške.

  

258. 18. apríl 1937.

Pred dávnymi vekmi bola vo Svetlom hrade bolestne pociťovaná skutočnosť pádu ľudských duchov. Spútali sa rozumom, popretŕhali spojenie so svetlými vodcami, ba nedbali už ani naliehavých výstrah svojich pomocníkov, ktorí k nim hovorili ľudským svedomím.

Ľudskí duchovia sa odtrhli od svetlých nitiek nad sebou a rútili sa rýchle a isto do bezodných hlbín temnoty.

Tu sa rozhodla láska Božia pre urýchlený zákrok.

Oddelí sa od Boha Otca, vezme na seba telo človeka a pôjde ich zachrániť od večnej skazy.

Vo večnosti je tisíc rokov ako jeden deň.

Ihneď sa dalo tisíce pomocníkov do práce.

Podľa večných zákonov riadenia, prešli všetkými ríšami a silou rovnorodosti boli pritiahnutí k najvyššie stojacim národom. Je to vedenie ducha, ktoré určuje výšku národa. Bol to vtedajší národ židovský, ktorý mal najvyššie duchovné poznanie, poznanie o jedinom Bohu.

Po tisícročia bol tento národ Židov múdro a starostlivo vedený, vyučovaný, cvičený a skúšaný, aby sa mohol stať národom povolaným, národom kňazov jediného Najvyššieho Boha. Mal to byť národ učiteľov, ktorý by učil všetky národy sveta novému poznaniu, pod vedením stelesnenej Lásky Božej, ktorá zostupovala k zemi, aby priniesla Pravdu, ktorú ľudia už stratili.

A vy všetci viete, ako strašne tento národ zlyhal. Nielen že Syna Božieho neprijal, ale ešte ho podlo a nenávistne zavraždil.

Vy tiež viete, čo ich za to postretlo. Prestali byť národom a boli rozprášení do celého sveta, prenasledovaní bez konca.

Ježiš, Syn Boží, pred svojou smrťou zvestoval priblíženie sa kráľovstva Božieho, ktoré nastane, akonáhle príde Syn Človeka, aby súdil živých i mŕtvych.

A história sa opakuje.

Ako vtedy, pri príchode Syna Božieho, tak aj tentoraz pri príchode Syna Človeka, ktorý už prišiel k súdu, bol pre veľké, učiteľské povolanie pripravený celý národ.

Po stáročia veľkí duchovia a nevyčísliteľní pomocníci vychovávali tento veľký a mocný, povolaný národ. Mal byť mocný, pretože Syn Človeka mal predstúpiť pred celý svet v moci a sláve. Jazyk povolaného národa bol starostlivo pestovaný a brúsený, aby mohol jasne a nemýliteľne vyjadriť Slovo večnej Pravdy ku spáse všetkého ľudstva.

Syn Človeka, poslušný večných zákonov svojho Všemúdreho Otca, zrodil sa ako človek medzi ľuďmi tohto povolaného národa. Musel prejsť všetkými zmätenými cestami, všetkou špinou a hĺbkou pádu, aby mohol poznať jeho špatnosť, ktorá je Svetlu cudzia a tak ako prvý nájsť cestu von z hlbín pádu ľudského ducha.

V krátkej dobe si osvojil všetko potrebné poznanie a vystúpil ku splneniu svojho poslania.

Ale ľudstvo padlo omnoho hlbšie než to mohlo byť zo Svetla očakávané.

A bol to zase tak starostlivo pripravovaný národ, ktorý Božiemu Vyslancovi podal čašu plnú zármutku a utrpenia. Nepochopením, zlobou a nenávisťou strpčil jeho cestu až k zúfalstvu.

I tento povolaný národ zlyhal. Sám seba vymazal z večnej knihy života a ide v ústrety svojmu osudu.

Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému národu, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným národomslužobníkov Božích,ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.

Šťastný národ!

Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý národ Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, k budovaniu kráľovstva Otcovho.

Amen© (2005) ibis all rights reserved.