Firefox - Web pod kontrolou!
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk

Všetci tí, ktorí teraz odsudzujú Makedonovú kvôli jej nesplneniu daného slova, sú vypočítaví "prívrženci", ktorí potrebujú atrakciu dôkazu presne tak, ako túto atrakciu potrebovali "prívrženci" Ježiša, keď pod krížom vykrikovali: "Ak si Syn Boží, pomôž si sám a zostúp z kríža! "Keby to bol dokázal, tak by mu boli uverili!

Dôkaz svojho pôvodu Boží posol nikdy nepodáva v atrakciách a varietných vystúpeniach, ale v prinesení Božej Pravdy. Lenže ľudstvu tento dôkaz ešte nikdy nestačil a preto nespoznalo a odmietlo zatiaľ všetkých vyslancov od Boha.

Takýto stúpenci prinesenej Pravdy nie sú praví, lebo očakávajú, že sa veľmi ľahko priblížia k Bohu, alebo ešte presnejšie; že sa im priblíži BOH. Keby to bola dokázala, tak by jej uverili! Toto je tá široká cesta, na ktorej nebezpečenstvo už upozorňoval Ježiš Kristus, a ktorá vedie do záhuby.

Ohlasované narodenie Syna Božieho, Imanuela, nemala byť atrakcia pre získanie takýchto vypočítavých veriacich, ale práve narodenie mal byť posledný akt súdu v hrubohmotnosti, slúžiaci na oddelenie pravých veriacich od už spomenutých vypočítavých. Ku splneniu zasľúbenia bola ale potrebná pravá viera a podpora veľkého množstva pravých prívržencov, ktorí by dokázali čeliť stále vládnucemu temnému princípu na planéte Zem. Len si skúste predstaviť, ako by to dopadlo v prípade splnenia zo strany bohorodičky tu na Zemi. Či sa ešte nájde niekto tak naivný, kto by očakával ďalšiu zbytočnú obeť od Boha, ktorá by mala zachrániť pár nepravých prívržencov?

Narodenie musí vždy zodpovedať Božím zákonom vo stvorení. Zákon rovnorodosti si vyžaduje príťažlivosť zo strany, ktorej má byť poskytnutá pomoc. Nezveličujme už dôležitosť planéty Zem, ktorá dostala od Boha všetky potrebné pomoci, ktoré nevyužili jej obyvatelia, ale naopak všetkých JEHO poslov zlikvidovali.

Posledný súd prebehne presne podľa zvestovaní, ktoré vždy počítali s dvomi scenármi. Jeden scenár by platil vtedy, keby sme poslúchli a druhý bude platiť teraz, lebo sme neposlúchli. My ale očakávame ten scenár, ktorý si už nezasluhujeme. Zvestovania sa ale naplnia, to nemá teraz v moci zmeniť už ani celé ľudstvo. Pri poslednom súde bude isto aj TEN, ktorý bol sľubovaný a  narodil sa tam, kde bol očakávaný a tiež aj zvestovaný. Prví scenár sa vyplnil pre tých, ktorí si to zaslúžili a vytvorili pre zákon príťažlivosti rovnorodého potrebné podmienky. S ľudstvom planéty Zem je to ako s alkoholikom alebo narkomanom:

Šanca na nápravu je tu vždy, ale možnosť nápravy mizivá a ľahko predvídateľná! Ľudstvo žije v opojení materializmom.

Všetci praví stúpenci na Zemi dostali potvrdenie splnenia ohlasovaného zasľúbenia, aj ho zverejnili a aj im bolo uverené tam, kde sídlila pravá viera. Ostatní tohto zvestovania neboli hodní. Udalosti ale prichádzajú na pomoc pre tých, ktorí ešte neboli schopní pochopiť ohlasované udalosti, ale svojim dospievaním alebo dozrievaním sa začínajú prebúdzať zo spánku svojho ducha a začínajú sa zamýšľať nad dianím posledných rokov. Len pre nich je určená táto stránka, ktorá by im ešte mohla dopomôcť k ich záchrane pred konečnými udalosťami, ktoré sa k ľudstvu každým dňom stále viac približujú.

Tým, ktorí sa z predpovedaných udalostí len vysmievajú, nech poslúžia nasledovné slová: ČÍM DLHŠIE TRVÁ PÁD, TÝM TVRDŠÍ JE DOPAD!!!

ZÁZRAKY SÚ URČENÉ LEN PRE TÝCH, KTORÍ SI ICH ZASLÚŽIA!!!

Nech zasvieti pravé SVETLO pre všetkých, ktorí si to ešte v pokore a úcte pred svojim sudcom zaslúžia!!!

© (2005) ibis all rights reserved.